S: Tidskriften "Radio och Television" 1960-1975

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Jag söker en seriös köpare och förvaltare av årgångarna 1960-1975, av
tidskriften "Radio och Television".

Finns i Nacka i Stockholm.

Anders
Re: Tidskriften "Radio och Television" 1960-1975
Quoted text here. Click to load it

Hur mycket hade du tänkt dig?

Själv har jag komplett f.o.m. -75 till slutet
och sporadiska nummer 66-74.

--
Reply to: crister (at) forpresident (dot) com

Skyll inte på mig. Jag röstade Ja den 14:e September 2003.Site Timeline