Ljusstyrka

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Tja!

Ljusstyrka en ju en storhet inom ljus och betecknas I med storheten cd
(candela), det jag dock undrar är över om man halverar "ljusstyrkan"
upplever ögat det då som en halvering av ljuset?

/Johan Olofsson

Re: Ljusstyrka
Johan Olofsson skrev:
Quoted text here. Click to load it

Njae.

Ögat, precis som örat är logarimiskt.


Re: Ljusstyrka

Quoted text here. Click to load it

Anade nästan det,
anledningen till att jag frågade är att i Elfa faktasidor om
glödlampor så finns det kurvor över hur ström och ljusstyrka
beter sig för villken spänning man matar glödlampan med.
Handlar det om en effektfaktor 10 för att det ska upplevas som
en halvering?

/ Johan Olofsson

Re: Ljusstyrka
Johan Olofsson skrev:

Quoted text here. Click to load it

Nej. Inte nödvändigtvis. Olika personer är olika känsliga för ljus.
Så jag törs inte svara på det. Rent matematiskt är det säkert så.


Quoted text here. Click to load it

/GG

Re: Ljusstyrka
Quoted text here. Click to load it

jo, ungefär :-)

sedan kan 'startvärdet' vara olika mellan personer
och framförallt ålder.


Det är väldigt otacksamt vid tex. vita lysdioder där 2 lysdioder
a 1.6 lumen inte lyser upp speciellt mycket mer än 1 lysdiod utan måste
4-dubbla var gång (6 dB) för att det skall märkas ordentligt...


/TE


Re: Ljusstyrka
Quoted text here. Click to load it

Kolla in hur man räknar med magnituder inom astronomin. Den är en logaritmisk
skala.
Den handlar just om upplevd styrka kontra absolut.

mvh
Bengt

Site Timeline