Tips på åskskydd för telefon önskas

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Jag har skaffat ett inbrottslarm till min mors sommarstuga.

Nu E4%r det sjF6%kabel dit och en E5% annan telefon brukar gE5% =
sF6%nder.
Dock inte den gamla hedliga med nummerskiva :-)

Nu nE4%r man skall dit med ett inbrottslarm E4%r det kanske dags
att skaffa ett E5%skskydd.

Allt elektriskt drivs av ett 12 voltsbatteri.

De funderingar jag har E4%r att slE5% ner ett kopparrF6%r/skena i =
blE5%leran
som finns nere vid stranden (brE4%ckt vatten E4%r det oxE5%) och sedan =
dra upp en jordkabel.

Vad behF6%ver jag fF6%r kvadrat pE5% kabeln?

Vad skall man sedan behF6%va ha fF6%r komponenter pE5% den inkommande =
telefonlinjen?
Jag vill nog ha nE5%got som E4%r lE4%tt att byta och inte allt fF6%r =
dyra reservdelar
fF6%r E5%skan gE5%r ju lite dE5% och dE5% under sommaren.

NE5%gon som tipsa mig pE5% grejor och kanske nE5%gon lE4%sbar lE4%nk?


--20%

// Tony

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it
jordkabel.

Långa ledningar är inte alls bra.

 
Quoted text here. Click to load it


På min hemsida har jag lagt upp en hel del information
http://w1.857.telia.com/~u85710476/docs/lightnse.html
 
För den som vill bygga själv
http://w1.857.telia.com/~u85710476/docs/lightn02.html
  

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it

Tja stE5%r man pE5% altanen kan man meta :-), sE5% kabelvE4%gen bF6%r =
inte
bli mer E4%n 10-15 meter. Men om jag kF6%r med oisolerad kabel E4%r det20%
bE4%ttre eller sE4%mre? Jag funderar pE5% sE5%danhE4%r grovflE4%tad som =
man brukar
se komma ner frE5%n tak pE5% ex. vis kyrkor.


Quoted text here. Click to load it


Tack fF6%r lE4%nkarna, dessa skall jag gE5% genom noga ;-)

Batteriet som fF6%rsF6%rjer anlE4%ggningen, skall jag jorda minus med =
E5%skledaren?
Eller gF6%r det att jag fE5%r in E5%ska pE5% fel stE4%lle?


// Tony


Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it

Oj!  Det är lite väl långt.
Då måste du har riktigt grova kablar 100 mm2
Impedansen måste vara extremt låg.


Quoted text here. Click to load it

Har knappast betydelse vid dessa krafter.


Quoted text here. Click to load it

Minst så grova bör de vara.


Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it

Varför inte bara NJUUUUTA av åskan.. o betala priset ?

//Beng--
Ta bort "NOSPAM" från mailadressen vid mail-svar !

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it

Ja det är ju en variant  :-)
 

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it

Jo.. jag gör så.. kostar några mode/år..men vafan,,det har man råd
med...

///B--
Ta bort "NOSPAM" från mailadressen vid mail-svar !

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it

Mode-freak ?Re: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it

Jag skulle vilja säga att det inte räcker hur grov kabeln än är, efteresom
det är induktansen som kommer att vara för stor vid åska. Den kan man inte
minska hur man än bär sig åt, om man har ett visst avstånd. Det är naturlag!
Men vad är det egentligen du vill skydda dig mot? Om jag har förstått saken
rätt så har du ett system som drivs av ett stort batteri, men det finns
ingen laddare som är kopplad till någon nätmatning eller jordpunkt. Om det
är så finns det inget att vara rädd för annat än transversella transienter,
och dom kan du skydda dig mot med hjälp av en kraftig MOV (Metal Oxide
Varistor) mellan telefontrådarna. Satsa på en MOV som är avsedd för cirka
150V.

Om du har nätspänning indragen i huset, och en batteriladdare kopplad dit,
då skall du dra telefontråden till centralen och koppla varje ladare i
telefontråden till skyddsjord (PE) med ovan nämnda MOV. Dessutom skall
MOV-en mellan telefontrådarna finnas kvar så att det blir totalt tre MOV-ar.
Från centralen drar man sedan telefontråden till telefoner och modem.
Observera att det duger inte att t.ex. dra en kabel från modemet till PE,
för då kommer induktansen att göra att snabba transienter inte dämpas. Det
spelar ingen roll hur grov kabel man använder. Observera att den tråden som
är på väg till centralen inte får ligga ens i närheten av den som går från
centralen till telefonerna, jag skulle föreslå minst en halv meter mellan
kablarna.

/Mats KarlssonRe: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it

Det finns bara 12 volt i sommarstugan - ett bilbatteri.
Batteriet slE4%pas hem med jE4%mna mellanrum fF6%r uppladdning...
Det kommer troligen att bli solpanel eller en vindsnurra dE4%r.
(det kanske finns tips pE5% hemmabygge av en enkel vindsnurra pE5% 3-4 =
amp/12 volt?!)

Vad jag vill skydda E4%r inbrottslarmet som skall monteras samt en =
trE5%dlF6%s telefon,
som drivs av ett 12 volts batteri. Det finns inget elnE4%t i nE4%rheten.
I bland kF6%r vi en bensindriven generator fF6%r =
cirkelsE5%g/betongblandare m.m

Dessa MOV:ar, vart kF6%per man dessa finns det nE5%gon beteckning fF6%r =
en novis?

// Tony

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it

Det finns bara 12 volt i sommarstugan - ett bilbatteri.
Batteriet släpas hem med jämna mellanrum för uppladdning...
Det kommer troligen att bli solpanel eller en vindsnurra där.
(det kanske finns tips på hemmabygge av en enkel vindsnurra på 3-4 amp/12
volt?!)

Vad jag vill skydda är inbrottslarmet som skall monteras samt en trådlös
telefon,
som drivs av ett 12 volts batteri. Det finns inget elnät i närheten.
I bland kör vi en bensindriven generator för cirkelsåg/betongblandare m.m

Dessa MOV:ar, vart köper man dessa finns det någon beteckning för en novis?

// Tony

Kan köpas på till exempel ELFA (www.elfa.se) Artikelnummer 60-297-89 borde
funka bra, kostar 8.63kr/st + moms och eventuell frakt.

Om du kopplar in en vindsnurra kan problem uppstå eftersom den av naturliga
skäl placeras högt. Då kan blixten slå ner i snurran, och leda in
transienter i elsystemet. Om då telefontrådarna ligger på en låg och
behaglig nivå kommer kanske flera kiloVolt uppträda mellan det lokala
elnätet och telenätet. Spänningen hamnar då över den produkt som är ansluten
till båda näten. Det löser du genom att koppla som jag beskrivit tidigare,
dvs utse en gemensam punkt där båda ledningarna kommer in i huset, och
koppla ihop dem där med MOV-ar.

/Mats KarlssonRe: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it
volt?!)
Quoted text here. Click to load it
telefon,
Quoted text here. Click to load it

Om du hade läst på mina sidor så visste du.
Länk igen
http://w1.857.telia.com/~u85710476/docs/lightn05.html
 

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it
amp/12 volt?!)
Quoted text here. Click to load it
telefon,
m.m
novis?
Quoted text here. Click to load it

Tack Ken!

Då är det väl bara att sätta igång :-)

// TonyRe: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it
volt?!)

Nej, men jag har byggbeskrivning på solpanel och 72 solceller (ca 90W) om du
vill.

Mikael
Re: Tips på åskskydd för telefon önskas

Quoted text here. Click to load it

Beror på om batterisystemet har nära kontakt med jord eller elnätet.
Bra är om batterisystemet är helt isolerat från dessa
med rejält isoleringsavstånd på flera decimeter.
 

Re: Tips på åskskydd för telefon önskas
Quoted text here. Click to load it

Det enda elnE4%tet E4%r batteriet och kabeln till tv:n :-)
Men fF6%r att driva inbrottslarmet sE5% blir det en kabel och sE4%kring =
till.
DE5% har man ju helt plF6%tsligt kontakt mellan telefonen och =
batteriet/elsystemet...

// Tony

Site Timeline