HS-trafo

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej!

Jag undrar över vilken form pulserna som styr
switchtransistorn till HS-trafon i en TV/monitor
brukar ha. Är det ren fyrkantsvåg 15/30KHz med 50%
pulsbredd eller ser den annorlunda ut? Spänningen
över HS-trafons primärlindning borde ju bero på
pulsbredden.

Jag har försökt bygga en högspänningsgenerator
30 kv DC med hjälp av en HS-trafo för bildrör.
Jag har nästan lyckats. Men den funkar bara ett
tag. Ofta pajar transformatorn. Jag får ej tag i
så många gamla bildskärmar att plocka dessa från.
Finns det någon postorderfirma i Sverige som
säljer HS-transformatorer till bildskärmar/TV?

Tidigare pajade transistorn också men det
problemet jag nu löst, dels med en tålig
transistortyp (IRF830) och dels med en "snubber"-
krets parallellt med transistorn som äter upp
spikarna från primärlidningen. Jag misstänker att
skadorna på trafon orsakas av felaktiga pulser.
Jag är noga att mata den med korrekt frekvens.

Jag har tittat på några enstaka schemor över TV
och monitorer men inte blivit så mycket klokare.
Switchtransistorn brukar också vara kopplad till
horisontalavlänkningen. Jag har hittat ett antal
schemor på HS-generatorer på nätet men inte heller
där framgår klart vilken pulsbredd som gäller.

Mvh Oscar Johansson

Re: HS-trafo
On Thu, 17 Jun 2004 14:16:53 +0200, "Oskar Johansson"

Quoted text here. Click to load it

Sågtand.  15625 Hz (100Hz-TV har dubbelt)


Re: HS-trafo
Quoted text here. Click to load it

Nån sågtandspuls har jag då aldrig sett i linjedriven på någon tv. Var har
du sett det?Re: HS-trafo
Det är sågtand, 15,625 KHz.

Kolla gärna in min sida om TV-teknik på

www.geocities.com/crtse

mvh
/Janne

Re: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it

Beror nog om man mäter spänning eller ström...


Om man sätter i en viss spänning över en induktans
(tex avlänkningsspolarna) så ökar
strömmen i ramp, sedan skall ju strömmen nollas igen,
och rampar man ner strömmen till 0 igen på 1/4 av tiden
så blir spänningen över spolen 4 ggr högre osv.


låter man dessutom en spole med många varv vara med
i magnetkretsen i induktansen så har man sin HF-trafo.


/TERe: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it


Jag misstänker att du inte har någon reglering
eller last som begränsar spänningen när den är
tillräckligt hög - och du får genombrott någonstans
inne i trafon/dioderna.


Varje tillslag så maganiseras energi i kärnan genom
att det börja gå ström igenom primären, och när
primäreströmmen bryts av brytare/trissa så tvingar
inlagrade magnetfältet fram ström någonstans
- var som helst då magnetfält måste har ström för
att existera, och normalt så töms kärnan på energi
via högspänningslindningarna och dess ström.

Vad händer om inte någon ström kan etableras
i lindningarna efter brytning (öppen HS-utgång)
- jo spänningen höjs tills det blir genombrott någonstans
- trissa, dioder, isoleringen i trafon - var som helst,
bara strömmen börja cirkulera igen.

vi pratar om amperevarv som representerar magnetflödet
i kärnan (och därmed en viss energimängd) och denna värde
kan placeras på få varv och många ampere i lindningen
(och låg spänning) - primärsidan  eller många varv och liten
strömflöde (hög spänning) HS-sidan - och går strömmen mot -> 0,
så går spänningen mot oändligt!!!

---

Så allt eftersom du har förstärkt på lågspänningssidan
så har spänningarna blivit högre och högre då den bråkdel av
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: HS-trafo
Om jag hade bråttom och behövde en HS generator med måttligt strömuttag
skulle jag nog försöka låta HS steget fungera ungefär som det brukar i en
TV.

Så här tror jag att det fungerar: Egentligen har det ju två uppgifter: 1)
Att skapa en linjärt växande ström, symetriskt kring noll, i
avlänkningsspolen och 2) att skapa högspänning (och en del andra
arbetsspänningar). Men är det inte så att hela arbetssättet mest bestäms av
uppgift 1 och att det därför arbetar lite annorlunda än vad som är optimalt
för switchade omformare? Under linjeåtergången så där 10% av tiden jobbar
väl trafon och avlänkningsspolen tillsammans med flybackkondensatorn
huvudsakligen som en obelastad LC-krets fast man fuskar lite och passar på
att ta ut lite energi på sekundären för uppgift 2. Under följande 45% växer
strömmen linjärt från -x till 0 och går via backdioden parallellt med HS
trissan (tidigare ofta inbyggd). Under nästa 45% växer strömmen vidare från
0 till +x men går då via HS trissan själv. Med detta arbetssätt så blir
puls-paus förhållandet på basen till transistorn inte avgörande för
arbetsstättet. Det viktiga är att pulsen är längre än 45% men kortare än
90%. Istället bestäms spänningen vid måttliga belastningar av induktansen i
trafon och avslänkningsspolen och av flybackkondensatorns kapacitans. Lastar
man hårdare så sjunker naturligvis spänningen under svängningskretsens
naturliga amplitud.

Nu vill man väl inte ha kvar avlänkningsspolen i sitt HS aggregat. Jag
skulle mäta dess induktans och jämföra med HS trafons induktans. Om inte
spolens induktans är försumbar så skulle jag skaffa en motsvarande induktans
och stoppa dit den men i övrigt behålla hela designen på primärsidan. Kanske
någon vet induktansvärdena? Det är inte lika elegant att göra så här
förstås; man får ju några "ballast" komponenter. Men man slipper räkna så
mycket.

Leif och Torbjörn får gärna kommentera. Jag kanske har fel.

LÖK


Quoted text here. Click to load itRe: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it

Att emulera en TV:s arbetsätt i detalj är kanske att gå
över ån efter vatten - det går men...

avlänkningsinduktansen är bara i vägen då du bara
får en spänningsdelning mellan avlänkningsinduktansen
och HV-trafon - Det är bara spänningen över HV-trafons
primärspole som ger motsvarande uppväxlad HV
från sekundärspolen


Titta i leiflines inlägg idag, där fins det länkar
till en site där man med ett par 2N3055 trissor
och lite egenlindning på TV-HV-trafon får ihop en
symetrisk blockoscillator som genererar den
växelström som behövs.

Här är det kärnan och dess mättningssgräns som
bestämmer frekvensen för kopplingen och det hela
är mer eller mindre självreglernade.

Med den här tekniken så får man inte några spikar
som slår sönder saker och ting, då det alltid någon
sida som leder. Potentialen över spolen är är sällan
mer än dubbla matningsspänningen vid denna arbetssätt,
och då är det viktigt att tänka på att det är
varvtalskovten mellan primären (säg 5 varv) och
antal varv i HV-spolen som bestämmer den slutliga
HV-spänningen.

---

Min koppling tidigare/ovan är mer av karaktären
induktionsspole ala tändspole, där man först
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: HS-trafo
Lite komments nedan.
Ha det!
LÖK

Quoted text here. Click to load it

Jo, jag håller i princip med. Det var mest om man hade bråttom och det var
en temporär grej. Allra snabbast är förstås att låta TV-n vara helt intakt
och låna lite kräm ur HS-kabeln. Men det blir ju en ganka klumpig omformare
:-)

Quoted text here. Click to load it

Jo, det blir ju inte särskilt optimalt. Fast.... blir det inte snarare
strömdelning? Ekvivalenta schemat är ju att båda induktanserna sitter
parallellt (båda går i princip mellan kollektorn och +150V). Sedan läste jag
i den utmärkta pdf-filen från Leif att avlänkningsspolen var på sådär 1mH
och trafon på minst 5mH. Eftersom de är parallelkopplade så blir ju den
mindre spolen (avlänkningen) avgörande för svängningskretsen. Skulle man ta
bort den så ändrar man kraftigt arbetssättet (betydligt längre
"linjeåtergång" t ex). Kanske inte så underligt att många TV-apparater
tvångsbryter 150V matningen när man tar bort kontakten till
avlänkningsspolen.

Quoted text here. Click to load it

Jo, jag håller med om att det här blir en betydligt stiligare och bättre
omvandlare.

Quoted text here. Click to load itRe: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it

Hej Oscar !

Jag har en intressant skrift i pdf format utgiven av Philips som behandlar
just drivning av HS-transformatorer / horisontalavlänkning, vad som händer
i varje komponent samt vilka komponenter man lämpligast använder, kanske
kan den vara till nytta om du inte redan har den.

Filen är strax över 1 Meg och heter:
power_devices_in_TVs_and_monitors och innehåller 120 sidor.

Om du mailar mig personligen så skickar jag den gärna.

/ leifline
Re: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it

Funderade lite på att det säkert går att använda en "Kaskader"
eller "tripplare" till detta och de är dessutom inte så dyra och
de finns i många skrotade Tv med några år på nacken, gratis
och klara för experiment.

Googlade >>diy + high voltage generator<< med tanke på att
detta måste någon ha gjort innan och fann bl.a. följande länk:
http://www.kronjaeger.com/hv/index.html#hv


Till och med en röntgenbild på en kaskad finns med, har själv
någon gång undrat hur det ser ut där inne:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/tv/index.html


Drivningen av kaskaden med en gammal HS-trafo:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/fly/index.html


Drivpulserna skapar han med en 555:a.
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/fly/flyback_oszi.png

/ leiflineRe: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it

Intressanta länkar!!!

hmm... blockoscillator...

jag har ju själv byggt och lindat
blockoscillator som via många varv
och kaskader kunde leverera 1 cm-gnistor
i ganska ljudliga smällar (hade ganska
stora kondingar på 2.2 nF om jag inte mins fel)
- detta efter att ha listat ut hur kopplingen på en
HS-omvandlare som användes för att hålla fast
papper statiskt på en penplotter...

Problemet var att kunna linda trafos
så det inte blev interna överslag
inuti hela tiden - tro mig jag
försökte...

det är därför jag kröp till korset och byggde
kaskader istället...
/TESV: HS-trafo
Hej!
Stort tack för alla tips och all information! Jag har hittat infobladen från
Philips om flybacktransformatorer (pdf) på nätet och ska läsa genom dom
senare. Men jag har en ny fundering. I en TV eller datorskärm så är
transformatorerna alltid anslutna till belastningar. Dels HS-uttaget på
skärmen
och dels några sekundärlindningar som används till strömförsörjning. I mina
kopplingar har dessa lindningar varit obelastade medan HS-kabeln använts
för att skapa små åskväder :-). Innan blixtarna bildas stiger alltså
spänningen
över alla gränser (om jag förstått allt rätt) och förstör inne i trafon.

Men ifall man belastar någon av de andra sekundärlindningarna med något
lämpligt effektmotstånd kanske man kan begränsa spänningsstegringen, plus
att man kopplar denna lindning tillbaka till pulsgeneratorn, använder den
som
ett slags ärvärde så att man kan reglera spänningen och hålla den stabil.
Man skulle kunna låta ärvärdet styra pulsbredden på styrsignalen till
transistorn. Enkelt fixat med några snabba op-förstärkare. Då borde det
dessutom vara möjligt att enkelt ställa in önskad spänning på HS-utgången.
Låter det som en vettig tanke?

Re: SV: HS-trafo

Quoted text here. Click to load it

eller diod mot matningsspänningen - se mina tidigare inlägg...

Quoted text here. Click to load it

Det är inte någon större skillnad att bygga galvanisk skild
switcharen för låg och moderata spänningar likväl som för HV

principerna är ju dessamma, förutom att HV-sidan är lite mer
stökig att handha

Man kan mycket väl ha en lätt lastad 5 Voltslindning som
ger feedback till regleringen  och sedan låta HV bara
ligga som medföljare i magnetslingan.

Dom flesta 12-volts uttag till PC-aggregat är inte reglerade
utan ligger och 'sniffar' i serie 5-Voltsspolens magnetfält
- men när 12-Volten blir lastade så blir det inte tillräcklig
snabb  magnetfältsändring per tidsenhet för att
upprätthålla 5 Volt och switcharen börja ta i lite
mera. Det är också därför 5 Volten måsta vara lite lastad
för att spänningen skall sjunka kvickt vid laständring
och få på så sätt snabb lastreglering.

På så sätt är det ganska hård magnetisk koppling mellan
5 och 12 Voltslindningar trots att bara 5-volt
lindningen  är reglerad.

Det fins inget som hindrar att man gör samma sak
på en konstruktion med en HV-lindning istället för
en 12-voltslindning, och att basera det på en
TV:s HS-trafo gör att man får en HV-lindning ingjuten
och klar och med god isolering - som jag nämt tidigare
så är det vårt att linda själv spänningståligt...


/TESite Timeline