Någon som har en smashad Sony Ps2 ?

Hej. Jag behöver flexkablarna till handkontroll-portskortet och reset/eject-modulen. De som sitter där idag är misshandlade , och glappar.

Ps2:an är en V5 , och efter vad jag har fått fram så sitter det samma flex-kabel i V5 till V10. Innan V5 vet jag ej.

Någon som har en skrotad och vill tjäna ett par hundra?

/Morgan

Reply to
Morgan
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.