Dipolantenn för WLAN???

Har sedan båt-tiden en beskrivning på en dipolantenn för VHF-bandet (ca

150MHz). Tanken är att man skall ha en reservantenn hoprullad som reserv om masten med ordinarie antenn blåser bort. Är det meningsfullt att göra en liknande för WLAN frekvenen, vilken det nu är???

För VHF-bndet är reservantennen en koaxkabel (RG50) där innerledaren (med isolering) är frilagd från skärmstrumpan. De två pekar ut som ett 'T' från koaxkabeln. Innerledaren är 45cm, skärmstrumpan 40cm och koaxkabeln 'tillräckligt' lång.

Om det är meningsfullt att göra en sådan antenn för WLAN, vilken kabeltyp rekomenderas? Vilken skalfaktor på måtten? Vilken är max meningsfull längd på kabeln m.h.t. kabeldämpning?

Bakgrunden är att jag vill ha WLAN antennen mer centralt i huset, routern/WLAN access point'en sitter i ett hörn i källaren där 'fiber-till-TP' burken sitter, och därifrån når den inte runt i hela huset.

Lösa antenner på marknaden har för korta antennkablar, skarvkablar finns inte (???).

Thomas

Reply to
Thomas Lindberg
Loading thread data ...

Reply to
Thomas Lindberg

formatting link

--
John-Henri Eklund
mail@john-henri.nu
 Click to see the full signature
Reply to
John-Henri Eklund

måtten?

I grova drag är våglängden 2 meter i luft för 150 MHz,för WLAN med 2.4 GHz så handlar det om 125 mm - dvs. Wlan är en 16-del i storlek av 150 MHz antennenen - börja där.

det brukar vara 50 Ohm system om jag minns rätt - därmed är inte kabelTV-kabel aktuellt. Då främst inte i avseende impedansskillnader och mismatch som man kanske tror här, utan just för att hitta lämpliga kontakter och övergångar till dom kontakttyper som används inom WLAN.

Beror på längden du vill dra, men handlar det om mer än 2-3 meter så är snart blickarna på RG214-kabel (fingertjock kabel) istället för RG223 då 2.4 GHz dämpas väldigt fort med längden på kabeln. I stockholms tunnelbana använde de 1-5/8" kabel och 10 Watt i carrier bara för att komma in 500 meter med tillräckligt styrka för UMTS (2.1 GHz) Här är det ännu högre frekvens och mer dämpning per meter.

Gör man det seriöst så gör man länkbudget, vilket innefattar uppmätning i dBm-nivå hur det faktiskt är via något mätprogram till ditt Wlankort, och framförallt vilken nivå det börja skita sig, därefter placerar du Wlanhubben på den tänkta nya antennplatsen - och mäter ånyo igen och letar efter dom sämsta ställena .

Har du nu 10 dB över nivån där det tidigare upmätt börja skita sig även på sämsta placeringen - så kan du slösa bort 10 dB i din kabel mellan antenn och Wlanhubben - detta förutsätter dock att din hembyggda antenn och orginalantennerna strålar lika bra och med samma strålbild.

Mindre vetenskaplig är att bara prova rent empiriskt med olika kablar och flytta runt antenner

--
Själv tror jag att det är enklare att flytta Wlan-burken till mer 
central plats i huset då KAT-5 kabel är betydligt enklare att dra och 
 Click to see the full signature
Reply to
torbjorn.ekstrom

formatting link

/JAG

Reply to
Lindström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.