Sony LBT-N300

Jag har en Sony LBT-N300 (cd,kasett,radio stereo-system, som för ca. 2 år sedan inte svarade på några knapptryckningar och displayen visade konstiga tecken. När jag nu något år senare tänke börja felsöka i den så var den helt död. Några förslag på var jag skall börja leta?? Har kollat säkringarna och alla dioder m.m.

Tacksam för svar!

Reply to
Lanzar
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.