Spänning på tändspole

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View

Det är ju så att det på vanliga gamla bilar sitter ett motstånd i
serie med tändspolen därför att utan det motståndet skulle tändspolen
förstöras, den skulle bli för varm och lindningen skulle brinna av.

Motstånden brukar ha värden gissningsvis från 0,6 och upp till 1,2 ohm
beroende på vilken tändspole som användes.

Jag har kontrollerat på en del 4-cylindriga gamla bilar och fått fram
ovanstående motståndsvärden.

Spänningen på den anslutning på tändspolen där plus är anslutet ska
gissningsvis visst  ligga på ungefär 8 volt ( när brytarkontakterna är
slutna, dragna till jord ) eftersom motståndet har begränsat strömmen.
    
Jag håller nu på med en DODGE 57:a och den har ju 8 cylindrar och då
står jag här som ett frågetecken. Nu kanske det är helt andra värden
som gäller.  Det är ett vanligt tändsystem med brytarkontakter.
Originalmotståndet är bortslarvat.  Och häromkring finns inga liknade
bilar att mäta på.

Vilken spänning borde ligga över DODGEN:s tändspole?

MVH
Göran


Re: Spänning på tändspole
On Sun, 04 Apr 2004 13:59:57 +0200, in swnet.fordon.bilar, Goran

Quoted text here. Click to load it

Njäe, motståndet sitter inte där enbart för att hindra tändspolen att
brinna upp. Det finns gott om tändspolar som inte ska ha något
förkopplingsmotstånd alls.

I de fall motståndet finns, så sitter det där för att man ska kunna gå
förbi det i själva startögonblicket (när startmotorn slukar ström).
Därmed ges lite extra kräm till tändspolen just medan man startar.

Quoted text here. Click to load it

Är du säker på att tändspolen ifråga _ska_ ha ett motstånd? Det spelar
nog ingen större roll hur många cylindrar motorn har, det som spelar
roll är vilken spänning tändspolen är konstruerad för.

--
May all spammers die in horrible pains!

Re: Spänning på tändspole
On Sun, 04 Apr 2004 14:51:16 +0200, Peter Emanuelsson

Quoted text here. Click to load it

Om det sitter ett motstånd där så är det till för att förhindra
sönderbränning av tändspolen.

Quoted text here. Click to load it

Ja, jag vet det men i det här fallet så förutsätts det att det ska
finnas ett förkopplingsmotstånd.

Quoted text here. Click to load it

Du har gjort en tankekullerbytta här.

Quoted text here. Click to load it

Motståndet, om det finns nåt, kopplas förbi och tändspolen kopplas
till batteriplus utan att nåt finns emellan. Förbikopplingen brukar
skötas av startmotorn. Det är naturligtvis så därför för att
tändstiften annars skulle få för lite energi i startögonblicket.
När startmotorn belastas så sjunker ju batterispänningen och om
strömmen då skulle gå den vanliga vägen genom seriemotståndet så
skulle tändspolen få väldigt låg spänning över sig med följd att
tändenergin oftas inte skulle räcka till för att antända
bensinluftblandningen.
 
Quoted text here. Click to load it

Nä det vet jag inte men jag tror det.

Fanns det tändspolar som anslöts utan seriemotstånd på den tiden på
vanliga standardbilar?
Jag misstänker att alla standardbilar på den tiden hade
förkopplingsmotstånd.

I originalschemat så är ett motstånd inritat men tyvärr är inget värde
angivet.

I och för sig så kan ju nån tidigare ägare under de första fyra åren
när bilen var ny ha bytt ut tändspolen men det tror jag inte.

Bilen har varit isärtagen de senaste 20 åren ungefär och motståndet är
med all säker bortslarvat.

Quoted text here. Click to load it

Ja, du har rätt.

MVH
Klas


Re: Spänning på tändspole
skrev Goran Soderlind måndag 05-04-2004 15:16 (+0200):

Quoted text here. Click to load it
 
Quoted text here. Click to load it

Varför misstänker du det? Det vanliga var väl tvärtemot utan
förkopplingsmotsånd. Mina DAF:ar med Ducellier-system t ex har saknat
varje antydan till det...

Quoted text here. Click to load it

Och därtill hörande extra kablage?

Vet inte hur det brukar vara kopplat men det borde väl behövas ett extra
relä för den direktkopplade spänningen under start?

Alltså vid vanlig drift tas strömmen från tändningslåset via
förkopplingsmotsåndet till tändspolen.

Vid start från tändningslåsets återfjädrande startkrets (eller
startknappen!) direkt till tändspolens plussida utöver kopplingen ovan.
Utan ett relä här skulle det då matas c:a 9 V bakvägen till startreläet
vid normal drift = inte bra. Alternativt kunde man använda en diod men
knappast 1957...

Om det sitter en extra anslutning på ditt startrelä som ska gå till
tändspolen så är väl saken klar. Sätt i en ny tändspole med tillhörande
relä och starta. Då kommer motståndet att vara anpassat till hur mycket
ström just den aktuella tändspolen drar. Biltema har sådant. Lägg
originalspolen på hyllan och koppla in den först när du lyckats skaffa
eventuellt originalmotsånd som passar.

--
    Atari TT at home: http://atari.mine.nu /
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline