Koppla SVHS till SCART?

På en SVHS kontakt finns det 2 jord, en för krominans och en för luminans. Jag vill koppla dessa till en SCART, nån som vet hur man kopplar in dessa där?

Reply to
Roland Bengtsson
Loading thread data ...

formatting link
kolla här,det kanske hjälper lite. "Roland Bengtsson" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Reply to
Tim

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.