Spridning från antenn

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Är väl inte helt rätt grupp att posta i men ...

Jag försöker att läsa diagram för antenners spridningsbild för att kolla
om det går att montera en antenn för vertikalt montage horisontellt för
att få spridningen uppåt/nedåt istället för runtom. Hänger ni med på vad
jag vill?
Tänk er ett smalt men långt trevåningshus:

+---+      +-------------------+
|   |      |                   |
+---+      +-------------------+
| * |      |        *          |
+---+      +-------------------+
|   |      |                   |
+---+      +-------------------+

* = basstation/antenn

Det känns då dumt att skicka ut det mesta av radiovågorna genom
väggarna. Vill istället få det att gå uppåt/nedåt istället och bara lite
ut genom långsidesväggarna. Golven bromsar signalen starkt i detta fall
och det är en anledning till att montera antennen på "fel" håll.
Se spridningsbild på t.ex:
http://www.antennspecialisten.se/se/wlan/VO6_24.html

Jag läser den bilden som att den sprider mycket åt sidorna men lite
uppåt och nedåt, speciellt rakt under/över antennen, vilket gör att
utrymmena rakt ovanför/under får leva på signalstudsar.
Om jag då monterar antennen åt "fel" håll borde jag få mycket bättre
täckning, eller hur? Vad finns det för fördelar/nackdelar med ett sådant
tilltag?

Tacksam för svar.

--

/Anders


Re: Spridning från antenn

Quoted text here. Click to load it


Det är nog  bättre än dom flesta andra grupper för den
här typen av frågor - för det här är 'analoga' frågor
även om det är digital informations som förs över.Quoted text here. Click to load it

Hur är polarisationen på en Wlanantenn ???

- kör dom med magnetisk koppling (loop-antenn) eller
   använder dom dipol - GP (mest E-fält) och vilken orientering?

Hur lång går dom i utomhusmiljö - i 100-tal meter ??
(detta för att få grepp om den totala räckvidden. jag själv
har inte någon Wlan ännu)WLan ligger väldigt nära UMTS i frekvens och det jag har sett
av UMTS så tappar man 20-30 dB bara genom ett par lagers
vattenhaltiga  gipskiveväggar (gips innehåller _alltid_ vatten
förutom när den är nybränd) - har du rena träplankväggar
mellan rummen så tar det sig förmodligen igenom betydligt
bättre än dito gipsskivor...

Själv tror jag inte du kan ha så stora förhoppningar att
det tar sig igenom våningplan om det är av robustare
golvtyper som betong med armering. 2.2 - 2.4 GHz är synnerligen
dåligt frekvensval  oavsett modulationsteknik om man skall
ta sig över några längre sträckor och det inte är fri sikt
mellan punkterna...

Förmodligen krävs det minst 6 Wlan-stationer
för att täcka in huset - två på varje våning.

Innan du börja köpa hem en massa utrustning
kolla först med befintliga WLAN-basstationens
antenner hur långt kommunikationen fungerar i huset
- hur många väggar som den kan stråla igenom
(dvs. klarar den dubbel eller 4-dubbel lager med gipsskivor
in till lägenhet samt ytterligare en dubbelvägg till
datorhörnan - detta kan du förmodligen göra med din
befintliga lägenhet med Wlanstationen på 'sämsta' stället
i lägenheten och sedan springer omkring med laptop inne
i lägenheten och utanför i korridorerna, våningen under osv.
och se var det tar stopp. Prova också vad som händer med
räckvidden när du vänder laptopen på högkant - prova alla ledder
tills du hittar den sämsta läget - just för att simulera
en horisontell stationsantenn...

Tar det stop redan efter ett par väggar och en dörr samt är inte
ens i närheten av den tänkta 'centrala' Wlan-stationsplatsen
antennplats - så kan du glömma hela iden med en 'Wlan-station
täcker hela kåken' - dom 6 dBi antennförstärkning som föreslagen
antenn ger i sin starkaste riktning, kan på sin höjd klara
0.5 gips-skivetjocklek mer än orginalantennerna på Wlanstationen
och som man kan ta till för att täcka in den sista kvadratmetern
i hörnet på hörnlägenheten längst bort.  Fattas det mer än så,
så behövs det helt andra lösningar.

---

Polarisationen mellan antennerna är viktig för
kopplingen mellan antenner och polarisationsförlusten
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Spridning från antenn

Quoted text here. Click to load it

Den är vertikal.
Vad menas med det? Vågorna går upp och ned?

Det är denna antenn som skall användas:
5.2dBi Ceiling Mount OMNIDIRECTIONAL AIR-ANT1728
se
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps430/products_data_sheet09186a008008883b.html

Data om AIR-ANT1728:
Frequency Range: 2.4-2.83 GHz
VSWR: Less than 2:1, 1.5:1 Nominal
Gain: 5.2dBi
Polarization: Vertical
Azimuth 3dB BW: Omnidirectional 360 degrees
Elevations Plan (3dB BW): 50 degrees
Antenna Connector: RP-TNC
Dimensions (H x W): 9 x 1.25 in.
Mounting: Drop ceiling cross member—indoor only

Quoted text here. Click to load it

Det skall väl vara 100m som anges med vanlig antenn.

Quoted text here. Click to load it

Bra att veta. Gips är ju populärt för brandsäkerhet om jag minns rätt.
Alltså kan man få sämre Wlan då.

Quoted text here. Click to load it

Frekvensen för 802.11b/g ligger som mest på 2.412 till 2.472 GHz om jag
inte är helt felinformerad. (Det är största omfånget för Cisco
AP1200-serien)

Quoted text here. Click to load it

Här går det nog att klara sig med tre stationer.

Quoted text here. Click to load it

Det är något som borde göras för att ta reda på fördelar/nackdelar med
horisontell antenn.

Hur är det med inbyggd konta pccard-baserad antenn i en laptop? Den
inbyggda bör väl vara större men går den vertikalt eller horisontellt?

Quoted text here. Click to load it

Undrar om det går att få fram hur antennen är byggd, dvs om den är
kryssad eller ej.

--

/Anders

Re: Spridning från antenn

Quoted text here. Click to load it

Polarisationen bestäms av hur det aktiva radierande elementet ser ut.
En antenn kann ses som en övergångstransformator och radierar aktivt
energin som den matas med. Energin från en anten radieras i två plan
som är ortogonala mot varandra, dessa kallas populärt för E- och
M-planet efter det elektriska respektive magnetiska planet. Sådan våg
kallas även för TEM-våg vilket står för transversell elektromagnetisk
(EM) vågrörelse.

Nu är det lite mer komplicerat än så om man tränger djupare i saker
och ting, men det behöver vi inte här. Det räcker med att man har
bestämt sig för att kalla det elektriska planet för
polariseringsplanet så räcker det. Om det planet är horisontellt
kallas antennen för horisontellt polariserad. Är det vertikalt så
kallar man antennen följaktligen för vertikalt polariserat.

M-fältet som då är ortogonalt mot E-fältet blir "tvärt om" från
E-fältet, i en vertikalpolariserad antenn ligger M-fältet horisontellt
och vice versa.

Cirkulärpolariserade antenner åstadkoms på flera sätt men ett populärt
sådant är att korsa två stycken matningselement och mata dem med 1/4
våglängs förskjutning. Då får man en cirkulärt polariserat antenn där
polarisationen "roterar" med fasläget av bärfrekvensen. Riktningen på
en sådan antenn anges ofta till vänster- eller högercirkulär
polarisation och använda också ofta med parabolantenner (jmf
satellitmottagare och listorna över satellitkanaler där polarisationen
ofta anges med ett V eller H).

Krysspolariserade fungerar på ett liknande sätt, men utan
förskjutningen som beskrivs ovan utan där har man två radierande
element som monteras som just ett X, som Torbjörn beskriver det har
det sina fördelar och, jag kan tänka mig att det är bra i ojämn
terräng och kanske också innomhusmiljö.

Quoted text here. Click to load it

En kort pinne matad i basen, troligen halvvågare verkar vanligt. Ofta
har man på basarna två sådana för att få en viss diversitet,
våglängden på 2,4 är ca 12,5 cm så det optimala vore väl att placera
dem sådär 1,5 meter mellan varandra, dock brukar de vara fast
monterade med kanske 30 cm mellan.

Quoted text here. Click to load it

Finns väl en gräns för vad ERP får vara också.

Quoted text here. Click to load it

Till och med glas är rätt kasst på den här våglängden vi talar om...

Quoted text here. Click to load it

Den är nog troligen en loopantenn inne i kortet, men jag tror inte
polariseringen har jättebetydelse inomhus eftersom du troligen kommer
få en väldig massa reflexer. Tipser är att testa. Att mäta är att
veta. De flesta kort kan ge dig ett decibeltal på signalnivån. Även om
mätfelen är stora kan det åtminstone användas för jämförande mätningar
  i olika rum därhemma och genom att vrida och vänta på mottagaren
(laptopen) kan man komma fram till hur det egentligen är.

Quoted text here. Click to load it

Den är vertikalpolariserad som du ser från datat du själv postade.
Inhomhus blir det dock så mycket reflexer på dessa frekvenser att
polarisationen har mindre betydelse än den normalt har. Beroende på
mottagarens konstruktion kan dessa reflexer hjälpa eller stjälpa
kommunikationen beroende på hur du förhåller dig till dessa och hur de
breder ut sig i tidsplanet.

/Ichimusai

Re: Spridning från antenn

<klipp: kalla fakta>

Tackar för intressant svar. Jag visste innan att jag var "rudis" på
detta område och nu är det bekräftat ;o)

Vad tror du om räckvidden om man monterar antennen "fel"? Får man bättre
effekt uppåt och nedåt (med tanke på hur strålningsbilden ser ut)?

--

/Anders

Re: Spridning från antenn

Quoted text here. Click to load it

Jag tror du skall slå ur hågen att tränga genom betonggolv/tak, min
erfarenhet är att wlan kräver rätt mycket i effektnivå för att fungera
tillfredsställande, med tanke på att man använder Direct Sequence
Spread Spectrum som modulation och ganska fet bandbredd så ser
mottagarna rätt mycket brus och med de sändareffekter som man tillåts
använda från normal konsumentutrustning blir det svårt. Jag skulle
inte ens vilja dra det mer än något tiotal meter i koaxialkabel för
sedan skulle den behöva vara ganska grov för att förlusterna inte
skulle bli stora.

Kvarttumskoax har en dämpning av sådär 30 dB/hm på denna frekvens,
halvtum ca 27 dB/hm så du skall inte gå några längre sträckor med
kabel till antennerna. (Siffrorna tagen från Eupen Kabelwerks hemsida
och avrundade till hela dB).

Jag vet inte vad uteffekten är på dessa wlan-sändare, men en gissning
säger väl att man beroende på bitrate kan räkna med lite olika effekt
beroende på spektrumbreddningen men säg att man får ut ca 14 dBm
(ungefär 25 mW) plus kanske 5 dBi antenngain och 3 dB diversitetsvinst
= 22 dBm ERP.

Mottagaren kanske fungerar bra ner till sådär -80 och det försvinner
troligen ca 20 dB genom en enkel gipsvägg plus att man får räkna med
1/r^4 inomhus på denna frekvens i utbredning när man kommer ca 10
våglängder från antennen pga reflektioner som verkar ogynnsamt i
stället för 1/r^2. Om vi räknar med sådär -8 dBi för mottagarens
antenn (jag tror inte de är mycket bättre i laptopkort) och en
fädningsmarginal på 10 dB får vi en minsta signal på -62. Det ger oss
en dynamig på 22 dBm - -62 dBm = 84 dB. 100 meter utbredning ger då
-80 dB och 84 dB ca 125 meter ungefär och det stämmer väl ganska väl
med vad man lovar.

Drar vi nu av 20 dB för en vägg är vi direkt nere på ca 40 m med
bibehållen signalstyrka. En vägg till och det sjunker till ca 13
meter. Pratar vi nu i stället betongvägg eller tak så blir det riktigt
illa. Det vill jag inte rekommendera att ens försöka med.

Träväggar förbättrar resultatet något, dubbelväggar i synnerhet med
brandklass försämrar resultatet mycket.

                                - - -

Det är svårt att säga vidare bu eller bä innan du berättat mer om
kåken i fråga. Jag förutsätter också bästa möjliga faktorer för
polarisation mm ovan, annars får man dra av ytterligare enligt
tabellen som Tobbe presenterade.

Med sedvanliga reservationer för tankegrodor och midsommaraftons
inverkan.

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ AA #769 ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
MSN: Ichimusai1972 AOL: Ichimusai1972 IRC: Ichimusai@IRCNet
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Spridning från antenn

Quoted text here. Click to load it

Det har jag gjort...

<klipp>

Quoted text here. Click to load it

100 mW är max uteffekt. (åtminstone i Sverige)

Quoted text here. Click to load it

Tackar för lättförståelig information om dämpning.

Quoted text here. Click to load it

Se mitt svar till TE.

Quoted text here. Click to load it

Det är inte klokt vad sillen kan ställa till med ;)

--

/Anders

Re: Spridning från antenn
On Fri, 25 Jun 2004 21:07:13 +0200, "Ichimusai (Anders \"P1\"

Quoted text here. Click to load it

??!!
Kan tyvärr inte se tråden bakåt pga newsstrul men så vitt jag vet är
wlanantenner som de flesta andra antenner inte polariserade på något
speciellt sätt annat än genom fysisk placering.

Quoted text here. Click to load it

Nej, halvvågsantenner är mycket svåra att ändmata, medan mittmatning
är enklare (dipol). Om man låter en kvartsvåg spegla sej i ett bra
jordplan är denna ofta när nog lika bra som en balanserad halvvåg men
billigare att tillverka och enklare att mata, så den vanligaste
externa wlan-antennen är en ändmatad kvartsvåg (monopol).

Quoted text here. Click to load it

På wlankort är när nog samtliga inbyggda antenner av pifa eller f-typ.
Dessa antenner är nästan alltid kopplade för olika polarisation.
Antennavstånd har liten betydelse då enda kravet blir ca 5-10 dB
inbördes isolation för en total vinst på 2-4 dB.
Låter kanske inte så mycket men täckningen fördubblas räknat i
rumsvolym för +3dB.
Framförallt täcker man stor del av lokala punkter som annars skulle
vara döda.
Systemet har lite fläckar också.
Wlankorten har inte äkta tidsdiversitet vilket skulle kräva dubbla
mottagare, den enda mottagaren sniffar lite då och då på den
alternativa antennen. För den ökade vinsten ska helst utrustningen i
bägge ändar vara försedd med denna typ av antenner då det endast är
mottagaren som styr antennvalet, inte sändaren, vilken ibland inte ens
är med i antennswitchen. Systemet har även begränsningar då den ska
kommunicera med mer än en enhet samtidigt, en extra enhet kan alltså
försämra en tidigarre fungerande förbindelse.
Externt förekommer en eller två  kvartsvågar (drygt 3 cm). Stackade
kvartsvåger saluförs som mirakelantenner men täckningsvinsten i vanlig
bostad är noll jämfört med en vettigt placerad monopol.
Ev vinst med separat antenn+kabel äts oftast upp av förluster i kabel.
I stora lokaler såsom kontorlandskap kan väggbaserad riktantenn sk.
sektorantenn ge vissa fördelar. Framförallt får ju då åtminstone den
ena antennen en hygglig placering med minsta möjliga optiska hinder
och man slipper slösa antennegenskaper på att penetrera bakomliggande
ointressanta väggar.
Försök placera din trådlösa router så öppet som möjligt.
Bakom datorn i ett hörn av rummet är dålig antennplacering oavsett
antenntyp. Om antennens gain uppges till 0 eller +15 dBi har däremot
ingen större betydelse i en bostad. Dom extra decibelen har man fått
genom att ta bort strålningen i vissa vinklar för att koncentrera
antennen i en annan riktning. I ett litet rum kommer signalen att
studsa och mesta riktverkan förloras. Du kan enkelt kolla detta genom
att själv tillverka antenn med hög riktverkan. Yagiantenn finns
välbeskriven kan göras med ett litet pcb och en bågfil.
Vill du ha ännu högre riktverkan så kan du göra en antenn av en
plåtburk och en antennkontakt. Sök på nätet efter "tincan+wlan".

Quoted text here. Click to load it

100mW, men i USA finns samma grejor med högre effekt till samma pris.
Får givetvis inte brukas i Sverige.

Quoted text here. Click to load it

Då signalen studsat några gånger har ursprunglig polarisation
obetydlig betydelse.

Quoted text here. Click to load it

Aldrig wlan loopantenn i en laptop pga dålig verkningsgrad.
Oftast finns en f-antenn i en hörna av bildskärmen, Pccard har normalt
en extern kvartsvåg, mer eller mindre hopknycklad.
 
Quoted text here. Click to load it

Meningslöst. Håll två stavmagneter i kors. Det blir inte två olika
fält utan ett gemensamt. Med två identiskt arbetande antenner vilka är
i fas och har samma fysiska placering men sänder i olika rymplan ger
bara en vektorsummering. Antennspröten summeras till en gemnesam
antenn med en strålningskälla och endast en antenn syns.
Risken är stor att man åstadkommer cirkulär polarisation pga av
fasolinjariiteter mellan antenndelarna. Cirkulär polarisation tappar
alltid 3 dB vid mottagning med dipol.

För att åstadkomma täckning av huset på billigaste möjliga sätt är
extern yagi riktad mot husets långsida från t.ex. ett grannhus en
möjlig lösning. Då trådlösa routrar är relativt billiga är det nog
trots allt enklast att placera ut ett antal av dessa i huset, så nära
som möjligt de ställen de behövs. Bluetooth arbetar vid samma
frekvenser så har du tillgång till bärbar BT, helst klass 1 (100 mW),
så kan du enkelt få en uppfattnning om hur mycket väggar och golv
dämpar. Du kan själv göra en enkel länkbudget.
Utan att känna till ditt hus så blir felmarginaler +/- 300% men som
exempel:
Förluster i en tunn torr trävägg = -6 dB, en rejäl betongvägg -20 - 40
dB. Kalkylera -20 dB för varje vägg/golv där det inte finns
alternativa kryphål såsom dörrar eller fönster. Räkna sändareffekt +20
dB antenner och interna förluster 0 db FSPL till -60 dB (ca 20 meter
överföringavstånd)  och att mottagaren vill ha -80 dB för att bli glad
=> +20 - 60 vilket lämnar ca 40 dB marginal för hygglig
överföringgshastighet vilket säjer att på 20 meters håll kan max två
20 dB's väggar/golv passeras.

Trots att kalkylen kanske visar att du borde ha mycket bra förbindelse
på typ 10 meter finns det säkert åtskilliga döda punkter innanför
detta området beroende på att signaler som kommer från olika håll möts
i motfas och dödar varandra.

/Alf

Re: Spridning från antenn

<klipp massa intressant>

Tack för ditt inlägg. Det var informativt att läsa och visar att det är
en hel skola att försöka planera ett WLAN för bästa möjliga täckning men
minsta mängd material.

--

/Anders

Re: Spridning från antenn
Quoted text here. Click to load it

Cirkulär polarisation i satellitsammanhang brukar betecknas V-cirk/H-cirk
eller LHCP resp RHCP och är inte så vanligt längre, åtminstone inte i
satelliter intressanta för Norden.
Efter en koll på lyngsat.com ser jag att Intelsat i 4 GHz-bandet kör
cirkulärt, R och L betecknas det i listan.
Den första generationens direktsändande satelliter (Tele-X, Sirius I m.fl.)
sände cirkulärt, av någon anledning gick man ifrån detta och nu är alla
sändningar direkt till konsument antingen vertikalt eller horisontellt
polariserade. Lite dumt eftersom mikrovågshuvudet måste justeras beroende på
vilken banposition det är fråga om. Det är ju bara satelliter som ligger
rakt söderut som uppfattas som vinkelrätt poalriserade sett från mottagaren,
alla andra blir mer eller mindre diagonalpolariserade.

Fredrik ÖstmanRe: Spridning från antenn
Quoted text here. Click to load it


Finns det någon teknisk resonemang varför man tar bort
cirkulärpolarisation ???
/TE
Re: Spridning från antenn
[Satelliter]

Quoted text here. Click to load it

Inte som jag känner till. Kanske en lämplig fråga att vidarebefordra till
Lars-Ingemar Lundström på tidningen Ljud och Bild.

Fredrik ÖstmanRe: Spridning från antenn
Quoted text here. Click to load it

Sagt och gjort, avvaktar svar...
Re: Spridning från antenn
Quoted text here. Click to load it

på sätt och vis...

I elektromagnetisk strålning så färdas alltid statisk fält och
magnetisk fällt tillsammans och i fas, men alltid 90 grader
axelvinkel mot varandra (lite svårt att beskriva)
- det ena kan inte existera utan den andra och kallas
ofta EM-vågor - elektromagnetiska vågor

I en dipolantenn så kan man säga att den har
kondensatorplattor i ändarna och därmed ett statiskt
fält som går vertikalt på en vertikal antenn - det fins
också ett magnetefält som  snurrar runt antennspröten
pga. antennströmen som studsar mellan ändarna
och är därmed horisontell.

När man pratar om vertikal eller horisontalpolariserande
antenner så pratar man oftast om den dominerande
fältets orientering, för dipol och GP-antenner så gäller
E-fältets orientering  som referens  medans när man
pratar om loopantenner, ramamtenner  och ferritantenner
så använder man ofta M-fältet som referens.

Om man vrider två dipoler 90-grader mot varandra
så får man den olyckliga situationen att
kondensatorplattorna (antennändarna)  på ena antenn
skall känna magnetfält från den andra antenn och
spröten som normalt känner av magnetfälten skall
försöka känna av statiska variationer - det går inte
så bra och man får dålig kopplig


däremot går det bättre om man använder
dipolantenn vertikalt som ena antenn
och loopantenn horisontellt som andra antenn,
då är statiska och magnetiska orienteringen
lika hos båda antennerna och kopplingen fullgod.

Just detta är ganska vanlig lösning på W-lan
då man måste ha horisontella antenner av
praktiska orsaker
Quoted text here. Click to load it
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps430/products_data_sheet09186a008008883b.html
Quoted text here. Click to load it


ajajaj, inte mer än 100 meter, då tål man inte mycket
extra  dämpning i form av väggar och annat för
att användbar  sträcka lätt kan går under 10 meter...

Quoted text here. Click to load it

brandsäker och relativt billigt - det är ju vatteninnehållet
som gör att gipsväggar håller sig svala lång tid under
en brand och fördröjer dito gentemot mer brännbara
alternativ...

Quoted text here. Click to load it

spelar ingen roll om de varierar 100 MHz upp och ned
vatten absoberar RF väldigt bra på dom här
frekvenserna ändå.
Quoted text here. Click to load it


Har du provat?, det kanske inte ens kommer utanför
lägenhetsdörren, men går jättebra genom fönstret
ut på gatan... :-)

Quoted text here. Click to load it

Troligvis så används om vartannat loopantenner (och därmed M-fältet)
för horisontell bruk i tex PCMCIA-WLan adaptrar medans
basstationer använder dipoler (E-fältet) av olika slag om
man tillåter verikal montering.  Dipoler och GP-antenner är
oftast (mycket) mer effektiva än motsvarande loopantenner.


E och M-fältet balanseras till samma energibelopp så fort
man har kommit utom antenns närfält - dvs. om man sänder nästa
ren M-fält via en ferritstav, så är det EM-vågor en bit bort
ifrån antenn och kan tas upp av en dipol.Quoted text here. Click to load it

krysspolariserade antenner används in  GSM-basstationssammanhang
där man låter två kanaler gå in i en antenn via separata anslutningar
- och tack vare 90-graders  skillnaden mellan portarna så går det
inte så mycket effekt baklänges till den andra porten men
ändå slipper kombineringsförluster a 3 dB som det annars
skulle bli om man kombinera det på klassiskt vis med
brygga/splitt (tex. wilkinsson).

Man kan utgå ifrån att antenner inte är krysspolariserade
om det inte har två RF-intag och utryckligen står så,
mao. ganska sällsynta.../TE


Re: Spridning från antenn

<klipp massa info>

Tack för ditt svar. Det var mycket informativt (som alltid :) ).

Det aktuella huset har en maskinhall och ett par kontor på botten
våningen, labb-salar och föreläsningssalar på andra våningen och kontor
och konferensrum på tredje våningen. Tak/golv mellan våningarna är, vad
jag har hört, gjutna i någon sorts plåtform och proppade med armering.
Vad de än har gjort så är det en enorm dämpfaktor iaf. Storleken på
huset har jag inte mätt men en uppskattning är 15-18m * 60-70m.
(förhållandet bredd-längd cirka 1:4 enligt en översiktsbild)

Dock är huset inte så långt så att går det precis med en antenn per
våning. Det viktigaste är att täcka konferensrummet (ligger vid ena
kortsidan) och de flesta kontoren (3:e vån) samt 2:a våningen,
åtminstone i första omgången. Väggmaterialet vet jag inget om men är
troligen gips.

Ett prov visar att en riktantenn i konferensrummet täcker i princip hela
våningen (cirka 1 Mbps i andra änden). En rundstrålande antenn i mitten
på våningen täcker upp hela våningen men har inte så bra styrka vid
kortsidorna och kravet var ju konferensrummet.

En rundstrålande antenn i mitten på andra våningen täcker upp hela
våningen men har hygglig styrka (2-5 Mbps) vid kortsidorna.
Den upptäckt som jag har gjort är att när antennen var monterad vertikal
(som den skall) fick jag 3 dBm bättre signal vid kortsidan än när den
var monterad horisontellt men det gjorda ingen direkt skillnad på
våningen över/under. Det trodde jag att det skulle göra när man tittade
på strålningsbilden för antennen. Dock skall jag tillägga att jag hade
inte provat med att vrida och vända på den bärbara för att försöka få
ännu bättre signal.

Anledningen till att jag inte gav denna information i första inlägget
var att jag ville höra alla teorier och inte låta er begränsas av den
information som jag ger här.

--

/Anders

Site Timeline