Drm motagaren jag vill ha tag i programet för att lysna.

Har någon detta program som Allt om elektronik beskriver för att lyssna på Drm??

Jag har ingen lust att betala 60 EURO för att prova på =o)

//Roger

Reply to
ROGER PETTERSSON
Loading thread data ...

Hej Roger!

Elektor AoE's engelska förlaga verkar ha samma artikel.

formatting link

Good luck musiclover.

ROGER PETTERSS> Har någon detta program som Allt om elektronik beskriver för att lyssna på

--
Greeting from Sweden:
/Svennis
 Click to see the full signature
Reply to
Svennis

Denna progvara är bara till för att styra själva apparaten men behöver decodern eller vad den kallas för att hör vad som sägs. de är den som saknas nu =o(

" ROGER PETTERSSON" skrev i meddelandet news:XpURc.15284$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

Reply to
Roger Pettersson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.