Interlace på LCD TV?

Börjar intressera mig för HD, både avseende videokamera (HDV) samt TV.

Undrar nu: Moderna "HD ready" LCD-TV, visar dom interlace?

Tekniken med interlace (att visa udda resp. jämna linjer var för sig) är ju som jag ser det en rest från den gamla analoga CRT-tiden.

Modern TV distribueras ju digitalt, ofta MPEG2-komprimerat och då skickar man ju hela frames, och inte "fields" som på den analoga tiden.

/Johan S

Reply to
Johan Stäck
Loading thread data ...

Interlace är ett sätt att minska banbredden med fortsatt hög uppdateringshastighet (50/60Hz) och ge betydligt mjukare rörelse än

24/25 Hz ala biofilm. då varje 'field' ger tätare sampling av rörelse i tiden än filmtakt.

vad jag vet så fins 1920x1080i dvs. högpplöst HDTV med interlace i specifikationen.

problemet idag är att 100 Hz-TV, flatscreen och datorgenererade håller rita om hela displayvärlden med bilduppdatering med betydligt högre eller anorlundea skärmuppdateringstakt (60, 100 resp 80 - 90 Hz) och noninterlace, och med dessa visningssätt ser inte interlace-bilder bra ut - det blir horisontellt randigt i rörelserna då man visar två olika field med tidsmellanrum - samtidigt i tiden beroende på att vare sig grafikkort, 100 Hz eller flatscreen-TV släcker varannan linje och visar en field i taget 20 ms i tur och ordning som de gamla TV-apparaterna utan lägger ned en hemskt massa tid på att bygga antialising filter i TV/Flatscreen med gärna pastellmålningseffekt på visade resultatet.

Även frames kan vara uppdelad i field - det är visningen som bestämmer hur det visas och blir rätt när de skannas ut till klassisk CRT-TV med varannan linje gånger 2 på varje frame.

det är just interlace som är den stora skillnaden mellan MPEG1 och MPEG2, då MPEG1 inte hantera interlace video och har bara halva linjeupplösningen (288 resp 240 linjer) och man var _tvungen_ att få in interlace innan TV-industrin kunde acceptera detta.

/TE

Reply to
torbjorn.ekstrom

torbjorn.ekstrom skrev:

Jo, precis. De bästa HDV-kamerorna (Sony HC1 och HC3) jobbar just med 1080i. Dock är interlace inte alls optimalt om man som jag vill arbeta med datordisplayer och "frysta frames"

Jo jag vet, men hur *gör* en modern LCD TV i verkligheten? Alltså inte teori, utan praktik... Kommer den att uppdatera varannan linje a lá interlace, eller uppdateras hela bilden på en gång?

Hur *hanterar* MPEG2 interlace egentligen?

/Johan

Reply to
Johan Stäck

Moderna bekymmer ;-) - sådant var inget problem så länge man körde med skannande CRT och analoga videoband :-)

skämt åsido, du har rätt det ser inte bra ut på nonintelace-visning

förmodligen är det bandreddsflaskhals någonstans i systemet då man inte kan hantera 1080 utan interlace i 50/60 Hz takt (vilket nog är ett krav i TV-industrin för bl.a sport-sändningar), utan möjlige bara i 25 Hz-takt - vet inte om ovanstående kameror går att välja mellan dessa moder

om man tittar på en LCD/Plasma så fladdrar den inte, eller har varannan linje nedsläckt och byter plats 50 ggr sek. utan bilden uppdateras på samma sätt som datorbild dvs. allt på en gång så ofta det går (25 Hz)i progresiv visning.

tittar man noga på rörelserna så kan man snart gissa sig till att det är realtids deintelace-filter som jobbar, på samma sätt som 100 Hz TV då det helt enkelt inte går att köra interlaced bild snyggt om det inte visas upp med samma sätt och takt som det spelades in.

om jag mins rätt från de olika codecarna som finns så hanteras varje 'field' som separat bild och man har i mpegströmmen komprimerade separata A och B-field strömmar som man vid visning plockar bilder från strömmarna varannan gång. Att man har 2 strömmar är för att komprimeringen fungerar bättre om A resp B hanteras separat mot sin tidigare och efterkommande A resp B-bilder iställer för ABABAB-ordning.... eller som fullframe - om du minns från hur bilderna komprimeras så sker det via 8x8 rutor och komprimeringen blir inte bra i interlaced avsnitt vid progresiv visning med ränder runt rörliga objekt och codecen kan besluta att blurra detta då hög detaljnivå som ränder slukar bandbredd. Medan komprimeras A och B-fielden var för sig så uppkommer inte situationen och det är bara bildinnehållet som bestämmer. Kom ihåg att A och B-frame är två helt olika bilder samplade vid olika tidpunkter ur kodningssituation - skulle man koda det som ABABAB-ordning så skulle det vara samma sak som att hela bilden skakar i

25 Hz plus en massa smådetaljer kommer fram och försvinner varannan gång

- och sådant gillar kompressionsalgoritmerna inte alls.

I codecar så kan man ofta ställa om källan är interlace och internt då använder separata A och B-field strömmar, alternativt om källan inte är interlace (typ 24/25 Hz biofilm) så kan codecen koda i full frame. (vet inte om mpeg2 har denna valmöjlighet - men mpeg4 har defintivt detta.

Mpeg1 använde bara en field i storlek (240/288 linjer och sedan linjefördubblar vid visning) och mycket av kodningstiden handlar om att slå ihop en A och B-field linje till en linje + att Mpeg1-kodningen i sig är otroligt inneffektivt skriven av kommersiella företag (nästan alla mpeg1 och mpeg2-codecar medskickade tex. DVD-brännare är ifrån i stort sett samma företag och har knappast utveckats/optimerats på 5 år, typ) om man ser vad hack-folket och open sourcefolket har fått fram när det gäller mpeg4 och 100-falt mer komplexa algoritmer med kvalitet som är bättre än många kommrsiella företags codec (tex. h264/x264)) - och troligen har vi piratkopieringen att 'tacka' för när det gäller drivkraften att skapa bästa möjliga codec med nördas ambition och puristers kravnivå.

/TE

Reply to
torbjorn.ekstrom

torbjorn.ekstrom

- klippt -

Fördelen med LCD-skärmar är väl vad jag förstått, att en LCD kan ha en pixel öppen hela tiden om man visar en stillbild oberoende av vilken uppdateringshastigheten(Hz) är. Det är snarare LCD-skärmens mjukvara som kräver gamla värden som fungerade med CRT-skärmar.

Om jag har förstått rätt om hur en LCD fungerar skulle den kunna fungera lika bra med en uppdatering på 1 Hz som 100 Hz. Sen är det naturligtvis en annan sak om vilken uppdateringshastighet våra ögon kräver.

--
))) pekke (((
Reply to
pekke

Vad menar du med öppen pixel ..?

Många lcd skärmar har en minsta frekvens på ca 10 Hz, ev så skyddar det inbyggda kontrollkortet mot det. Vid för låg frekvens kan skärmen förstöras.

~ 16 Hz

Reply to
pbdelete

snipped-for-privacy@spamnuke.ludd.luthdelete.se.invalid skrev:

Att varje bildpunkt på skärmen som inte behöver ändras vid varje bilduppdatering står kvar i sitt tidigare läge, ungefär som när en Mpeg4 bara uppdaterar förändrade bildpunkter mellan 2 huvudrutor i en film.

Det här med hur en LCD-skärm fungerar praktiskt är svårt och jag har försökt tidigare att hitta nån bra information om hur det funkar men bara hitta en sida som jag tolkade som att en bildpunkt bara behöver uppdatera när en förändring sker för just den bildpunkten.

Ni får gärna länka till några bra sidor om hur en LCD funkar.

--
))) pekke (((
Reply to
pekke

pekke skrev:

Jag hitta lite själv om uppdateringshastighet/refresh rate här:

formatting link

citat:> As such, an LCD screen does not have to refresh the entire screen constantly like a CRT monitor does just to maintain an image. Whenever an image alters on an LCD screen, a command is sent to the relevant liquid crystals in the array to change shape as required.

Samt här:

formatting link

citat :> No refresh rate

Traditional CRT monitors flicker all the time which is not ideal. Of course the best CRT monitors have a high refresh rate (85 Hz or more), which provides a very stable image with no noticeable flicker. But the LCD screen does not flicker at all (when digitally connected). They have a refresh rate of 0 Hz!

when the screen image is changing. So if you move a window across the screen, the changes will be updated with a refresh rate of 60 Hz or what ever you choose. To many users this does not really matter; using Office programs, most of the time the screen image does not change, hence it does not flicker. Obviously it is a problem if you expect to use your flat panel monitor to show full motion videos or games.

Det är det jag menar med att en pixel på en LCD kan stå öppen i ett visst läge hur länge som helst tills den förväntas ändra sig.

--
))) pekke (((
Reply to
pekke

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.