TV-licens

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Som jag har förstått det hela så måste man betala TV-licens om man har
en TV-mottagare. Och detta gäller även om det är i form av TV-kort till
datorn eller en videobandspelare. Hur är det med ComHems digitalbox? Det
är inte någon TV-mottagare för radiovågor som väl definitionen för
TV-mottagare!? Är det då licenspliktigt med en digitalbox samt
projekter?

Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Eftersom du har _möjlighet_ att se på "vanlig" TV, måste du nog betala
TV-avgift. Ring Telia och fråga!

--
MichaelRe: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Ursäkta mitt tidigare svar. Enligt min mening ska du inte behöva betala
TV-avgift, eftersom du inte kan ta emot några högfrekventa TV-signaler.

--
MichaelRe: TV-licens

Quoted text here. Click to load it
meddelandet
har
till
Det
betala
TV-signaler.
Quoted text here. Click to load it

Måste betala naturligtvis, högfrekventa tv-signaler går i kablar
också... såväl digitalt som analogtRe: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Dessutom innehåller Comhemboxen en tuner...Re: TV-licens

Avgiftsskyldighet

1 § Den som innehar en TV-mottagare skall betala TV-avgift för mottagaren
till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.


 2 § För samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens
hushåll betalas en enda TV-avgift.


   En enda avgift betalas också för samtliga TV-mottagare som
   1. finns på samma butiks- eller demonstrationsställe för mottagare, eller
   2. finns inom samma sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av liknande
slag, om TV-mottagarna är avsedda att användas av dem som får vård.

 3 § För varje påbörjad grupp om tio TV-mottagare betalas en enda TV-avgift,
om mottagarna
   1. innehas av samma statliga myndighet, eller
   2. innehas av samma avgiftsskyldig och används antingen
   a) i hotell- eller pensionatsrörelse eller
   b) annars i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än
bostadsändamål, dock inte lokaler som avses i 2 § andra stycket, eller
   c) i fortskaffningsmedel som är avsedda för yrkesmässig trafik.


Undantag från avgiftsskyldigheten

 4 § Skyldigheten att betala TV-avgift omfattar inte sådana TV- mottagare
som på grund av sin konstruktion inte kan användas för att ta emot
markbundna sändningar. Lag (1997:1164).


 5 § Skyldigheten att betala TV-avgift omfattar inte heller TV-mottagare som
finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än
bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en
särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program.


 6 § TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som
   1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett
karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att avgift inte skall betalas för mottagaren,
   2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
   3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
   4. är varaktigt undanställd eller obrukbar såvitt gäller tid efter det
att förhållandet har anmälts till bolaget av den avgiftsskyldige. Lag
(1997:1164).


Re: TV-licens
On Sat, 10 Jan 2004 16:33:52 +0100, snipped-for-privacy@home.se

Quoted text here. Click to load it

4 §
Skyldigheten att betala TV-avgift omfattar inte sådana
TV- mottagare som på grund av sin konstruktion
inte kan användas för att ta emot markbundna
sändningar. Lag (1997:1164).

Din ComHembox bör enligt ovanstående paragraf ur Licenslagen vara
licenspliktig, eftersom den KAN ta emot marksända sändningar. En ren
satellitmottagare med bortkopplad antenningång däremot bör vara
licensfri, även om du kan se SVT1 och SVT2 via satellit. Allt detta
förutsatt att du kopplar satellitmottagaren till en TV via
scart-kontakten och likaså har kopplat bort antenningången på TV:n
med.

Som du ser så finns det helt klart möjligheter fast inte med ComHem,
som jag ser det.


--

/Josef S.

**********************************
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Vad är "markbundna sändningar"? Marksända kanaler som går i kabel?
Satelitsända kanaler som går i kabel? Marksända kanaler som också går
via satellit? Satelliter är ju bara reläsändare och då borde ju även
satelitmottagare på samma sätt vara licenspliktiga eftersom det går att
ta emot SVT1&2 som även är marksända kanaler enligt ditt resonemang!?

En ren satellitmottagare kan inte ta emot direktsänd marksändning.
En ren kabeltvmottagare kan inte ta emot direktsänd marksändning.

Varför ska då den ena vara licenspliktig enligt dig men inte den andra?

Re: TV-licens
On Sun, 11 Jan 2004 08:29:35 +0100, snipped-for-privacy@home.se

Quoted text here. Click to load it

Sådana som sänds från sändare placerade på marken.


Re: TV-licens
Quoted text here. Click to load it

Med andra ord: ALLT! Satellit och kabel har ju också sitt ursprung från
marken. Men det kan ju tänkas att de avsåg markbundna sändningar som man
kan ta emot direkt, alltså inte via kabel eller satellit.

För min del kan de slopa TV-licenses och koda allt. Då köper man det man
vill se och inget annat. Nåja, nästan iaf för det lär fortfarande finnas
programpaket som innehåller en intressant kanal och sju ointressanta.
(Piratkort borträknade)

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

En TV-mottagare är en mottagare som kan ta emot sändningar direkt från
en sändare placerad på marken. Att t ex satellitsändningar har sitt
ursprung i marksändningar är inte intressant.

Quoted text here. Click to load it

Håller med. Det börjar bli lite svårt att motivera att personer som
aldrig tittar på SVT ska behöva betala TV-licens bara för att de har en
TV för att titta på andra kanaler.

--
Olof Lagerkvist
ICQ: 724451
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it


Det finns en samhällsnyttig aspekt med SVT också.

I ev krissituationer måste staten ha ett sätt att effektivt kommunicera med
svenska folket.
Detta kan man bara göra genom en statlig TV-kanal.
Dessutom ingår SR i licenspengarna och visst är det kul att ha P3 och
TV1/TV2 i krissituationer som tex kärnkraftsolyckor, översvämmningar,
terrordåd osv

Jag tror inte man kollar på Femman som saknar nyhetsredaktion i dom lägena.
TV3 som har "se & Hör" stuk på nyheterna är ju inte heller intressant.Däremot tycker jag att man bör slopa TV-licensen snarast och finansiera SVT
via skattesedeln istället.
Det kan inte bli många hundralappar per år per person.
Alla pengar som går åt att administrera TV-licensen och att skicka ut folk
som ringer på dörren hela tiden går ju att spara bort med en gång...

Jämnför med hundskatten där administrationen översteg skateinkomsterna...

Sedan kan man gott och väl ta in reklam i SVT också. Så länge den ligger
mellan programmen så stör det inget.Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it
med
lägena.
Quoted text here. Click to load it
SVT

Nej det fungerar inte. Ska det vara public service så går det inte ha
reklam, det finns inga (väldigt få) som vill betala för annonsplats för
sådana program. Varför tror du TV3 m.fl. riktar in sej på tittare mellan
15-35?


/MickeRe: TV-licens

Quoted text here. Click to load it


Vad tror du reklamplats i Robinson hade kostat om det varit reklampaus innan
utröstningen var?
Eller reklam i sportspegeln kanske måste skänkas bort??

Public service har inget med tråkig tv att göra utan om samhällsnyttig.
Re: TV-licens
Den 2004-01-11 12.52, i artikeln
btrdec$aasl6$1@ID-109458.news.uni-berlin.de, skrev "Micke"

Quoted text here. Click to load it

Vi har redan reklam i tv1 och tv2 kanske du har missat? Det är förvisso en
väldigt snäll form av reklam eftersom endast varumärket/företaget visas upp.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it
en
folk
skateinkomsterna...
ligger
upp.

Så tycker jag dom kan ha i dom andra kanalerna också, så man slipper höra
"Jag är inte bara tandläkare utan även Mamma" fem ggr om dagen. En bild på
tandkrämstuben bara så är det klart.

/MickeRe: TV-licens
On Sun, 11 Jan 2004 12:25:51 +0100, "Daniel Jönsson"

Quoted text here. Click to load it

Det är faktiskt radion som är den primära kanalen
vid sådan händelse.
 

Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Visste ni att väktarna vid SVT och SR är dom enda i Sverige som har
tillstånd att bära vapen?
Ifall det skulle bli en stattskupp så ska dom hindra terrorister från att ta
sej in på teve/radio och sprida propaganda. Om det nu hjälper med beväpnade
vakter är en annan fråga...

/MickeRe: TV-licens


Quoted text here. Click to load it

Fel, Det finns många skyddsobjekt i Sverige där skyddsvakter (inte väktare)
är beväpnade.
Till exempel kärnkraftverk, ambassader, industrier som ingår i
totalförsvaret osv.

Quoted text here. Click to load it
ta
beväpnade
Quoted text here. Click to load it

Skyddsvakterna är där tills militär anländer vilket inte tar så lång tid.Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it
väktare)
Quoted text here. Click to load it
att

För att förtydliga så får inte väktare bära andra vapen än batong och hund.

Skyddsvakter däremot...Site Timeline