Konsumenttjänstlagen

Hej,

Undrar angående rep av TV utanför garantitiden.

Hur många försök att laga apparaten med samma felsymptom,har serviceverkstaden på sig,innan man kan kräva pengarna tillbaka.

Max

Reply to
Max
Loading thread data ...

Det första du ska tänka på är att det är enorm skillnad på samma felsymptom och samma fel. Du kan ha ett visst felsymptom vid flera tillfällen, men det kan ha totalt olika orsaker varje gång. Konsumentköplagen finns här:

formatting link

Reply to
Michael

Vet inte om det har ändrats sedan jag jobbade i butik för ett antal årsedan, men då var tolkningen att butiken (verkstan) hade 2 försök på sig att åtgärda felet sedan hade kunde rätt att häva köpet alt. få en annan apparat. Då tolkade vi i allafall lagen sådan att om en kund kom in med apparat som visade en viss symptom, så åtgärdade vi felet (förhoppningsvis). Kom kunden tillbaka och fortfarnde hade samma symptom så åtgärdade vi det igen. Kom kunde in ytterligare en gång bytte vi apparaten. Varpå den gick i retur till leverantören.

Rick "Michael" skrev i meddelandet news:bd8ld.121756$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

felsymptom

det

formatting link

Reply to
Rick Ekman

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.