Begränsningar i Firewire

Hej!

Jag vet att:

M.v.h /Johan S

Reply to
Johan Stäck
Loading thread data ...

intefacekretsarna i vissa produkter - vilket tvingar att

i Firewire...)

varandra och annan adiminstration.

--Om det inte finns absoluta tidsdelayer i Firewire (har inte kollat)
Reply to
Torbjörn Ekström

helst.

Mvh Johan Stenkilsson - blev bara nyfiken.

Reply to
Johan Stenkilsson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.