3,3V= från12V=

Hur bygger man en omvandlare som omvandlar 12 Volt till 3,3 Volt för att driva en Pentium 166 MHz. Den behöver inte leverera mer än högst 5 A. Sten

Reply to
Sten Qvarnström
Loading thread data ...

Tack för tipsen.Det skall nog vara en switchad apparat för att få det så effektivt som möjligt. Vad är knepigast om man skall bygga själv? Har hyfsat med komponenter liggande men kanske inte så mycket högfrekvens trafos och spolar... Sten

Reply to
Sten Qvarnström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.