Mopeder stör TV-signalen (mycket!) - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

För min del använder jag dB enbart för spänning.
Där alltså 6 dB är 2 ggr.  20 dB är 10 ggr.
Har aldrig behövt använda det till annat.
Dessutom använder jag dB endast för jämförelse,
aldrig absolut värde.


Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

Bara man berättar vad man använder så är det förstås okay. Det går ju
som sagt räkna om.

Quoted text here. Click to load it

dB ÄR alltid jämförelse mellan två mätetal av en storhet, normalt
effekt, ibland spänning eller ström. Teoretiskt skulle man kunna tänka
sig andra storheter som det kunde appliceras på.

bellskalan är ju definierat som LOG av ett förhållande ofta P1/P2.
Decibel är precis som deciliter tiondelar av det, därav 10*LOG(P1/P2).

Även om folk inte använder det ofta kunde man tänka sig centibell
(100*log(P1/P2)) eller millibell osv...

dBm är dock en speciell variant där P1/P2 i formeln ovan ersätts av
P1/1mW. Man får då en fast koppling mot en effekt som kan mätas i
watt.

 0 dBm = 1 mW
 3 dBm = 2 mW
10 dBm = 10 mW
13 dBm = 20 mW
30 dBm = 1 W

Lämpligt när man talar om mindre sändare som handapparater, mobiler,
radiobasar osv.

Ibland använder man dBW i stället. Då är referensen 1 W i stället.
Efterssom omvanldingsfaktorn är 1000 mellan W och mW blir det 30 dB
skillnad.

30 dBm = 0 dBW

Sedan pratar man också om dBi när man t.ex. jämför antenner med
varandra eller dBA när man talar om ljud och örat där 0 dBA är
definierats som hörbarhetsgräns, exakt hur man kom fram till den kan
jag inte dra mig till minnes just nu, har för mig dock att prassel av
löv i vinden är 10-20 dBA och vid 80 dBA bör man bära hörselskydd om
man vistas en längre stund.

Har just kommit hem från en trettioårsfest så ha översende om jag
gjort nått eventuellt snedslag.

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ AA #769 ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
MSN: Ichimusai1972 AOL: Ichimusai1972 IRC: Ichimusai@IRCNet
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

Om man micklar med OP-ampar, LF-förstärkare mm.
elektronikkonstruktion så har jag full förståelse
till räknetankesättet, jag gjorde det också tills det
kom till telefonlinjer en gång i tiden...

efter det så räknar jag bara med referenser
mot watt, främst då i dBm...

till syvende och sist så är det ändå effekten
som fastnar 'detektorn' som räknas, inte dess
spänning eller ström då det vid komplexa
laster kan visa helt andra belopp än vad som
verkligen fastnar i mottagaren...

tex vid utenbliven spänning över ett trådpar
indikerar full informationstransport i båda
rikningarna samtidigt men ändå oberoende av
varandra...   - två-trådsgafflar mot varandra
kan vara knepiga att mäta på...


/TE


Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

Det är just det enda jag använt det till (under de senaste 35 åren).


Quoted text here. Click to load it

Har själv sluppit sådant.


Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)
Quoted text here. Click to load it

Det vanligaste är väl ändå dBuV i dom här sammanhangen?

Fredrik ÖstmanRe: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)
Quoted text here. Click to load it

Beror på vilkten generation 'gubbarna' har kommit
ifrån, har jag märkt... själv har jag svårt att 'se'
rimligheter utan dB-skala.

men ofta hör man 0.1, 0.3 uV ... 1uV! oj så dåligt känslighet...
Typ.


/TE
Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it


Jag vet inte.
Detta upptäckte jag först hemma hos min mamma dit vi
dessvärre skaffade en Nokiabox 212T.  Den gav varken bild
eller ljud med befintlig antenn, medan min Sagembox gav
perfekt bild och ljud på alla kanaler. Det slutare med
hjälp av en lokal antennkille och en 18dB antennförstärkare
och så fungerar Nokian efter det, dock nära marginalen.
Kollar man Sagems boxar är antenningångskänsligheten så här
RF input level: -90 to –20 dBm
http://www.sagem.com/en/produits-en/terminaux-num-en/tv-itd64-spec_sweden-en.htm
medan Nokia har -75 to –?? dBm (har sett det tidigare).
Dessvärre kan jag inte hitta den uppgiften hos Nokia nu
http://www.nokia.se/digitaltv/products/212t/pdf/212_broschyr_se.pdf


Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)
Gör en ny vägsträckning förbi huset vet ja.

PepeRe: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)
Quoted text here. Click to load it

tveksamt - antennens area är betydligt större för att fånga upp signalen
ordentligt... :-)

Quoted text here. Click to load it

kanske -iomed att du byter riktning bort från vägen...

Quoted text here. Click to load it

se nedan
eftersom du ser störningarna på analog-TV också,
så behöve du mycket mera insignal från TV-sändaren
än vad som kommer från mopenden - problemet är bara
att större antenn också upptar mopedströrningarna
bättre och den relativa skillnaden mellan störningarana
och nyttosignalen är i stort sett bibehållen.

det enda som kan förändra situationen är mer omriktade och mer
riktade antenner så att antenn inte 'tittar' på vägen
så mycket...


Quoted text here. Click to load it

Förmodligen det enda som fungerar...
alternativt om det just är bara en moped
som ger störningar så erbjud personen att köpa
en avstörningssats till mopeden...

'blixt'-störningar som från tändning är oehört
jobbiga då de är så bredbandiga i frekvens.


Quoted text here. Click to load it

Har du 'liggande på gränsen' signalnivå för TV-boxen så hjälper
det ingenting mot störningar, du måste höja TV-signalstyrkan
till boxer utan att höja moppestörningarnas nivå.

och det är inte alltid det lättaste...


/TE


Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

Denna kombinerad med halgebössa och saltskott borde vara effektivt.

Nå, faktum är att i princip alla förslag du nämner kan hjälpa till.
Först tycker jag att det enklaste kan vara att prova utan
antennförstärkare och se om du fortfarande då har bra signal och bild
och ifall det hjälper till att minska känsligheten för störningar om
det är dosan det letar sig in i.

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ AA #769 ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
MSN: Ichimusai1972 AOL: Ichimusai1972 IRC: Ichimusai@IRCNet
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

Att ta bort antennförstärkaren lär inte fungera med en Nokia 212T.
Den modellen har dålig antenningångskänslighet och kanske inte
ger någon bild eller ljud alls då. Starkare antennsignal från
sändaren som kan överrösta mopedstörningarna är vad som behövs.
Det är alltså själva antennen och dess inriktning som kan behöva
förbättras enligt min mening.


Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)
Quoted text here. Click to load it

Kan det hjalpa med en stor plaat mellan antennen och vägen?
Och var försiktiga med att skälla paa mopedister; dom pratar med varann, och
sen har du 500 mopeder runt ditt hus.
-
Henning.
-Re: Mopeder stör TV-signalen (mycket!)

Quoted text here. Click to load it

Förutom de som vanligt kloka förslagen. Här kommer ett till, kanske kan du
montera antennen lite högre så den får svårare att "se" mopederna?

mvh
Bengt

Site Timeline