Min satellit mottagare startar ej

Jag har en ARENA SRD 900 tillverkad av Force i danmark men nu till min fråga är det någon fördröjning eller dyl på den då den varit utan ström ett tag. För nu då det var strömavbrott två korta med ett kort mellanrum så går den inte igång har provat dragit ur nätströmen men den vill inte gå igång ändå. Hade ett liknade problem med den förut då verkade det som det var någon fördröjning för den tickade en stund innan den röda stanbye lampan tändes. Tänkte jag skulle få gång den även fast det är en analog mottagare tills man får råd med en STRONG SRT 8700....... Så är det någon som vet något man ska göra kanske i någon speciell ordning för att få igång den så skulle jag vara mycket tacksam.....

Micke

Reply to
Mikael Hummelgård
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.