Toshiba S1800-100 laptop

Jag har problem med min bärbara dator (Toshiba Satellite 1800-100), TFT-skärmens bakgrundsbelysning slocknar när som helst och man får inte på den igen utan att endera starta om datorn eller trycka på "Fn"

  • "F5", detta byter vart signalen skall gå ut ex. om den skall gå till ext.monitor eller tv osv. Det finns inget system (vad jag märkt) hur och när den slocknar, och inte kommer den på igen heller om man rör på musen etc. (lixom en skärmsläckare). Någon med erfarenheter eller kunskaper, berätta vad jag skall gör åt detta utan att få ett nervsammanbrott... :/
Reply to
Typhoon
Loading thread data ...

Du får nog ta och byta kallkatodslysrören om datorn är gammal.

Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.