husvagnsbatteriladdkrets

Jag har dragit en separat extra kabel ända från batteriet i bilen och bak till det 7-poliga uttaget där man kopplar fast stickproppen från släp/husvagn. Under plattan där bak där reservdäcket ligger har jag satt ett extra relä är manövrerat av bakljusets matning, tändning/bakljus på = relä draget och kontakt mellan bilbatteri - husvagnsbatteri. Jordkabeln fram till uttaget på bilen är också förstärkt, 6 mm2. Från husvagnens stickpropp har jag också bytt ut originalets jord och plusmatning så att jag har 10 mm2 ända fram till batteriet, naturligtvis avsäkrat både vid bilens batteri och vid husvagnens batteri. Jag upplever ändå att man saknar lite spänning för att få upp det sista på batteriet och kunna toppa det helt. Speciellt om man kör kylskåpet på 12 volt medans man kör bilen, det drar ca

10 ampere. Leab hade förut en anpassad laddare i sitt sortiment för att kunna höja utspänningen till batteriet ytterligare, det är möjligt att det finns liknande grejer idag. Min fråga är om man själv ska göra en konstruktion som höjer upp spänningen, hur gör man då bäst för att göra det hela så effektivt som möjligt? Ska man switcha 12 volt ner till 2-3 volt extra som är galvanisk avskilt från 12 volts matningen och sedan bara addera denna spänning till de ursprungliga 12 volten, eller ska man switcha upp allt på en gång, 12 volt till 14-15 volt? Man vill ju slippa kyla bort en massa effekt. Vilken typ av koppling rekomenderas för detta? Gärna länktips. mvh mikael A
Reply to
Mikael Ahlstrand
Loading thread data ...

Själv har jag en DanPower batteri-booster DAN1212,

formatting link

Ökar spänningen (efter behov) till extrabatteriet för maximal laddning under färd och separerar laddning/förbrukning för korrekt laddning med anslutna förbrukare.

Klart bättre kapacitet på batteriet än utan (har två st. Coolmatic 12V kompressorboxar, en som kyl, den andra som frys).

Finns andra märken också.

--
Reply to: crister (at) minister (dot) com 

EU-medborgare och V8-partist - "Rör inte mina V8-or". 
 Click to see the full signature
Reply to
Crister Sporrong

Det verkar ju vara välgjord installation men husvagnsbatteriet kommer alltid på efterkälke laddningsmässigt då det inte kan få högre spänning än bilbatteriet minus det spänningsfall som uppstår i kablage mellan batterierna. Addera att det ständigt ligger en 10A last som skapar ytterligare spänningsfall. Husvagnsbatteriet blir dessutom beroende av bilbatteriets laddningsstatus och kan aldrig bli kontrollerat välladdat.

Antag totalt 15 A transporteras i matarkabeln. Om spänningsfallet ska vara mindre än 1.5 Volt över kabel, säkringar och kontakter får serieresistansen inte överstiga 0.1 Ohm (U=R*I). Även om installationen är välgjord är förmodlingen resistansen högre än så.

14.4 - 1.5 = 12.9 Volt, inte mycket att ladda med.

En uppswitchning 12 ->15 Volt är fullt möjlig och inte särskilt komplicerad men dimensionera för mycket hög effektmarginal då ett kylskåp + lagom urladdat husvagnsbatteri kan suga många Ampere. Förlusterna blir knappast mindre om du försöker skapa extra-volten på annat sätt. Fördelen med detta system är att du kan ladda husvagnsbatteriet även när motorn inte är igång. Nackdelen är att bilbatteriet kan bli rejält utsuget när bilgeneratorn inte laddar tillräckligt eller motorn står still. Switchens effektförlust kan göras i stort försumbar om överskottsvärmen kyls mot kylskåpets värmeväxlare.

Jag föredrar en extra generator på bilen, som enbart försörjer extrabatteriet. Rätt enkel lösning då det på många motorer finns utrymme, halvfärdiga fästen och lediga remskivor som kan användas för en extra generator. Är bilen redan utrustad med AC och servostyrning kan det bli lite trångt men det brukar gå ändå. Förmodligen även billigaste lösningen om man kan hämta generator och regulator från en skrotbil.

För bästa funktion bör extra generatorn vara av typ med extern regulator som kan placeras i närheten av batteriet för att kunna reglera på verklig batterispänning och omgivningstemperatur, alternativt får man dra separat ledning från batteri till regulatorn.

En alternativ lösning är att göra ingrepp i befintlig generator, där man kan hämta växelspänning för vidare transformering men effektuttaget begränsas då av bilens batteristatus.

Man kan även sätta fast några magneter på innnersidan av husvagnshjulens fälgar och på så sätt göra sin egna generator. Kanske mindre realistiskt förslag men det skulle vara bättre att alstra batteriladdninge där batteriet finns för att slippa långa kablar och glappa kontakter som sedan kopplas in på bilens elsystem som inte är anpassat för dubbla batterier.

Om husvagnsbatteriet finns i litet utrymme med dålig ventilation, tänk på att häftig laddström orsakar gasutveckling som kan var både korrosiv och explosiv. Klor-gas är inte nyttigt heller. Vid inandning bildas saltsyra i lungorna.

/Alf

Reply to
Alf.F

Nu avger iofs. inte blybatterier någon klor eller klogas/klorväte över huvud taget - tvärt, det är sällsynt befriat från just detta då det hör till en av dom föroreningar som 'förgiftar' ett blybatteri även vid låga halter - det är kloret i den lilla mängden koksalt i vanlig driksvatten som gör att man tvingas destillera eller avmineralisera vatten för batteribruk, medans kalciumsulfat (gips) inte gör någon skada alls, det är tom så att blystrukturerna som håller upp aktiva massan är legerad med kalcium istället för antimon för ökad mekanisk hållbarhet i en del fall.

det som kan komma ut är i så fall svavelsyra i ev. ånga (då är det hård överladdning...) syre och vätgas - de sistnämda är en blandning som är hemskt explosiv och därför kräver välventilerade batteriutrymme så att vätgashalten inte uppnår tändbar nivå - och gäller även för underhållsfria och SLA-btterier då dessa vid stor (över)laddning kan avge syre/vätgasblandning då dom katalysiska processerna inne i batteriet inte hinner med.

--
Däremot är det helt korrekt att klorväte i brandrök från tex brinnande 
(PVC)kablar kan ge riktigt stora skador och ödem i lungorna just för att 
 Click to see the full signature
Reply to
torbjorn.ekstrom

Ja, klor från blybatteriet var helt fel uppgifter Från mej. Är väl medveten om att det är lite svårt att pressa klor ur svavelsyra. Jag hade i åtanke en batteri-olycka men det var i det efterföljande händelseförloppet just brinnande PVC-golvmattor i husvagnen som åstadkom klor-skadorna.

/Alf

Reply to
Alf.F

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.