Videospelare

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Hej!
Ett åaknedslag i närheten har medfört att min video
AKAI VS-J718 har lagt av. Ingen utspänning från den
switchade delen. Jag har inget schema, och vill gärna
ha uppgifter om switchkretsen STRG 6351 samt
optokopplaren PC123. Var hittar jag data och eventuellt
schema?
Tackarpå förhand. / Old manSite Timeline