Undran ang gsm, 3G-master..

När jag använder min gsm, så skickas det ju signaler till och från telemasten.. Men hur går sedan signalerna till det fasta tele-nätet?

Är alla telemaster bara en sorts repeaters eller är dem trådbundna på något vis? Vad jag har sett är det bara el som dras fram till dem.

Någon som kan stilla min undran?

/Johan

Reply to
Johan Stenkilsson
Loading thread data ...

Dom flesta av Telias mobilmaster har fast anslutning till det fasta telenätet men några är bara länkmaster, några är både länkmaster och direktanslutna till det fasta telenätet.

Dom andra mobiloperatörerna har bara en bråkdel av sina master direktanslutna till det fasta telenätet.

--
/
Demmpa
Reply to
Demmpa

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.