SMT160-30 Smartec

Jag har provat Smartec utveklingsboard men det enda som fungerar är hyperterminalen vad är det för fel, om jag använder smartecs program får jag bara "Run-time error 5". Har provat många program men utan resultat????????

Reply to
Per
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.