PC till TV: modifiera scart

En "rookie-fråga": Jag har kopplat ihop min PC med TV:n med S-video-kabel men får bara svart-vit bild. Har forskat lite och förstår att detta problem är välkänt när det gäller några år gamla tv-apparater. Har också förstått att man ska kunna lösa detta genom att modifera scart-kontakten, koppla ihop två av pinnarna. Någon som vet vilka pinnar? Och hur man enklast kopplar ihop dem?

Reply to
Lena
Loading thread data ...

Det är pol 15 & 20.

15 R RGB Red In / Chrominance 20 VIN Composite Video In / Luminance

se länkar om du kopplat rätt.

formatting link
formatting link

**/kent
Reply to
**/kent

Tack! Nu har jag opererat och det funkar utmärkt! :-)

Reply to
Lena

Du fixade problemet tänkte bara nämna, att en del TV apparater använder andra pinnar för färg osv. Detta gäller mest TV apparater från förr så att säga, därav kan man få problem med svart-vit bild.

Reply to
Dennis

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.