Fax fråga

Vad är det som styr Philips Fax HFC 21 att den ska vara kopplad till första inkommade telejack? Hur ska man koppla om det inte är så att man kan? Det är ju inte så snykt att dra en kabel från första inkommande jack. Är det någon som har något förslag? b/l

Reply to
b/l
Loading thread data ...

Testa denna:

formatting link

Reply to
Dataspider

vanlig telefonfax ???

Man vill säkert låta faxen ha första tjing så att en lyft lur inte avbryter en ev. pågående transaktion.

ur modemmässigt synvinkel så ser jag inge större orsak att vara först eller sist på linjen så länge det är korrekt installerade uttag enlig televerksstandard (brytande till nästa uttag efter när luren är lyft) samt att alla telefoner är telegodkända.

dvs. bort med alla ev. parallellkopplingar i teleuttagen och telefoner som inte kopplar vidare när luren ligger på.

pirattelefoner, speciellt från utanför europa, uppför sig inte alltid så väluppfostrat som man förväntar sig i pålagt läge och kan störa modemtrafiken.

Enklast är att prova, och flytta kontakten allt närmare första-uttaget vid ev. problem.

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

Känner inte till just denna fax, men många faxar för "hemmabruk" där man kan anta att de delar linje med telefonen försöker på olika sätt lista ut när de skall svara. Ett sätt är att lyssna efter signaler från en uppringande fax när någon lyft luren i ett efterföljande jack. Känner den av en sån signal så tar de äver linjen när luren läggs på. Ett annat sätt är att man slår en siffra på telefonen när man hör att det är en fax som ringer upp och då triggar den egna faxen på den DTMF-koden. Båda dessa alternativ kräver att faxen sitter före den telefon man svarar i för att det skall fungera.

/Henrik

Reply to
Henrik Johnsson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.