Panasonic NV G40

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Har har en Panasonic NV G40 där nätdelen (VEK 3702) har pajat. Har
märkt att diod D12 har korslutits och när jag bytte den till en ny går
även denna sönder. Har även bytt alla lytar som med capacitansmätare
visat sej vara felaktiga. Vet någon vad som kan vara fel då dioden
hela tiden går sönder???

Re: Panasonic NV G40

Quoted text here. Click to load it

Hej Christian !

Har du bytt de små elektrolyterna på primärsidan ?
Dessa påverkar regleringen och om de fallit i värde så
händer precis det du beskriver att nätdelen "skenar" och
skickar ut överspänning på sekundärsidan, D12 sitter
som skydd när detta händer.

Tyvärr har jag inget schema vid handen så jag kan inte
ge dig några komponentplaceringar på elektrolyterna.

På sekundärsidan innan D12 (20V) sitter det en elektrolyt
i storleksordningen 680µ, "den skall också bytas", här kan
du under felsökningen använda en 1000µ om du inte har
någon 680µ i lager.

När du ändå är inne i nätdelen så skall du löda loss alla
elektrolyter på sekundärsidan över 220µ och inspektera
anslutningsbenen och speciellt granska att det inte läckt ut
någon elektrolytvätska från kondingen, denna brukar vara
mörkbrun till färgen.
"Vanligt Panasonicfel i dessa årsmodellerna".

Om man rör den varma lödkolven mot ett sådant läckage
så luktar det som om grannens katt markerat sitt revir på
kondingen.

Har läckaget varit större så sprider det sig ned genom
kretskortet och ser på lödsidan ut som mögelfläckar, vid
utlödningen känner man även här den starka lukten av att
"katt-fan" varit framme.

Lycka till,

/ leifline



Re: Panasonic NV G40
Jag har kollat alla lytar i både primärdelen och sekundärdelen men ej
hittat någon felaktig då jag mätt med capacitansmätare. Kan en lyt
vara sönder fastän mätaren visar rätt? Vad skall dett vara för diod på
D12? Har för mej att det är 20V zener men är ej helt säker...




Quoted text here. Click to load it

Re: Panasonic NV G40

Quoted text here. Click to load it
Kondensatorer kan vara svåra att mäta med en vanlig kapasitansmätare,
till de mätningar du gör behövs en ESR-mätare (se tidigare inlägg i
gruppen).

Ett annat sätt att mäta om du inte har någon ESR-mätare är att kyla
kondingen
med kylspray samtidigt som du mäter med kapasitansmätaren,
sjunker den kraftigt i värde säg från 100µ till 92µ när du kyler så är det
dags
att byta den.
En ny fräsch 100µ faller c:a 1µ eller mindre vid kylning.

En annan metod man kan ta till är att löda ut kondingen och lägga den i
frysen
i 10 min. och därefter mäta, inte lika effektivt som med kylspray men man
får
ändå en indikation på åt vilket håll det lutar.

När jag har fel liknande ditt så byter jag "alltid" rakt av de små
kondensatorerna
som sitter primärt i återmatningen, är det inte fel på dem (än) så har jag
åtminstone
eliminerat en mycket vanlig felkälla innan jag går vidare.

Ja, zenerdioden är 20V.

/ leifline



Site Timeline