CDbränning, hastighet,mhz

Hur snabb dator behövs för att bränna cd från CD till CD-brännare? Räcker det med en pentium på 120 MHZ?

/Göran

Reply to
Goran Soderlind
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.