magnetoresistiv givare

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Jag har gjort några försök om det skulle gå att använda en
magnetoresistiv givare (KMZ10) som kursgivare i en autopilot för
segelbåtar. Ett problem är att databladet inte klart visar hur
känslighetsaxeln är orienterad i kapseln.
Jag gissar dock att den ligger parallellt med storytorna. När jag
vrider kapseln ett varv med flatsidan horisontellt så uppkommer en
trovärdig sinusliknande utsignal. En rotation i vertikalplanet med
flatsidan vertikalt ger dock upphov till en betydligt starkare signal
(2-3 gånger starkare).
Denna signal skulle ju förstöra noggranheten helt på en gungande båt.
Någon som har någon ide om hur det hela hänger ihop?

Vänligen
Björn Johansson

Re: magnetoresistiv givare
Quoted text here. Click to load itDet är läget med störst signalförändring som du måste jobba med,
och det är inte alls omöjligt att det är fälten _igenom_ storytorna
som registreras, i allafall om det är hallelement - man vill ju
att fälten skall träffa och gå igenom så stor yta som möjligt
för största signalförändring.

Dessutom tror jag man måste arbeta med  minst två sådana
med exakt 90 grader vinkel emellan för att täcka in hela
varvet runt i kompassapplicationer - annars kan du inte
avgöra vid tex. 'nollgenomgången' om båten fortsatte att
vrida sig vidare eller om den stannade och vred sig åt
andra hållet igen då resulterande spänningsenvelop
ser likadant ut.

med 2-axlig sensor (90 grader vinklade mot varandra) så kan man
ta in dom två värdena som via X och y-axeln får beskriva
en position i en plan och av det göra en rektagulär till
polärtransformation för att få ut vinkel och belopp,
och i ditt fall är ju bara vinkeln intressant.

Vid högre precision så kanske du måste prova fram en
grad/belopp-plott genom att snurra din sensorplatta
och sampla värden så tätt som möjligt. Den framräknade och
utritade (tex. i mathcad), förmodligen tillknycklade  cirkeln
måste då rätas ut till perfekt circel mha. skalning på X och Y
axlarna för resp position (grad) för att få ut mer korrekt
vinkel - annars får du olika mycket gradfel beroende
på riktning då hallelementen förmodligen inte är
helt linjära i alla riktningar.


om du har gjort lissaions (sp?) figurer på ett
oscilloskop så tror jag du förstår vad det handlar om,
även vad distorsion på inmatad 90-grader fasskild sinus
gör på den uppritade cirkelns utseende...
- och därmed precision i mätningarna.

Man hehöver inte försöka korrigera detta det
första man gör i sitt bygge, utan efter test då
man kan avgöra om detta behövs eller inte för
aktuell användning.

---

I gungande båt kanske man dessutom måste ha en 3' sensor
med plattsidan/axel  upp/ner och av dessa värde från 3 sensorer
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline