Schnaider tv

Den slocknar när som helst - ibland direkt efter nån sec, ibland nån min och ibl . nån timme

Hittade inte glapp.

Nån tips tack!

Reply to
hemelektroniks prylar
Loading thread data ...

Det kan vara de små ellyterna på primärsidan i nätdelen. Pröva att byta alla. Det brukar inte vara så många. Observera att det ska vara mot helt nya, alltså inga begagnade.. /Janne

Reply to
Janne

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.