Elektronisk trafo

Hej!!

Jag ska köpa en dimmer som ska användas till en elektronisk trafo... Min fråga är hur man ser på trafon om den kan användas till dimmers.

//Patrik

Reply to
Patrik Nilsson
Loading thread data ...

elektronisk trafo...

alltså switchad dito och med kanske likström ut ?? (jag tänker nu halogenlampor som belysning)

- då kommer det med största sannolikhet inte att fungera då de flesta switchare har en likriktarbrygga och en stor reseovirkonding som lagrar energi när spänningen är låg störe delen av växelströmsperioden.

kolla istället om inte din 'trafo' har dimmerfunktion inbyggd i sig redan.

- kort sagt så måste det stå uttalat att den går att köra med dimmer - annars låt bli.

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

Jag glömde..

finns en bild på den här.

formatting link

Reply to
Patrik Nilsson

Du får köpa en sådan som istället är dimbar.

Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.