Tips på åskskydd för telefon önskas

Jag har skaffat ett inbrottslarm till min mors sommarstuga.

Nu =E4r det sj=F6kabel dit och en =E5 annan telefon brukar g=E5 = s=F6nder. Dock inte den gamla hedliga med nummerskiva :-)

Nu n=E4r man skall dit med ett inbrottslarm =E4r det kanske dags att skaffa ett =E5skskydd.

Allt elektriskt drivs av ett 12 voltsbatteri.

De funderingar jag har =E4r att sl=E5 ner ett kopparr=F6r/skena i = bl=E5leran som finns nere vid stranden (br=E4ckt vatten =E4r det ox=E5) och sedan = dra upp en jordkabel.

Vad beh=F6ver jag f=F6r kvadrat p=E5 kabeln?

Vad skall man sedan beh=F6va ha f=F6r komponenter p=E5 den inkommande = telefonlinjen? Jag vill nog ha n=E5got som =E4r l=E4tt att byta och inte allt f=F6r = dyra reservdelar f=F6r =E5skan g=E5r ju lite d=E5 och d=E5 under sommaren.

N=E5gon som tipsa mig p=E5 grejor och kanske n=E5gon l=E4sbar l=E4nk?

--=20

// Tony

Reply to
Spamfree
Loading thread data ...

jordkabel.

Långa ledningar är inte alls bra.

På min hemsida har jag lagt upp en hel del information

formatting link
För den som vill bygga själv
formatting link

Reply to
Ken

s=F6nder.

bl=E5leran

sedan dra

Tja st=E5r man p=E5 altanen kan man meta :-), s=E5 kabelv=E4gen b=F6r = inte bli mer =E4n 10-15 meter. Men om jag k=F6r med oisolerad kabel =E4r det=20 b=E4ttre eller s=E4mre? Jag funderar p=E5 s=E5danh=E4r grovfl=E4tad som = man brukar se komma ner fr=E5n tak p=E5 ex. vis kyrkor.

dyra

Tack f=F6r l=E4nkarna, dessa skall jag g=E5 genom noga ;-)

Batteriet som f=F6rs=F6rjer anl=E4ggningen, skall jag jorda minus med = =E5skledaren? Eller g=F6r det att jag f=E5r in =E5ska p=E5 fel st=E4lle?

// Tony

Reply to
Spamfree

Oj! Det är lite väl långt. Då måste du har riktigt grova kablar 100 mm2 Impedansen måste vara extremt låg.

Har knappast betydelse vid dessa krafter.

Minst så grova bör de vara.

Reply to
Ken

Beror på om batterisystemet har nära kontakt med jord eller elnätet. Bra är om batterisystemet är helt isolerat från dessa med rejält isoleringsavstånd på flera decimeter.

Reply to
Ken

Ken wrote in news: snipped-for-privacy@4ax.com:

Varför inte bara NJUUUUTA av åskan.. o betala priset ?

//Beng

--
Ta bort "NOSPAM" från mailadressen vid mail-svar !
Reply to
Ben

Ja det är ju en variant :-)

Reply to
Ken

Ken wrote in news: snipped-for-privacy@4ax.com:

Jo.. jag gör så.. kostar några mode/år..men vafan,,det har man råd med...

///B

--
Ta bort "NOSPAM" från mailadressen vid mail-svar !
Reply to
Ben

st=E4lle?

eln=E4tet.

Det enda eln=E4tet =E4r batteriet och kabeln till tv:n :-) Men f=F6r att driva inbrottslarmet s=E5 blir det en kabel och s=E4kring = till. D=E5 har man ju helt pl=F6tsligt kontakt mellan telefonen och = batteriet/elsystemet...

// Tony

Reply to
Spamfree

Mode-freak ?

Reply to
Jojje

"Ken" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Jag skulle vilja säga att det inte räcker hur grov kabeln än är, efteresom det är induktansen som kommer att vara för stor vid åska. Den kan man inte minska hur man än bär sig åt, om man har ett visst avstånd. Det är naturlag! Men vad är det egentligen du vill skydda dig mot? Om jag har förstått saken rätt så har du ett system som drivs av ett stort batteri, men det finns ingen laddare som är kopplad till någon nätmatning eller jordpunkt. Om det är så finns det inget att vara rädd för annat än transversella transienter, och dom kan du skydda dig mot med hjälp av en kraftig MOV (Metal Oxide Varistor) mellan telefontrådarna. Satsa på en MOV som är avsedd för cirka

150V.

Om du har nätspänning indragen i huset, och en batteriladdare kopplad dit, då skall du dra telefontråden till centralen och koppla varje ladare i telefontråden till skyddsjord (PE) med ovan nämnda MOV. Dessutom skall MOV-en mellan telefontrådarna finnas kvar så att det blir totalt tre MOV-ar. Från centralen drar man sedan telefontråden till telefoner och modem. Observera att det duger inte att t.ex. dra en kabel från modemet till PE, för då kommer induktansen att göra att snabba transienter inte dämpas. Det spelar ingen roll hur grov kabel man använder. Observera att den tråden som är på väg till centralen inte får ligga ens i närheten av den som går från centralen till telefonerna, jag skulle föreslå minst en halv meter mellan kablarna.

/Mats Karlsson

Reply to
Mats Karlsson

s=E4mre?

=E4r,

=E5ska.

visst

skydda

som

finns det

dom

f=F6r

kopplad

det

telefontr=E5den

g=F6ra att

centralen

till

kablarna.

Det finns bara 12 volt i sommarstugan - ett bilbatteri. Batteriet sl=E4pas hem med j=E4mna mellanrum f=F6r uppladdning... Det kommer troligen att bli solpanel eller en vindsnurra d=E4r. (det kanske finns tips p=E5 hemmabygge av en enkel vindsnurra p=E5 3-4 = amp/12 volt?!)

Vad jag vill skydda =E4r inbrottslarmet som skall monteras samt en = tr=E5dl=F6s telefon, som drivs av ett 12 volts batteri. Det finns inget eln=E4t i n=E4rheten. I bland k=F6r vi en bensindriven generator f=F6r = cirkels=E5g/betongblandare m.m

Dessa MOV:ar, vart k=F6per man dessa finns det n=E5gon beteckning f=F6r = en novis?

// Tony

Reply to
Spamfree

Det finns bara 12 volt i sommarstugan - ett bilbatteri. Batteriet släpas hem med jämna mellanrum för uppladdning... Det kommer troligen att bli solpanel eller en vindsnurra där. (det kanske finns tips på hemmabygge av en enkel vindsnurra på 3-4 amp/12 volt?!)

Vad jag vill skydda är inbrottslarmet som skall monteras samt en trådlös telefon, som drivs av ett 12 volts batteri. Det finns inget elnät i närheten. I bland kör vi en bensindriven generator för cirkelsåg/betongblandare m.m

Dessa MOV:ar, vart köper man dessa finns det någon beteckning för en novis?

// Tony

Kan köpas på till exempel ELFA

formatting link
Artikelnummer 60-297-89 borde funka bra, kostar 8.63kr/st + moms och eventuell frakt.

Om du kopplar in en vindsnurra kan problem uppstå eftersom den av naturliga skäl placeras högt. Då kan blixten slå ner i snurran, och leda in transienter i elsystemet. Om då telefontrådarna ligger på en låg och behaglig nivå kommer kanske flera kiloVolt uppträda mellan det lokala elnätet och telenätet. Spänningen hamnar då över den produkt som är ansluten till båda näten. Det löser du genom att koppla som jag beskrivit tidigare, dvs utse en gemensam punkt där båda ledningarna kommer in i huset, och koppla ihop dem där med MOV-ar.

/Mats Karlsson

Reply to
Mats Karlsson

volt?!)

telefon,

Om du hade läst på mina sidor så visste du. Länk igen

formatting link

Reply to
Ken

volt?!)

Nej, men jag har byggbeskrivning på solpanel och 72 solceller (ca 90W) om du vill.

Mikael

Reply to
Mikael Wahlgren

"Ken" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

amp/12 volt?!)

telefon,

m.m

novis?

Tack Ken!

Då är det väl bara att sätta igång :-)

// Tony

Reply to
Spamfree

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.