Komponenter

Hej! Jag har genom åren samlat på mig en hel del komponenter. Om jag vill bygga något har jag de flesta standardkomponenterna. Problemet är alltid "den där kretsen som gör det". Den har jag inte! Finns det någon som är intresserad av att byta? För den "där kretsen" får ni ett rimligt byte av vad jag har av standardkomponenter + en del udda. T ex slaktade jag en robot och har kretsarna Nec: D77P20D 6st, D8085AC-2, Pal16RBA 4st, s8416-ADC0820CCD 2st, HN4827128G-25? MC68705R3CS, DAC80Z-CBI-V, Am9511A-4DCJ. Detta är kretsar som överstiger min förmåga och kunde jag byta vore det bra. Kretsarna är utplockade och sitter i konduktiv skumpast. MVH Bo.

Reply to
bo johanson
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.