väggen vs grenkontakt

Hej Jag har precis köpt en ny Bosch diskmaskin. I bruksanvisningen står det att strömkontakten ska kopplas direkt till uttaget i väggen och inte via en grenkontakt.

Är det någon som vet varför? Är det farligt på något vis att koppla via en grenkontakt?

/Tilda

Reply to
Tilda
Loading thread data ...

Ju fler kontakter ju större risk för glapp. Apparater som förbrukar stor ström bör inte kopplas med onödigt många kontaktpunkter. Det blir spänningsfall i varje kontaktpunkt.

Reply to
Ken

"Ken" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

En grenkontakt används normalt för att grena ut strömmen till fler än en förbrukare. Det kan hända att fin diskmaskin drar så mycket ström att säkringen kan lösa ut om man belastar den med mer än diskmaskinen.

/Mats Karlsson

Reply to
Mats Karlsson

Det vanliga med en grenkontakt är ju att den ligger på golvet. Med tanke på att en diskmaskin nån gång under sitt liv läcker lite vatten så är en grenkontakt på golvet i det läget en stor risk.

Vet inte om det är den avgörande anledningen men säkert en bidragande faktor.

mvh /Bus

Reply to
Lars B Johansson

Ytterligare en anledning kan vara att grenkontakter inte alltid är specade för 10A. Upprullningsbara klarar ofta bara 10A om de är helt utrullade, annars blir de överhettade.

/P

Reply to
PelleN

Risken finns att grenkontakten drabbas av fukt och börjar oxidera.

Reply to
Ken

Den sista är nog den viktigaste orsaken. Det behöver inte ens vara en riktig kabelvinda. En längre skarvsladd som rullats ihop smälter ganska snabbt eftersom strömvärdet sjunker kraftigt om man lägger kablar i ett knippe eller i flera lager på varandra.

Dessutom kan ju uttaget vara säkrat med 16A. Då går det att koppla in flera apparater med hög effekt, men med resultatet att en vanlig grendosa för 10A överhettar.

/Clas-Henrik

Reply to
C-H Gustafsson

? Då borde denna tes ovan gälla allt i hemmet, eller!

Nix, tillverkarens hänvisning beror på att maskinens effektförbruknng ligger nog förmodligen runt max ca 1200-1500W (när t.ex den värmer vattnet + att pumpen arbetar) det borde du kunna se på maskinen. Tillverkaren har utifrån detta monterat en anslutningskabel med rätt kabelarea för att tillgodose belastningen. dvs skulle tro att den ligger runt minst 1 mm2 per ledare kanske 1,5 mm2. Normalt (rättare sagt regeln) säger vid 10A (2300W) så skall minst en kabel area var

1.5 mm2. Om du då tar en skarvsladd som i 90% av fallen består av en kabelarea med 0,75 mm2 så kommer inte skarvsladdens kabel area att räcka till för den effektförbrukningen maskinen kräver.

(Men vissa svarar på inlägg och ger fantasisvar bara för att man tror att en diskussion fungerar så, man svarar inte på frågan utan börjar försöka uppfinna hjulet igen genom att med någon halvutbildning analysera frågan och försöka komma på ett hel ny teori. Förmodligen kommer någon utav dessa börja fundera snart på om jorden verkligen är rund, jorden kan ju börjat bli avlång tjjaa..... av fukt kanske?)

Reply to
Grodan Boll

Hej Clas-Henrik uppenbart har du inte läst in dig helt på ämnet du berör. Du ska få lite bakläxa här:

Det är inte många skarvsladdar som klarar 10A då kabelarean är på tok för liten för att klara en eventuellt max effekt som vid (10A / 230V ger) max 2300W sedan skall säkringen i din elcentral lösa för att skydda kabeln som ska ha (enligt norm på 10A) en minsta kabelarea av

1.5 mm2. Du skriver att uttaget kan vara uppsäkrat med en 16A säkring javisst men då har någon klåpare gjort detta i total okunskap vad som kan hända, det absolut vanligaste är just det sker kabelbränder till följd. Detta är totalt förbjudet att göra, men det stora är att man riskerar sig själv ev. familjemedlemmar och sin fastighet

"Strömvärde" ? "Sjunker" ?,

För det första om du använder utrustning som kräver t.ex 2300W då måste man enligt norm använda en kabel area av 1,5 mm2 effekter över detta krävs 2.5 mm2 vilket ger dig då möjlighet att teoretisk belasta kabeln upp till 3680W med en 16A säkring. Ju högre effekt desto högre kabel area. Varför då: Ju högre kabelarea desto mindre motstånd.

När du använder en skarvsladd med t.ex en area på 1,0 mm2 ( jag lovar det är inte många skarvsladdar (tyvärr) som har 1,5 mm2 utan de brukar pendla mellan 0,75-1,0) och belastar du den t.ex med 2000W så kommer kabeln resistans (motstånd) göra att det blir så kallad "varmgång". Om man då rullar ihop kabeln så ges inte samma möjlighet för kabeln att kylas som om den ligger fritt. Så där har du rätt att den förmodligen i ihoprullad hög skulle börja smälta.

Om man köper t.ex en kabelvinda av dyrare sort så är det oftast en "säkring" som sitter i mitten av vindan, det många inte vet är att detta är en "termosäkring" som just ska bryta en eventuell "överhettning av kabeln"

Kabelns mostånd skulle man givetvis reglera genom att använda olika typer av metaller och legeringar

Reply to
Grodan Boll

Hmmm bakläxa på dig själv du!!

formatting link

Sett en sådan någon gång? Hur säkrar man den till 10 ampere då?

--

Mysko
Reply to
Mysko

Grodan Boll wrote / skrev:

C-H skrev *aldrig* att uttaget var *uppsäkrat* han skrev "Dessutom kan ju uttaget vara säkrat med 16A.".

Om man har en elcentral med automatsäkringar (

formatting link
) så får man öka upp från 10A till 13A *om* uttagen som matas av säkringen klarar minst 16A. Alltså får man mata en 1,5 mm2 ledning med 13A (2990W).

Hos mina föräldrar så finns det ett dubbelt en-fas-uttag på utsidan av huset som är avsäkrat till just 16A och det är en elektriker som har satt upp och kopplat in det uttaget. Mer eller mindre alla vägguttag från bl.a. Eljo som säljs idag klarar 16A.

formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link

--
/
Demmpa
Reply to
Demmpa

"Grodan Boll" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Hej på dej grodan. Jag vill bara upplysa om att man kan få rätt mycket stryk i diskussionsgrupperna om man sticker ut hakan så långt som du gör. I ditt fall tror jag nästan att käkbenet har gått ur led vid det här laget. Ett visst mått av ödmjukhet är alltid bra, speciellt om man som du inte har 100% rätt!

/Mats Karlsson

Reply to
Mats Karlsson

Dina svar är inte mycket att bry sig om :-)

Reply to
Ken

Dina kommentarer är inte mycket att bry sig om :-) Lite väl mycket svammel där. Lite mer erfarenheter och inte bara inlästa teorier saknas hos dig. Många av oss har praktiska erfarenheter också. Om man summerar vad vi alla tillfört så kommer man sanningen nära. Du har inte fel när det gäller kabelarean, är bäst att tillägga så att du inte blir stött.

Reply to
Ken

Har vi ett fall av extremt god akustik i gruppen med medföljande eko eller är det bara manlig självhävdelse som gör att Grodan slår in redan öppnade dörrar?

Håhåjaja. /P

Reply to
PelleN

Helt rätt att dessa uttag finns med inbyggt Schuko-uttag, 250 V~/16 A. Dom finns även helt fristående och skall alltid vara av denna blå färg och uppmärkta 250 V~/16 A. Standard CEE17 dock passar då inte på de fristående en "vanlig" stickkontakt.

Men det jag ville nå fram med vad att det är kabelarean som är grunden till tillverkarens hänvisning till att inte använda en grenuttag med sladdställ. Om man ska göra ett påhopp på mina egna inlägg kan man hänvisa till att man skulle kunna använda en förgreningskontakt utan sladdställ

formatting link
?vat=0&dok=2016980.htm

Det är inga problem att säkra den till 10A men då kan du inte belasta mer än 2300W på faserna/fas.

Reply to
Grodan Boll

Ja alla länkar visar att uttaget klarar 16A men det jag krigar om är kabelarean och inget annat och varför tillverkaren för diskmaskinen hänvisar så här.

Reply to
Grodan Boll

Ödmjukhet är helt klart inte din starka sida. Nåväl, jag får väl bemöta din kritik punkt för punkt:

Synnerligen intressant synpunkt. Skulle du kunna ta fram en skarvsladd som säljs idag på den svenska marknaden som _inte_ har minst 1.0 mm2 ledararea? Detta är fullt tillräckligt för 10A om kabeln placeras öppet. Lägger du den under en tjock matta blir det en annan sak.

De skarvsladdar som säljs med 2.5A Europakontakter endast är ofta 0.75 mm2, men de skall ju inte belastas med mer än 2.5A.

Kan du vänligen lokalisera den norm som endast tillåter 10A säkring? Skulle vara mycket intressant att se. Starkströmsföreskrifterna ger dig ingen hjälp, ty där står följande att läsa:

"552.2 Anslutningsdon för bruksföremål

552.2.1 Anslutningsdon skall vara så utförda, att en stickpropp för viss ström och spänning inte kan införas i ett uttag för större ström eller annan spänning; dock får en stickpropp för lägre ström än 16 A kunna införas i ett uttag med högst 16 A märkström. [...] Beträffande stickproppar och uttag se svensk standard.

552.2.1.1 Uttag för allmänbruk skall uppfylla måttblad angivna i Elsäkerhetsverkets materielföreskrifter. Råd: Föreskrifterna avser uttag med märkström upp till och med 16 A för användning i installationer i bostäder, kontor och liknande."

Det förtjänar att nämnas att 16A, inte 10A, används genomgående i föreskrifterna när uttag för bruksföremål avses.

Kan du vänligen förklara hur denna fara uppkommer? En 16A dvärgbrytare med B-karakteristik kommer att bryta vid lika låg eller _lägre_ kortslutningsström än de vanligen använda dvärgbrytarna med 10A C-karatäristik. Givetvis skall ledningarna till uttagsgruppen dimensioneras för att vid det förläggningssätt som använts ha ett strömvärde som inte understiger överströmskyddets märkström. Detta innebär i normalfallet 2.5 mm2 för 16A.

För att undvika oklarheter kring terminologin citerar jag med smärre typografiska förändringar Starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 1999:5:

"Överström - Ström som är större än märkströmmen eller större än strömvärdet för ledare.

Överströmsskydd - Sådana säkringar och elkopplare som påverkas av överström.

Råd: Överströmsskydd kan tjänstgöra som kortslutningsskydd med huvuduppgift att relativt hastigt bryta strömmen vid kortslutning eller som överlastskydd med huvuduppgift att bryta en av överbelastning förorsakad överström inom en viss, vanligen av strömmens storlek eller temperaturstegringen beroende tid, eller som både kortslutnings- och överlastskydd."

Definition enligt Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5

"Värdet av den ström som en ledare kontinuerligt kan föra under visst förläggnings- och omgivningsförhållande utan att dess kontinuerliga temperatur överskrider föreskrivet värde."

Ja, jag kom inte på ett bättre ord. "Minskas" och "reduceras" är andra ord för samma sak.

Kan du vänligen specificera vilken norm? Avser du kablar för flyttbara bruksföremål eller för installationer?

Det är inte bara minskningen i motstånd som ökar strömvärdet: En viktig del är också att kabelns omkrets ökar, vilket i sin tur medför bättre värmetransport från ledarna.

En annan faktor som ofta bortses från är antalet ledare: Med två strömförande ledare i en kabel blir uppvärmningen mindre än om man har tre med samma ström i varje. Det är samma effekt som fås om flera ledningar placeras bredvid varandra eller om kabel rullas upp på en kabelvinda.

Jag håller faktiskt med dig: Det är synd att det inte är krav på minst

1,5 mm2 eller mera för skarvsladdar och grendosor. Merkostnaden är obetydlig.

Det är helt riktigt. Den europeiska normen för kabelvindor kräver numera att alla kabelvindor förses med en termosäkring. (Det krävs dock inte att termosäkringen är återställningsbar, så det är faktiskt lagligt att sälja riktigt skräp som man måste kasta när kabelvindan en gång överbelastats)

Ja, men det är svårt att hitta något med bättre ledningsförmåga än koppar. Silver är lite bättre och mycket dyrare.

/Clas-Henrik

Reply to
C-H Gustafsson

Förklara närmare om det där är du snäll. Antingen fattar jag trögt eller så menar du att en vanlig stickpropp inte passar i detta uttag?

formatting link
?vat=0&dok=2016980.htm

Jo jag fattade vad du menade, du var lite kaxig i tonen bara.

Ja va fasen jag var trött när jag skrev. Kan säkra den 6A åxå, eller varför inte 250A?

--

Mysko
Reply to
Mysko

inte är i trevligaste laget. I ämnet som berörts hade du full kunskap och det känns som vi/jag debatterat färdigt, om man skulle forsätta skulle det bara vara om skrivfel och bagateller.

Jag hoppas du godtar en ursäkt?

Reply to
Grodan Boll

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.