Byta termostat i kylen

Har en äldre kyl (Electrolux RP1215) som temperaturen de senaste månaderna har börjat pendla ganska mycket i. Jag antar att termostaten är utsliten och behöver bytas. Har sett att det finns någon slags "universaltermostater" avsedda för endamålet, till ganska lågt pris. Om man kan byta den själv och få kylen att gå något år till så kan det vara värt besväret. Jag känner att jag gärna skulle vilja ha mer info om termostater, självavfrostning, osv och hur det hela är kopplat till kompressorn. För att få "lite mer kött på benen". Någon som har lite tips, eller vet var man kan läsa/lära sig mer? /peterj

Reply to
Peter Justesen
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.