Hitachi TV-problem CP28W410TAN-391

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Threaded View
VE5%r TV stE4%nger av sig sjE4%lv dE5% o dE5%, och slE5%r pE5% igen sjE4%
lv.
Ibland E4%r det E4%ven svE5%rstartad nE4%r den E4%r kall - den gF6%r ett
startfF6%rsF6%k men avbryter efter nE5%gon sekund. Man fE5%r gF6%ra ett
stort antal startfF6%rsF6%k innan den gE5%r igE5%ng. Detta intrE4%ffar
i perioder - den kan gE5% bra hela dagen fF6%r att plF6%tsligt bF6%rja
slE5% av sig gE5%ng pE5% gE5%ng. Den fungerar annars bra.
Det hE4%r E4%r inget roligt fel att felsF6%ka. C4%r det nE5%gon som kE4%n=
ner
igen symptomen? C4%r det nE4%tdelen eller problem med B+?

Bosse

Re: Hitachi TV-problem CP28W410TAN-391

Vår TV stänger av sig själv då o då, och slår på igen själv.
Ibland är det även svårstartad när den är kall - den gör ett
startförsök men avbryter efter någon sekund. Man får göra ett
stort antal startförsök innan den går igång. Detta inträffar
i perioder - den kan gå bra hela dagen för att plötsligt börja
slå av sig gång på gång. Den fungerar annars bra.
Det här är inget roligt fel att felsöka. Är det någon som känner
igen symptomen? Är det nätdelen eller problem med B+?

Bosse
------------------------------------------------------------
Hej Bosse.
Löd om stabb-kretsarna i sekundären.
Brukar aldrig vara något annat på dessa.
/MorganRe: Hitachi TV-problem CP28W410TAN-391
Quoted text here. Click to load it

Hej Morgan!
Har ett liknande problem med denna modell, men det är att den startar
upp och precis när bilden kommer slår den tillbaka till standby. Har
testat alla tipsen i Euras inklusive motstånden till katoderna som var
litet "kokta" men ej avbrott i. Nästa jag tänkte var att provbyta
vertikal-ic:n innan jag ger upp.
Tacka vet jag Phillips K-9..:-)
Thomas

--
Hälsningar från Hönö
Tv-JensenRe: Hitachi TV-problem CP28W410TAN-391
Quoted text here. Click to load it
nner
Symptomen pE5% vE5%r TV var liknande vid uppstart - bilden "tittade" fram=

nE5%n millisekund innan TVn slog av. Efter omlF6%dning av tvE5% stabbar
(ic951 o 952 om jag kommer ihE5%g rE4%tt) sE5% har den gE5%tt bra nu i et=
t par
veckor. Tack Morgan!

C4%r Hitachi speciellt svE5%ra? Jag har SvE4%rmors Tv i garaget ocksE5%, =
en
CP2142AN som E5%skan tog i somras. Switchregularn MC44604P konstaterades
trasig. Efter byte sE5% blinkar lysdioden pE5% framsidan med ca 4Hz.
Jag har inte kunnat hitta vad som E4%r fel, om den verkligen gF6%r startf=
F6%rsF6%k
eller vad den hE5%ller pE5% med. Switchregularn lE4%r ha en standbymode e=
nligt
databladet, men jag har inte kunna avgF6%ra i vilken mode den befinner si=
g i
efter att ha mE4%tt pE5% alla pinnar med osc. I desperation hF6%jde och s=
E4%nkte
jag standbypinnen pE5% kretsen, med tanken att det kanske var fel pE5%
E5%termatningen frE5%n sekundE4%ren, men utan skillnad pE5% nE5%n annan p=
inne.
PlF6%tsligt sE5% gav driven Q802 upp och kortslF6%t. Sedan dess har TV st=
E5%tt
o dammat. Kan det va fel pE5% MC44604P igen?

BosseRe: Hitachi TV-problem CP28W410TAN-391

Quoted text here. Click to load it

Jo min K9 fyller 31 år snart (V10) och "still going strong".
 

Re: Hitachi TV-problem CP28W410TAN-391
Quoted text here. Click to load it

En helt outstanding konstruktion denna modell! Lätt å mecka med m.m.
Hmm 31år, då har du modellen med med 140-röret, litet långsam
uppglödning men en livslängd utan dess like! 410-röret (Quickstart) var
en förbättring då, men tyvärr sänkt livslängd...
Själv har jag nu en K-40 (Nöjesmaskinen) sen 1986, den går som en
klocka och är nästan alltid igång. Den blev litet slö i röret, men en
blåsning av katoderna med bildrörsprovaren gjorde att den levde upp
igen! Synd bara att den inte tar hyperbandkanalerna i kabelnätet...
Ljudet är ju bara så gôtt för att vara inbyggt utan att behöva koppla
till en yttre ljudanläggning. Jämför detta med dagens LCD/Plasma som
nästan alla har "transistorradiohögtalare"
De var bättre förr..:-)

--
Hälsningar från Hönö
Tv-JensenRe: Philips TV K9 - K40

Quoted text here. Click to load it

Jag förstår din principiella tanke, men vad spelar det för roll i
praktiken, alltså att det skall bli billigare/bättre antar jag, om
varje enhet är renodlad för sitt syfte, så att det underlättar för en
uppgradering, när du ändå verkar använda saker som är åtskilliga år
gamla.

Inget fel på gamla saker, jag bara reagerade på just argumentet till
att köpa renodlade saker när de ändå inte byts ut i brådrasket och då
spelar ju det ingen större roll rent ekonomiskt om kostnaden slås ut
på 20 år.

Mvh
Fredrik Möller

http://javapeg.dyndns.org - Digitalkamerans vän

Re: Philips TV K9 - K40

Quoted text here. Click to load it

Nej det blir oftast dyrare med helt separata neheter totalt sett.


Quoted text here. Click to load it

Ålldern är ingen nackdel.  det är fuktionaliteten som är det viktiga.
När det gäller ljuddanläggningar var de bäst under 80-talet
och är överlägsna moderna saker fortfarande eftersom man numera
enbart satsar på design och massproduktion (billighet).


Quoted text here. Click to load it

Om man köper en vanlig platt-TV idag så innehåller de oftast bara en
analog TV-mottagare som redan är oanvändbar i många fall eftersom vi
numera kör digitalt. Man måste alltså ändå ha en separat box till den
eller köpa helt ny TV.

Köper man en platt-TV med digital mottagare idag så blir den
omodern om några år när vi går över till MPEG-4, då måste man
också köpa en separat box till den. Eller köpa helt ny TV.

Utvecklingen går så fort nu och det blir nya standarder hela tiden,
det är alltså inte alls som förr på den analoga tiden.
 
För min del vill jag inte alls ha allt integrerat i samma burk
eftersom det är så osmidigt. Högtalare i en platt-TV gör den bara
onödigt stor.
Bildskärm för sig, ljudanläggning för sig, mottagare med avkodare
för sig o.s.v. för så har jag kört sedan 70-talet och jag anser
det överlägset.  Kanske inget för "Svenssons" som är allergisk
mot sladdar.
  
Min nuvarande TV-bildskärm är en analog bildrörsmonitor som inte
har några andra finesser annat än att visa bilden. Jag har så stora krav
på ljudet att en inbyggd ljudanläggning i TV:n är totalt otänkbart.
Min ljudanläggning består av 4 ljudkanalers surround och
22 högtalarelement fördelat på 7 högtalare.


Re: Philips TV K9 - K40

Quoted text here. Click to load it

Nej det blir oftast dyrare med helt separata enheter totalt sett.
Anledning är att få större flexibilitet och få det bättre tekniskt.


Quoted text here. Click to load it

Åldern är ingen nackdel.  det är funktionaliteten som är det viktiga.
När det gäller ljudanläggningar var de bäst under 80 till 90-talet
och är överlägsna moderna saker fortfarande eftersom man numera
enbart satsar på design och massproduktion (billighet).


Quoted text here. Click to load it

Om man köper en vanlig platt-TV idag så innehåller den oftast bara
en analog TV-mottagare som redan är oanvändbar i många fall eftersom
vi numera kör digitalt. Man måste alltså ändå ha en separat box
till den eller köpa helt ny TV.

Köper man en platt-TV med digital mottagare idag så blir den
omodern om några år när vi går över till MPEG-4, då måste man
också köpa en separat box till den. Eller köpa helt ny TV.

Utvecklingen går så fort nu och det blir nya standarder hela tiden.
Det är alltså inte alls som förr på den analoga tiden.
 
För min del vill jag inte alls ha allt integrerat i samma burk
eftersom det är så osmidigt. Högtalare i en platt-TV gör den bara
onödigt stor och det låter illa.
Bildskärm för sig, ljudanläggning för sig, mottagare med avkodare
för sig o.s.v. för så har jag kört sedan 70-talet och jag anser
det överlägset.  Kanske inget för "Svenssons" som är allergisk
mot sladdar.
  
Min nuvarande TV-bildskärm är en analog bildrörsmonitor som inte
har några andra finesser annat än att visa bilden. Jag har så stora krav
på ljudet att en inbyggd ljudanläggning i TV:n är totalt otänkbart.
Min ljudanläggning nu består av 4 ljudkanalers surround och
22 högtalarelement fördelat på 7 högtalare.


Re: Philips TV K9 - K40
Quoted text here. Click to load it

Hur är det med de platta datorskärmarna som finns idag? Finns det någon
sådan med någon typ av ingång som man kan ansluta till en separat mottagare?
/peterjRe: Philips TV K9 - K40

Quoted text here. Click to load it


Jo det finns nog sådana att köpa ser jag.
http://www.dustin.se/DustinPictures/PDF/N/5010102768.pdf


Re: Philips TV K9 - K40

Quoted text here. Click to load it


Tilläggas bör att man numera även har olika sändningssystem
såsom marksänd TV, kabel-TV, satellitsänd TV och IPTV som är
det senaste, där signalen går via internetanslutningen.
Alla dessa olika system kräver olika mottagare och
därför är det mycket dumt att ha en mottagare inbyggd
i bildskärmen som oftast bara klarar en av varianterna.
Alltså ett mycket gott skäl att aldrig ha mottagaren inbyggd.
Separata enheter blir alltså allt viktigare med åren.
 

Re: Philips TV K9 - K40


Quoted text here. Click to load it

Beror på vad man menar med "omodernt".
För mig är omodernt när de inte längre uppfyller mina krav
och det har inget att göra med vad andra anser.
Status och sådant skryt är inget för mig.


Quoted text here. Click to load it

Då har du nog fattat fel.  Flexibiliteten gör det billigare
och framför allt bättre på riktigt lång sikt.
Jag behöver alltså inte byta ut sådant som inte behöver bytas
bara för att en liten detalj inte duger längre.
Det handlar alltså inte bara om pengar det här.
Kvalité på olika sätt är oerhört viktigt för mig.
Det gäller t.ex. funktionellt, hållbarhetsmässigt
och användarmässigt m.m.
 
 
Quoted text here. Click to load it

Elräkningen är försumbar för sådant.  Digitala förstärkare
har jag ännu inte sett så många. Det är tydligen svårt att
få sådana att låta bra.

 
Quoted text here. Click to load it

Tack och lov finns det möjligheter fortfarande.


Quoted text here. Click to load it

Det där fungerar ju utmärkt ännu. Dock har inte alla boxar RF-utgång,
så det gäller att gamla TV:n har lämplig ingång om man köper box
utan RF-utgång.


Quoted text here. Click to load it

På den tiden fanns inget annat, men numera är det helt annorlunda.
Jag skulle inte köpa en sådan idag med inbyggd mottagare.
Den TV jag kör nu är från 1985 och redan då var det separata enheter.
Den tillhörande analoga mottagaren från 1985 ser ut som vilken
separat digitalbox som helst från idag med fyra SCART-kontakter.
Dock är den bara analog.
Den är utbytt mot min moderna digitalbox och samlar numera damm.
12 mars blir analogmottagaren oanvändbar här i Stockholmsområdet
när de analoga TV-sändarna stängs av för gott.


Quoted text here. Click to load it

På 80-talet när man ville ha bra ljud fanns det bra lösningar.


Quoted text here. Click to load it

Det är bra ljud jag satsat på.  Spelar aldrig högt.
Med åren har det blivit så många högtalare genom komplettering.
De äldsta högtalarna är från 1970 och låter fortfarande lika bra som då.
De är hembyggda.
Jag är mycket noga med mina val och satsar alltid på bra grejor
och vägrar köpa skit. Ofta gör jag modifieringar och konstruerar
och bygger eget vid behov vartefter behov uppstår.
 

Site Timeline