TV kabel fråga

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej.

Tänkte höra lite angående TV anläggnigar.

Har läst lite och såg det finns bussnät och stjärn nät för dist. av TV
kalaner från en central punk.

Då kom jag att tänka på data nät. Om jag minns rätt är maxlängden för
"thick ethernet 500meter" för 10Mbit.

Hur funkar det med TV egentligen, de är ju ingen dubbelriktad
kommunikation, och kabeln är 75 ohm (tror jag enligt dagens standard).

Hur lång får en kabel vara innan signalen behöver förstärkas ?Re: TV kabel =?ISO-8859-1?Q?fr=E5ga?=

Quoted text here. Click to load it

Detta bestäms av paketens transporttid - ju större sträcka, destå större
lukor måste du ha mellan paketen för att garantera att inte någon annan
kort börja prata innan paketet har nått den mest avlägsna delen i nätet,

Har man för långa sträckor så börjar skyddstidluckorna menligt påverkat
kapaciteten, därför sätter man maxgräns på sträckan i protokollet.

Quoted text here. Click to load it

Iom. så har man inga tidmässiga krav att ta hänsyn i TV-signal så
handlar det bara om att få fram signal med tillräcklig styrka
till användaren.


Quoted text here. Click to load it

Beror på kabeln!


Ofta finns det värde som säger hur många dB/100 m kabeln
dämpar (se kabletillverkarens uppgifter) och värdet är olika
på olika frekvenser - det fysikaliska lagar som bestämmer och går inte
att förhandla bort - bl.a att förlusten ökar med roten av frekvensen
när man har kommit över en viss frekvensnivå.

Det är som CV-värde på bilar, är den hög från början, så ökare förlusten
fort vid allt högre frekvens, men är den låg från början, så börja den
snällt och ökar kraftigt först vid väldigt mycket högre frekvens
- men en sådan kabel är arm  till stuprörstjock (tex används 1-5/8" för
UMTS - och den är _grov_!!!)


VHF kanske bara dämpas 3-4 dB på en viss kabelnsträcka medan
den höga delen av UHF (830 MHz) kanske kroknar 20-30 dB på
samma kabel.

Efter lite diskussioner fram och tillbaka i mötet under 1/2 år tillbaka
så tror jag kravet var 60 dBuV ur TV-uttaget för snöfri bild i TV:n.
och det gäller alla frekvenser viket innebär att man måste ha mer
förstärkning ju högre frekvens för matning på långa ledningar.

Verkligheten kommer dock göra precis tvärt om mot önskat på
just höga frekvenser, dvs liten signalstyrka på TV4 redan från början
(som ofta ligger högt i UHF) då antennarean är mycket mindre på
höga frekvenser än låga, samt antennförstärkaren normalt förstärker
minst på just högsta frekvenser...

Det skall bara jäklas, så är det :-)

---

Skall du börja jobba seriöst med detta så är det bäst
att lära sig var dB egentligen betyder illa kvickt
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: TV kabel fråga

Quoted text here. Click to load it

Tack för svaret. Jo då jag förstår vad du pratar om. Få se om jag
skaffar någon bok i ämnet, fast de är inte så aktuellt.Re: TV kabel fråga

Quoted text here. Click to load it

Borde vara  högaktuellt.
Re: TV kabel =?iso-8859-1?Q?fr=E5ga?=

Quoted text here. Click to load it

Detta är åtiminstone inte hela sanningen. I ethernetstandarden så
detekterar man krockar mellan paket genom att kontrollera att
signalstyrkan på linan inte har överstigit ett tröskelvärde. För att
kunna garantera att två stycken ramar som krockar verkligen ger en
signalstyrka som är högre än detta tröskelvärde så måste man veta att
signalen inte dämpas ut förmycket innan den når sista
detekteringspunkten (sista nätverkskortet) på linan. Detta ger en
naturlig maximumlängd på en ethernetkabel.

Se tex William Stalling "Data and Computer Communications" sid 472.

/Mvh Daniel

Re: TV kabel fråga

Quoted text here. Click to load it

Har den boken i bokhyllan, läst hela den. Skaffade den för 5år sedan
:) Bra bok men mitt intresse område är inte längre data eller TV osv,
jag bara använder apparaterna. Inget mera, resten lämnar jag till
"teknik-freaks"

Site Timeline