TV-licens - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Bra fråga!

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Nej det är inte "ursprunget" som menas med "markbundna sädningar".
Det är markbaserade sändare som sänder parallellt med marken
till mottagarna, så som det alltid gjorts sedan 50-talet.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Som du skrev kan det tolkas som jag gjorde (på jäkelskap åxå ;o))

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Sändning sker från särskilda sändare med antenner, inte från studion.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Och det gör inte satellit-TV?
Lugn, bara retas ;o)

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Jo men där sitter sändaren med sina antenner uppe i satelliten,
alltså inte alls markbaserat.

Quoted text here. Click to load it

Jo det går bra.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Visste att du skulle svara så. Då har du nog räknat ut vad jag kommer
att säga ;o)
Hur kommer sändningen upp till satelliten då? Eller görs programmen i
satelliten?

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Det verkar som om du tror att "sändningen" är det som kommer
från studion?  Sändningen är när signalen blir luftburet.
Det är därför apparaturen heter "sändare".
För att få upp signalen till satelliten används sändare
på marken med riktad antenn mot satelliten.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Då är det alltså ingen skillnad mellan mottagning via gammal TV-antenn och
via parabol?
Båda sändningarna är ju (inledningsvis) luftburna?
Förresten, varför begränsar du dig till luft?
--
MichaelRe: TV-licens
On Sun, 11 Jan 2004 22:44:07 GMT, "Michael Spångberg"

Quoted text here. Click to load it

Jodå.  För satellitmottagning av SVT gäller andra regler.

Quoted text here. Click to load it

Har ingen betydelse.

Quoted text here. Click to load it

Sändarna sänder ju ut i luften från sina höga master.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Har du någon källa du kan referera till? (Lagtext eller liknande)

--
MichaelRe: TV-licens
On Mon, 12 Jan 2004 09:53:32 GMT, "Michael Spångberg"

Quoted text here. Click to load it

Eller liknande här: markbundet SVT1, SVT2 och TV4 är fria att ta emot
med en lämplig mottagare. Sattelitsända SVT1, SVT2 och TV4 är kodade
sändningar som du bara kan ta emot efter erlagd särskild avgift till
en satellitprovider. (Kommentarer om piratkort undanbedes.)


--

/Josef S.

**********************************
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Nej, jag tror inte att sändningen kommer från studion, bara programmet.
Varför begränsar du dig till luftburet vid sändning?
Jag, och många andra, har sändare och mottagare i våra trådburna
Ethernet-kort. Har inte du? Samma gäller vanlig telefon vilket du, om
någon, borde veta.

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Nej det är inga sändare.  Sändare sänder i luften.
Exempel:  Ett ljudlutsteg som är kopplad till en högtalare
är inte heller en sändare.  En vanligt trådtelefon är inte
en sändare, däremot har en mobiltelefon en sändare.


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it


<klipper bort tramset>

En sändning som är "markbunden" lämnar inte atmosfären för att reläas via en
satelit.

I Sverige finns följande som marksända.
SVT1
SVT2
TV4
Boxer's sortiment

INGA andra räknas som marksända kanaler.Re: TV-licens
Quoted text here. Click to load it


Svenska Akademiens ordlista:
sänd|are s. -n; pl. =, best. pl. sändarna för radio el. TV m.m.

Norstedts stora svenska ordbok:
sändar|e subst. -(e)n =, best. plur. -na
1 anläggning från vilken radiovågor sänds ut: kortvågssändare;
nödsändare; piratsändare; radiosändare; störningssändare
2 person som producerar ett meddelande e.d. (i tal el. skrift)
<språkvet. m.m.; jfr avsändare> ~ och mottagare

Norstedts svenska synonymordbok:
sändare (radio)sändarstation, radiosändare, (bärbar) walkie-talkie,
avsändare

Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it

Dubbelriktad telekommunikation... Låter som vanlig telefon.

Quoted text here. Click to load it

i tal... Låter också som telefonbruk.

Quoted text here. Click to load it

Jag tackar för era uppslag :o)

--

/Anders


Re: TV-licens

Quoted text here. Click to load it
sändande
Quoted text here. Click to load it

Om du tittar först på den raden så står det "person som..." Det är alltså
personen som är sändaren när han meddelar någon någonting. Det har alltså
inget att göra med komponener inuti en trådbunden telefon.

/MickeRe: TV-licens

Quoted text here. Click to load it


Typ en spänd lina mellan två konservburkar :-)
Re: TV-licens
On Sun, 11 Jan 2004 08:29:35 +0100, snipped-for-privacy@home.se

Quoted text here. Click to load it

Du har kanske rätt, det är ingen skillnad. Även om ComHemboxen släpper
igenom de analoga signalerna så nyttjas inte dessa, och då är din
ComHembox kopplad till en TV utan antenningång kan betraktas på samma
sätt som en satellitmottagaren.

I så fall är den avgörande frågan om Kabeltvoperatören använder den
markbundna SVT1, SVT2 samt TV4 som signalkälla, eller den
satellitsända.

Tyvärr så länge inte frågan avgörs i domstol kan vi bara filosofera om
vems tokning som är rätt. Mitt? Ditt? Eller Radiotjänst?


--

/Josef S.

**********************************
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline