Ekolod

Hej!

Ber om ursäkt om jag är lite OT... Jag har en båt (Styrpulpet aluminium) som är försedd med en kombinerad GPS/ekolod.

Ett problem är nu att ekolodet inte fungerar i några högre farter. Från "förståsigpåare" i min omgivning får jag höra att detta är helt normalt, eftersom ett ekolod inte "hinner" mäta i några högre farter (typiskt > 10 knop). Till saken hör att det är inte speciellt djupt där jag kör mest.

Jag tror att felet i stället är att givaren till ekolodet sitter så att den hamnar i "vitvatten" (Vatten med mycket luftbubblor) när farten ökar. Detta innebär då att ljudpulsen inte överförs ordentligt till/från vattnet (Givaren sitter på en konsol på akterspegeln i bottenytans förlängning).

Handboken till apparaten nämner inte något om att ekolodet skulle ha problem med högre hastigheter. Det finns en del inställningar man kan göra, såsom att byta frekvens på ljudpulserna, samt en massa inställningar av känslighet och liknande. Ganska mycket handlar om att få den att hitta/visa fisk på ett bra sätt.

Någon som har egna erfarenheter av ekolod?

/Johan S

Reply to
Johan Stäck
Loading thread data ...

Johan Stäck skrev:

Hei

Har selv flere ekolod med forskjellige frekvenser (38, 50 og 200khz) og testet dette ved bruk ved oppmåling av dybder i kart (korektion).

Du har helt rett i at luftbubblor er årsaken til dette.

Monterte en 200khz transduser på en aluplatta som gikk dypt i vannet (70cm ned på utsidan jolla) å fungerer fint opp til ca 20 knop. Mulig det går fortere også men båten går ikke fortere.

Å finne enkelte fisk ved denne hastighet er nesten umulig, men en større stim vill vere mulig.

På min stora trålare (86 fot) er det inga problem opp til 8,5 knop

mvh Johnny

Reply to
Johnny Brusevold

Johnny Brusevold skrev:

Tack, Det var bra info!

Så, det handlar alltså om att montera transducern på ett bra ställe, och det skall nog inte diskuteras här...

Jag får leta efter något bra båt-forum!

M.v.h

/Johan S

Reply to
Johan Stäck

"Johan Stäck" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@individual.net...

formatting link

Reply to
JerryT

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.