Brusigt ljud?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej
Jag undrar om det är någon som vet hur man kan komma till rätta med ett
irriterande och störande brus som uppstår i samband med att man kopplar
ljudet från en jordad dator till en extern ojordad förstärkare, TV,
video el dyl.?
Kopplar man utgången direkt till hörlurar eller dyl är det kristallklart
ljud.
Beror störningarna verkligen på att ena utrustningen är ljordad och den
andra inte, eller finns det fler saker som kan spela in, typ att
eluttagen ligger på skilda faser eller annat som kan ge upphov till
elektriska fält eller elektromagnetisk strålning?
Är det någon som vet/kan några tips för att få bort dessa irriterande
störningar?

/HPRe: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

Oljudet kallas för "brum" inte brus.
"Brus" är ett vasst högfrekvent ljud som när det blåser hårt ute.

Du har jordningsproblem.  Datorn är spänningsförande
om den inte är jordad ordentligt i vägguttaget!

Läs här
http://www.hut.fi/~then/mytexts/ungrounded_pc.html
 

Re: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it


Ja, brum verkar vara ett bättre uttryck för mitt problem. Alldeles
riktigt.

Quoted text here. Click to load it

Datorn är ansluten till ett jordat uttag och med jordad kontakt
faktiskt. Har också provat med två olika datorer med olika chassin (min
gamla dator och min nya) och olika nätagregat och har även provat  med
de olika jordade nätuttagen i mitt "datorhörn". Har även provat med båda
ljudkorten i datorn.
Tyvärr blir det samma resultat hur jag än gör.
Har du möjligtvis vidare förslag på eventuell felsökning om det ändock
beror på ngt slags jordfel?


Quoted text here. Click to load it

Mycket intressant tack, men verkar inte ge utförligare förslag på
felsökning.

/HPRe: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

Du kanske har jord från flera håll?
Via centralantennanläggning kanske?
Sådana brukar ofta orsaka brum om de
är kopplade till stereoanläggningen
via TV eller videobandspelare som
dessutom har kontakt till ljudutrustningen.


Re: Brusigt ljud?
Quoted text here. Click to load it

En liten transformator kan vara lösningen på ditt
problem, t.ex. ELFA 56-624-08. Åtgärdar i så fall
bara symptomen, inte orsaken till brummet.

--
RobertRe: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it


Det är ett problem man får dras med när det gäller utrustningar som
använder switchade nätaggregat i kombination med feltänkta nätfilter.
Jordning eller inte via nätuttag har mindre betydelse. Jordad dator
kan t.o.m förvärra problemet då tv & video är befriade från jordning
varvid stora skillnader i jordpotensial kan uppkomma (brum). En enkel
lösning är att koppla en egen signaljord mellan utrustningarna men
egentligen tveksam lösning om man ska följa följa
elsäkerhetsföreskrifter, då du normalt inte får jorda utrustning som
inte är tänkt för detta. En något mer avancerad lösning är att koppla
ljudet via fulltransformator eller optofiber. Grundproblemet är alltså
att datorns nätaggregat är konstruerat med ett filter för kraftjord
och oavsett jordad/ojordad lirar illa med med all annan utrustning pga
dåligt definierad signaljord. Även om den är anslutet till kraftjordat
eluttag är det inte någon bra signaljord. Ojordad kan vara bättre men
kan ge statiska urladdningar när du kopplar samman sladdar, vilket kan
slå sönder signalvägar i såväl tv som dator. Mängden brum kan variera
beroende på hur du vänder de olika nätkontakterna inbördes men är
sällan någon helt fungerande lösning utan bara förtydligar
jordningslingans brister som signalbärare och nätfilternas feltänk.
Nätfilterna hjälper till att fixa nätaggregatens skräpsignaler vid
FCC-godkännande, men sabbar din signaljord.
Kräv dator med riktig fulltransformator vid nästa inköp. Finns!

/Alf

Re: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it


Ja man tackar.
Tyvärr är det ju bara datorn som är jordad och all apparatur jag kopplar
ljudet till ojordad.
Det verkar som om man skall sikta in sig på optofiber m.a.o.
Tack allihop för alla utförliga svar svar.

--
    /HPRe: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

Jag drog en tjock 6 mm2 jordledning mellan min stereo-
anläggning och datorn så blev det nästan brumfritt.
De normala ljudledningarna är alltför fjuttiga.
Helst borde man köra med balanserad koppling
för ljudet för att slippa sådana här problem,
men det är nästan bara i professionella
sammanhang man kostar på sådant.
Jag funderar på att själv bygga balansering
för förbindelserna mellan datorn och stereon
(tur och retur).


Re: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

Saab använder balanserade signaler i ljudanläggningarna AS2 och AS3
i Saab 9-5. Resultatet blir bra, men de som vill bygga om ljudet
blir lite "irriterade" då det inte fungerar med vanliga förstärkare
från bilstereobutiken.  :-)

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se /

Re: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

balanserat till obalanserat löser man enklast med transformatorer tex,
Lundahl. dett finns även nån trafo på elfa som funkar. annars är
SSM 2141 & 2142 gjorda för att balansera signaler.

// magnus

Re: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

Naturligtvis är det inga problem att hantera balanserade signaler.
Det är dock något som amatörbilstereobyggare inte är vana vid.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se/saab

Re: Brusigt ljud?
nej, men iof har ju oftast inte tillgång till +/-V heller . .


Quoted text here. Click to load it

Re: Brusigt ljud?

Quoted text here. Click to load it

Behövs faktiskt inte.
Det är ljudsignalen som skall vara balanserad på sina två ledningar.


Re: Brusigt ljud?
jo iof men +/- 6v är ju inte så mycket att komma med om man
inte använder nån typ av switchning eller kör det passiva alternativet
med trafos


Quoted text here. Click to load it

Balanserade signaler [var: Re: Brusigt ljud?]
Quoted text here. Click to load it

Vad är egentligen balanserade signaler?

Re: Balanserade signaler [var: Re: Brusigt ljud?]

Quoted text here. Click to load it

Det vanliga för konsumentljudelektronik är att signalen sänds i en
tråd med jord, där jorden ofta är i form av en skärm runt signaltråden.
Balanserade signaler används valigtvis av proffsljudelektronik och
består av två trådar, en för signalen och en för inverterad signal.
Kablarna är normalt tvinnade runt varandra. För att ta emot en balanserad
signal måste mottagaren ta skillnaden mellan de två signalerna.

Fördelen med balanserade signaler är att om en kabel fångar upp en
störning så försvinner den när mottagaren tar skillnaden mellan de två
signalerna, störningen påverkade ju båda signalerna lika mycket. En
obalanserad signal fångar upp störningen på signaltråden och mottagaren
kan inte se skillnad på signal och störning. I en bil kan obalanserade
signalöverföringar fånga upp vinande ljud från generatorer och motorer,
tändpulser från motorn och en hel del annat skräp.

Nackdelen med balanserade signaler är att sändare måste ha dubbla
utgångsförstärkare och mottagaren måste ha dubbla mottagningsförstärkare
och en skillnadsförstärkare. Alternativt kan dyra transformatorer
användas.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se /

Re: Balanserade signaler [var: Re: Brusigt ljud?]
On Sun, 12 Sep 2004 15:39:09 GMT, snipped-for-privacy@invalid.invalid (Goran Larsson)

Quoted text here. Click to load it

Synd att man inte alltid använder balanserade signaler.
Det är överlägset tycker jag som jobbat med professionell
ljudutrustning. Man kan ha mycket långa, även oskärmade
ledningar utan problem och olika jordpotentialer
brukar inte vara något större bekymmer.
 

Re: Balanserade signaler [var: Re: Brusigt ljud?]


Quoted text here. Click to load it


Idag är det inte dyrt med dubbel-opampare och några fler motstånd om man
gör rätt från början, det man slåss med är gamla standarder som inom
konsumentelektronik med obalancerade utgångar och gemensam jord.

Om alla hemelektroniktillverkare bestämde sig för balanserat
samtidigt så skulle det hela ge ganska friktionsfri övergång då det är
enkelt att göra en in och utgång till obalancerat mha. adapter eller
enkel omkoppling, men det är omöjligt att göra tvärt om.

på så sätt skulle man kunna få till bakåtkompabiliteten med gammal
utrustning men samtidigt framtidssäker i avseende störimunitet mot olika
datoriserade framtida utrustningar.


/TE
Re: Balanserade signaler [var: Re: Brusigt ljud?]
en balanserad signal kallas även symmetrisk. enkelt förklarat så
består en balanserad signal av en positiv våg och en negativ spegling av
densamma (fasvriden 180 grader i för hållande till originalsignalen)

balanserade signaler används huvudsakligen inom Pro Audio (konsertljud
proffsstudios m.m.) signalen behöver ingen jordreferens.


Quoted text here. Click to load it

Re: Balanserade signaler [var: Re: Brusigt ljud?]


Quoted text here. Click to load it


Kan även tillägga att en väldigt vanlig balanserad koppling är
nätverkskablar av typen TP, twisted pair, där det också finns höga krav
på att kommunikationen ska kunna fungera trots de kommunicerande
maskinernas olika potentialer och olika yttre störningar.

--
Olof Lagerkvist
ICQ: 724451
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline