Seriell "switchbox"

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Vill knåpa ihop en DB9 seriell switch, "switchbox", och undrar om någon vet
vilka signaler måste switchas för att den ska fungera problemfritt?
Antar att bara RxD och TxD inte räcker...??

/ mw


Re: Seriell "switchbox"
Quoted text here. Click to load it

RxD, TxD, RTS, CTS bör gå ganska långt. Modem med dcd etc.. kan öka kraven.


Re: Seriell "switchbox"

Quoted text here. Click to load it
vet
Beror på vad du vill använda den till.
I många fall räcker det om du swichar RX + TX.
Hårdvarubasserad flödesreglering kommer ju inte att fungera samt DTE etc..

/ErikRe: Seriell "switchbox"
Quoted text here. Click to load it

OK och tack! Har inventerat mitt behov lite mer ingående och insett att alla
signaler (inkl RI) behövs för en av enheterna, så det blir nog klart enklare att
köpa en färdig switchbox. Får väl bygga nå't annat... :-)

/ mw


Site Timeline