Bränd resistor - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Re: Bränd resistor

Quoted text here. Click to load it

Du har alldeles för enkel logik när du tolkar text. Det står ju
2100µF?? Men även om så skulle vara fallet så borde du veta att inte
50µF heller är något standardvärde. Utan den vetskapen borde man inte
yttra sej alls!!
Om du känt till detta så hade du även vetat att 50µF är en större
procentuell avvikelse från 47µF än vad 2100µF är från 2200µF varför
det knappast är troligt att din gissning är rätt. Dessutom antar du
seriekoppling fast det inte står i texten. Om det skulle vara så, så
betvivlar jag starkt om grabben har koll på att ESR:en är matchad
mellan kondingarna. Klassas som allmänfarlig ödeläggelse när
spänningsfördelningen blir skev och med åtföljande explosion pga
överspänning i den ena kondensatorn. Tillstånd från länsstyrelse,
sprängkåpa, hörselskydd och gasmask är ett obligatorium vid sådana
tillfällen. Troligen saknar han allt detta. Ansvarslös typ, helt
uppenbart. Då har jag ändå inte nämnt något om följderna pga eventuell
felpolarisering av den kvarvarande ännu (synbart) hela kondensatorn.
Det är blindgångarna som är de farligaste...
Dessvärre betvivlar jag att han följer denna tråden längre och kan
därför inte ta del av de allvarliga varningarna för följderna av hans
vårdslösa hantering av icke standardvärden.
Han hade väl bråttom att laga sitt nätaggregat, kan jag tro.

/Alf


Re: Bränd resistor
Quoted text here. Click to load it

Det står 2 100uF (notera mellanslaget). Ursäkta om jag uttryckte mej
otydligt.

Quoted text here. Click to load it

Öp öp öp...läs mitt inlägg EN (flera om nödvändigt) gång till!

Quoted text here. Click to load it

Nej, eftersom jag inte vet vad ESR är har jag ingen aning om det. Antog
bara att eftersom orginalkond. var märkt 25V och de nya också 25V så skulle
det inte vara några problem eftersom de bara får halva spänningsfallet.
Men du verkar ju kunnig så varför inte förklara för mej?

Quoted text here. Click to load it

Ja, gasmask äger jag inte.

Quoted text here. Click to load it

Det kan jag inte neka till.

Quoted text here. Click to load it

Helt fel. Jag följer tråden med stort intresse och är förbluffad över
vilken uppståndelse det blev för att jag råkade missa att plocka bort
två sträck!

Quoted text here. Click to load it

Inte speciellt bråttom eftersom det varken handlar om min primär eller
sekundärdator utan bara en dum burk som står kopplad till projektorn
för filmvisning.
Tyvärr fungerade inte det "lagade" nätagget så jag fixade fram ett annat
och slog dit kretskortet och nu rullar allting precis som vanligt.

Et stort tack till alla som hjälpt till!

/Daniel

Re: Bränd resistor
Quoted text here. Click to load it
Det stod (som du klippte bort) "2 100uF i serie" och efterssom det var
mellanrum mellan 2 och 100 och det stod "i serie" så tolkade jag det
som "2st 100µF i serie", vilket givetvis blir 50µF

(Jag medger dock att det är lätt att tolka det som 2100 också, det hade
nog varit lämpligt att skriva "2st 100µF i serie" istället.)

Quoted text here. Click to load it

Eh, vad snackar du om ?

Om jag skulle ersätta en 47µF konding och inte hade någon så hade jag också
seriekopplat två 100µF, en elyt har mycket sällan speciellt bra toleranser
(kan mycket väl vara uppåt 10-15%) och är sällan speciellt kritisk heller.

I.e - Oftast är 50µF tillräckligt nära 47µF.

Quoted text here. Click to load it

Var fick du 2200µF ifrån ? 47µF var det ju.

Quoted text here. Click to load it

Eh, "i serie" tolkar jag som "i seriekoppling", men jag kan ju ha fel...

Quoted text here. Click to load it

Blablabla..

Det är ju inte direkt en rymdkapsel det här.. det fungerar alldeles
utmärkt att seriekoppla kondingar i de flesta fall, speciellt för att
testa om det var problemet eller inte.


Quoted text here. Click to load it

Hur vet du att den var kvar ? är väl ganska logiskt att man tar bort den.

Och varför förutsätter du att han felpolariserar den ? ..isåfall är
det väl bra mycket mer troligt att man "råkar ha" en konding med
fel (i.e för låg) spänningstålighet hemma.. Till och med faktumet
att man vet om att två seriekopplade kapacitanser utgör ett halverat
värde visar ju att man har hyfsad koll på hur det fungerar.

(F.ö så har jag sett felpolariserade elytkondingar i fabriksmonterad
utrustning ett antal gånger.. ABSOLUT inte att rekommendera efterssom
jag även sett sådana explodera (eller resterna av dom), men det fungerar
faktiskt förvånansvärt länge i många applikationer.)

Quoted text here. Click to load it

Vad är det för "Icke standardvärden" du mumlar om egentligen ?


Re: Bränd resistor
On Mon, 22 Sep 2003 17:28:02 GMT, "Stig Carlsson"

Quoted text here. Click to load it

Mitt inlägg gällde egentligen inte kondensatorer utan den väg denna
tråden försvann. En kille ställer enkel fråga och somliga som borde
veta bättre ägnar sej åt "jag är bäst" eller ren ordbajsning i denna
tråden.

Då Daniel trots allt följer tråden och kanske är intresserad så...
Det är fortfarande ESR som under normala omständigheter har mest med
saken att göra. Typiskt kritiskt skede för problem pga överspänning i
kondensatorn inträffar vid inkopplingsögonblicket, då det är här den
största omfördelningen av laddning sker och den största förändringen
av spänningfälten mellan elektroderna sker. Överspänningståligheten är
särskilt låg nu eftersom det vuxit oxider och andra föroreningar
mellan elektroderna under den tid kondensatorn varit oladdad. I ett
nätaggregat är inkopplingsögonblicket ur stabkondensatorns synpunkt
likspänning under hastig förändring och därmed resulterande ström dvs
växelspänning oavsett egentliga källan. Frekvenskomponenterna är högre
ju "plötsligare" strömmen kan matas fram till kondensatorn.

Kapacitans och ev förluster:
För ellyten brukar man separera dessa i fyra delkomponenterna ESR, ESL
och Z vilka är frekvensberoende samt den frekvensoberoende Rp vilken
även benämns läckresistans. Z är själva kondensatorns impedans, ESR -
serieresistans, ESL  - serieinduktans.
Med enkla medel kan man beräkna ESR, ESL & Z genom att koppla in en
kontrollerad likspänning+serieresistans över den urladdade
kondensatorn och registrera spänningsderivatan. Rp kan beräknas genom
att man nu känner Z och registrerar kondensatorns självurladdning.
Praktiska försök inom detta område brukar vara vanliga som
skollaborationer.  En variant är att man använder två seriekopplade,
likvärdiga elelktrolyter avs fabrikat och värde, men låter den ena
kondensatorn först motioneras några timmar (pålagd likspänning).
Resultatet brukar bli ett avsevärt osymmetrisk laddningsförlopp av de
bägge kondensatorerna. Detta beror på kemiska reaktioner i
elektrolytvätska och oxidskikt. Även uppmätt kapacitans tenderar att
öka när en kondensator varit i drift några timmar jämfört med obrukat
skick. ESL förändras däremot ej. Riktigt stora skillnader i
spänningssymmetrin kan man få om man skulle byta ut den ena
kondensator till likvärdig data men med annan typ av elektrolyt eller
dielektrikum. Därav bör man se upp med betydelsen av olika ESR mellan
kondensatorerna för att inte spänningsfördelningen ska bli alltför
ojämn vid inkopplingsögonblicket. Blanda t.ex. inte sk lowESR med
konventionella ellyter då lastfördelningen blir ojämn. Ungefär som att
blanda batterier av olika fabrikat i ficklampan. Vill man göra
långlivade och goda elektroniska konstruktioner så bör man undvika
seriekopplade elyt-kondensatorer i nätaggregat.
Ev utjämningsmotstånd fungerar bara vid långsam uppladdning av
kondensatorerna och ripplet får inte vara för stort, annars måste
motstånden vara i samma härad som resulterande ESR (några Ohm).

Självklart så reparerar jag med det som finns till hands ibland och
ESR har jag aldrig matchat på elyter. Är däremot medveten om följderna
och varför det sällan är god konstruktion att seriekoppla kondingar,
liksom parallellkoppla drosslar. Matchar däremot ibland ESR på
keramiska kondingar, med några GHz som arbetsfrekvens.

Den experimentella biten:
Om den ena kondensatorn i seriekopplingen är felpolariserad kan
händelsekjedjan bli rätt intressant om man utsätter kondensatorerna
för överspänning. Det är den korrekt polariserade kondensatorn som
troligen blåser först om överspänningen är rejäl. Men med med lite
tur/skicklighet kan man få omvänd ordning men tar lite längre tid.
Under olyckliga omständigheter går det att åstadkomma en blindgångare,
dvs kondensator ligger precis på gränen för att blåsa höljet, trots
att kondingen är hel och spänningslös efter avslutat experiment kan
räcka med att du tar tag i kondensatorn för att den ska gå över
gränsen. I synnerhet större ellyter har ofta inbyggd övertryckventil
så att det inte ska gå bygga upp för högt gastryck. Dessa ventiler
brukar dock gå sönder efter några år och antingen täppas eller börja
läcka elektrolyt över kretskortet. Vill man testa att blåsa en
kondensator ska man därför helst leta upp en gammal  men fungerande
ellyt, med igenslammad/avsaknad ventil. Självklart kan det vara
vådligt att vara i närheten, vet det av egen erfarenhet. Experimentell
elektronik är lärorikt. När det ekar i öronen av smällen & konfettin
dansar i hela rummet kommer man ihåg det länge.

Har liksom många andra i mötet mina små specialområden som jag kan en
del om och är inte främmande för en teoretiskt hög nivå, men när
hobby/el/tele/killen frågar om ett relativt simpelt problem är han
mest betjänt av enkla raka svar. Jag tar det som ytterst troligt att
Daniel inte kände till varken ESR, E12, övertrycksventiler eller att
Farad och Joule är utdöda gubbar,
Mitt föregående inlägg var ämnat som exempel på motsatsen och jag
menade inte att vara oförskämd mot någon utan förutsatte att alla
förstod, men ber om ursäkt om någon tog åt sej.
Har nu sett flera inlägg med frågor från "mindre tekniskt insatta" som
besvarats på ett alldeles för teoretiskt sätt, och tråden, liksom
denna tråden svävat ut i något helt annat, och ibland har det
underförstått eller klart uttryckts att "detta är inget för
nybörjare".
Om vi hjälps åt att göra tekniken begriplig även för de yngre
förmågorna, så får vi förhoppningsvis lite återväxt i leden. Visst kan
vissa svar kräva förenklingar som inte helt stämmer med teorin men
varför inte spara teorisvaren till de som kan ha glädje av den nivån.

/Alf
 

Site Timeline