Fyra vs Fem ledarsystem

Fick höra för ett tag sedan att Sverige och _Albanien_ är dom enda länderna i europa som fortfarande använder fyr ledarsystem (PEN). Dvs neutral och jord är sammankopplade. Någon som vet hur det förhåller sig?

Skulle vara intressant med en sida om vad man får för kraftleverans i olika länder. T.om. Norge har ju lite lustigheter för sig.. ;)

Reply to
pbdelete
Loading thread data ...

Neutral och jord är alltid ihopkopplade någonstans, men här kör vi oftast med gemensam jord/noll-ledning ända fram till sista elcentralen hos förbrukaren. Det är inte bra. Man får då spänningsfall över jord beroende på förbrukningen. Det förekommer mer och mer att man inte gör så även i Sverige. Jag skulle inte ha det så ifall jag byggde ett eget hus, där skulle det bli femledarsystem så långt bort från huset det gick.

Jo de har ett balanserat system.

Reply to
Ken

Kollade upp det hela lite: * Man _får_ inte sätta eget jordspett och fixa femledar system på det sättet. Dom länder där det är vanligt används tydligen tre separata jordspett.

  • Man kan inte som privatkund begära femledar leverans.
  • Koppling jord neutral kan tidigast ske i kundens första central.

Enda sättet att kringå det hela verkar vara att skaffa sig en isolations transformator i centralen. Med följd att 10% av elräkningen blir elvärme vare sig man vill eller inte.. ;)

Menade deras 220V trefas system. Iofs väldigt bra om man behöver köra något amerikanskt.. ;)

Reply to
pbdelete

Begära kan man alltid, men man kanske inte får det idag? Nåja, det kommer framöver, var så säker.

Reply to
Ken

Dom skulle behöva bygga om transformator stationen isåf (sa elverket). Så av kostnadsskäl är det nog inte angeläget. Fast iofs.. om någon skadas av en apparat som blivit farligt strömförande pga strömmar via "neutralledaren". Och det blir svidande rättsprocess. Så kanske det blir liv i luckan ;)

Reply to
pbdelete

Det kan med andra ord bli intressant om man vill sätta in överspänningsskydd, och jordlina runt huset. Då ska en gemensam jordpunkt finnas i form av en PUS (potentialutjämningsskena). Denna ska vad jag förstår vara ansluten till jordslingan runt huset (som i sin tur har jordspett) och jordledaren i huset (som någonstans är ansluten till nollan i systemet). Överspänningsskydden har sedan PUSen som "fast" punkt i tillvaron.

Femledare från mätarskåpet, och placera detta så långt från huset som möjligt...

mvh /Björn Lindgren

-- I'm sorry about my fake e-mail address in the header. Try bjolinvidfoipunktse, and remember "vid" is swedish for "at" and "punkt" is swedish for "dot".

Reply to
Björn Lindgren

Om jag hade byggt eget hus så skulle jag göra så och ha åskskydd på allt möjligt enligt konstens alla regler.

formatting link

Det är den variant jag tycker borde vara bästa rent tekniskt sett.

Reply to
Ken

överspänningsskydd,

PUS

har

Att tänka på i sammanhanget är dragning av el inne i huset relativt de taklinor och nerledare som används. Det kan i värsta fall gå häftiga strömmar i en taklina och om det finns parallella ledare allt för nära kan det bli en uppvisning i praktisk elektromagnetism. En intressant fråga är då om det går att skärma ledare som av olika skär är tvugna att gå parallelt med blisktskyddets ledare. (Måste fråga min elektriker). Trabtech är ett företag som har doningar för blixt och överspänningsskydd, samt en del information om hur de används.

mvh /Björn Lindgren

-- I'm sorry about my fake e-mail address in the header. Try bjolinvidfoipunktse, and remember "vid" is swedish for "at" and "punkt" is swedish for "dot".

Reply to
Björn Lindgren

Sådan information finns där också. Man bör konstruera elsystemet i huset från början för att skyddas på bästa sätt mot sådant. Det är svårt att göra det bra på ett befintligt hus.

Reply to
Ken

l=E4nderna i

jord =E4r

olika

Jag avskyr att g=F6ra reklam f=F6r mig sj=E4lv, men jag har en liten sida med en smula information om detta:

formatting link

Det du h=F6rt st=E4mmer inte. Det =E4r f=E5 l=E4nder som anv=E4nt ett femledarsystem i n=E4tet. Till exempel Storbritannien har gjort det men senare g=E5tt =F6ver till fyrledarsystem.

=D6sttyskland med flera =F6ststater hade f=F6rr gemensamt jord/nolledare =E4nda fram till uttagen. Knappast s=E4kerhetsh=F6jande, men det ser ju s=E4kert ut med jordade uttag. (Kallas TN-C)

Normal praxis i v=E4rlden tycks vara att dra PEN ledaren fram till m=E4tarsk=E5pet eller f=F6rsta centralen och d=E4refter dela dem. Det inneb=E4r att det bara finns _en_ kopplingspunkt i huset d=E4r ett fel kan uppst=E5. Likas=E5 f=E5r allting i huset samma potential. (Kallas TN-C-S)

Med fyrledarsystem fram till undercentralerna f=E5r man olika potential mellan olika delar i huset =3D str=F6m kan flyta i r=F6r och andra metallkonstruktioner. Mest ett problem i industrilokaler eftersom avst=E5nden =E4r stora och det sitter balkar och r=F6r i massor.

Att ha olika potential mellan byggnader =E4r normalt inget problem men ivissa fall kan det vara det: I stadsmilj=F6 leder vattenledningsn=E4t och fj=E4rrv=E4rmen=E4t str=F6m mellan husen, vilket ger upphov till elektromagnetiska f=E4lt i gatumilj=F6n. En engelsk unders=F6kning angav att ungef=E4r 15% av str=F6mmen som skulle g=E5tt i nolledaren tog andra v=E4gar. En svensk unders=F6kning av Elforsk i slutet av 90-talet visade ganska h=F6ga magnetf=E4lt l=E4ngs trottoarerna i Stockholm, vilket st=E4mmer bra med detta.

Separat jordspett + jordfelsbrytare (s.k. TT system) =E4r ett vanligt system. Danmark och Frankrike med flera har det som standard. D=E5 =E4r skyddsjord och nolledare aldrig anslutna. Ist=E4llet jordas transformatorns nollpunkt med jordspett och jordfelstr=F6mmen g=E5r via marken. En stor nackdel =E4r att om jordfelsbrytare g=E5r s=F6nder s=E5 finns inget som helst fungerande jordfelsskydd.

Det finns tre f=F6rdelar med systemet:

- Sm=E5 str=F6mmar l=E4ngs vattenr=F6r och dylikt.

- Oberoende av att n=E4t=E4garen bygger och underh=E5ller sitt n=E4t p=E5 ett bra s=E4tt: Ett nollfel orsakar visserligen sp=E4nningsvariationer men inte en farlig sp=E4nning p=E5 skyddsjordade elapparater.

- =D6verg=E5ngen fr=E5n 127/220V till 220/380V underl=E4ttades eftersom man p=E5 ett enfassystem kan ers=E4tta fas + nolla med tv=E5 faser utan nolledare. Transformatorn kan bytas senare n=E4r alla kunder kopplats =F6ver. Hade nolledaren anv=E4nts som skyddsjord hade man varit tvungen att dra fram den ocks=E5 eller byta allt p=E5 en g=E5ng.

(Ytterligare ett system finns, s.k. IT system. Det anv=E4nds mig veterligen bara i s=E4rskilda milj=F6er som sjukhus och industrier samt i Norge.)

/Clas-Henrik

Reply to
esbchgu

Man tackar och bockar!

Reply to
esbchgu

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.