Hvilket fabrik har lavet det?

Er det muligt at finde frem til fabrikken som har lavet et givent stykke elektronik? Jeg vil gerne finde frem til den fabrik der har lavet mit musik-keyboard. Kan man bruge et fcc id til noget? Eller findes der noget på selveprintet som kan hjælpe?

Tak

Reply to
Henning Dalgaard
Loading thread data ...

Måske, FCC-ID siger hvem der har registreret det hos FCC, det kan give en indikation

formatting link

kan måske hjælpe.

carsten

Reply to
Carsten Holck

Jeg kender godt mærket, men selve produktionen er vel foregået i asien et sted, og det er dem jeg vil have fat i.

Reply to
Henning Dalgaard

Du er ikke ude i brevbomber eller andet snavs, vel?

/A

Reply to
Anders F

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.