tappa av effektvakt

Hej

Har nyss installerat Bergvärme :-)) Installerade för säkerhets skull en effektvakt som kopplar bort elpatronen så inte 16A propparna går. Nu har inte elpatronen gått en enda timma sedan 1 jan. så än så länge har den inte gjort någon nytta. Eftersom jag vill mäta våran elförbrukning i realtid funderar jag på om man kan tappa av information från effektvakten. Det sitter ju tre spolar på inkommande fasledningar. Vakten är en EBV200 som jag inte hittar någon info om på internet. Utom litet installationsanvisningar på Nibes sida. Kan man det.? Informationen måste ju finnas någonstans inuti effektvakten?

Hälsningar Håkan

Reply to
Håkan Olsson
Loading thread data ...

Borde inte vara så svårt att få grepp om. Mät resulterande ac spänningar från spolarna vid två kända belastningar. Sen är det väl till att räkna..

Reply to
pbdelete

Bra då vet jag att det är spänningen som ska mätas. Trodde ett tag att jag måste koppla min mätning i serie med spolarna och att det är strömmen som ska mätas

Tack

Håkan

Reply to
Håkan Olsson

hmm, om det är strömmätningsspolar så får man aldrig bryta dess dess sekundärsida under drift utan skall alltid vara kortslutna eller har låg resistans i lasten (som man mäter spänningen över).

bryter man sådana koppling på sekundärsidan så kan spänningarna bli jättehöga och spolarna, inkopplad utrustning eller du själv skadas.

strömspolar är lite speciellt dimmensionerat med mycket hög induktans som gör att sekundär och primär är hårt kopplade och i normaldrift är det delar av volt över spolarna.

öppnar man sekundären så blir det tvärstopp i hela elsystemet in i huset

- ungefär som att 100 Watts lampa i serie en 100 VA-trafos primärspole på tomgång - lampan lyser inte och all spänning ligger över primären, lampan lyser först vid kortslutning av sekundären på trafon.

och i strömtrafons fall med normal spolspänning i millivoltklassen har helt plötsligt 230 Volt över sig när sekundären öppnas pga induktansen och beroende på kopplingsförhållandet så kan det bli grymt höga spänningar på sekundären.

- det betyder att om det inte redan finns shuntmotstånd som man mäter spänning över, måste slå av husets ström (alla faser) innan du öppnar upp strömtrafos sekundärsida för att koppla in mätmotstånd - även om det bara handlar om kopplingsmoment på några sekunder...

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

jag

som

Det verkar som om du helt okritiskt väljer att inte informera om att man inte kan beräkna effekten genom att multiplicera effektivvärdet av spänningen med effektivvärdet av strömmen. Jag tror att du vet bättre, Torbjörn?

GLUDEN

Reply to
GLUDEN

Jag håller på att mäta vår effektförbrukning i realtid. Jag kontaktade elverket, Garninge i detta fall, och de monterade in en anslutning i elmätaren så att jag fick ut en signalkabel, två-ledad från elmätaren. Med den anslutningen så får man 500 pulser per kwh. Signalkabeln går till ett experimetkort från Velleman, 85-004-07 hos Elfa, 662 kr. På kortet sitter bl.a en räknare dit jag kopplar signalen från elmätaren. Kortet är sedan anslutet till PC'n via USB-kabel, och sedan har jag program för att läsa av räknaren, en gång i minuten. Data kan man sedan skriva ut så att man kan ta in det i Excel och studera vilken effekt man tar ut, minut för minut, skithäftigt. Hör av dig om du vill veta mer.

Fim W.

Reply to
Fim W?stberg

är det med skiva eller modern elektronisk variant ??

med 500 pulser KWh låter det nästan som 1 eller 2 pulser per varv..

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

Okritiskt ???

jag bara varnade att man måste se upp om man meckade med strömtransformatorer då en bruten sekundärslinga kan ger livsfarliga spänningar om det går ström i primärsidan under arbetet.

har övh. inte diskuterat hur man sedan tolkar strömvärdena gentemot spänningen i inlägget.

--
Att räkna på effekt är en diskussion som har tagits upp minst
en gång per år här med bla. mig inblandat - och när man för en gångs
 Click to see the full signature
Reply to
Torbjörn Ekström

Snabbfundering.. om man samplar spänningen över shuntmotståndet samtidigt med spännigen i ca 5 kHz. Borde man kunna räkna ut exakt förbrukning oavsett vågform?

Typ ADC0801? + MCU

Reply to
pbdelete

Beror på vad du menar med 'exakt' :-) - och det är så man måste göra. (alternativt är att använda analog multiplikator som frontend, mata till en intergrator som automatisk slår upp och ned och man får en pulstakt helt efter effekten. därefter en MCU eller räknare som redovisar kvantiteten.)

tänk också på vilken dynamik som krävs - den lägsta registrerbara värdet gentemot den högsta och då räcker nog inte en 8-bits AD riktigt till...

snurrskivemätarna kan verkligen krypa sakta runt och registrera någon få Watts last i hela huset, och samtidigt snurra på som en tok vid

10 - 30 KW-klassen när man drar på mer än säkringarna håller på lite längre sikt... 2 watt som lägst och 20 KW (för klara stötström!) som högst ger en smak om vilken dynamik som krävs, dvs 12-14 bitars omvandlare - skall du dessutom hugga startströmen när kylskåpet/AC/värmepumpen/ vattenpumpen startar så luktar det närmare 16 bits omvandlare och värsta HIFI-klass på anpassningen till sensorerna...

det är inte utan orsak som man fortfarande kör med elektromekaniska mätare, dock numera med elektronisk avläsning i olika former.

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

Menade att man framförallt ser effektförbrukningen som "arean under kurvan" dvs integralen. 8 bitar kanske inte tar allt men fler bitar kräver oftast ganska seriös analog interface ;) Vågformsbetraktelsen är för att undvika fallgroparna som sinus rms antagande ger.

En enkel mätare är att ha en ljusstråle som reflekteras mot den snurrande skivan genom plasten/glaset.

Ett ljudkort med optokopplare? ;)

Reply to
pbdelete

Det är en elektronisk mätare. Fim W.

Reply to
Fim W?stberg

Hej

Vi har tyvär en mekanisk :-( Ska komma ihåg det när/om de byter ut den

mvh/HO

Reply to
Håkan Olsson

Håkan Olsson wrote / skrev:

innom några/flera år så ska alla elmätare vara utbytta, detta eftersom nätägarna innom snar frammtid blir ålaggda att läsa av mätarna varje månad (fjärravläsning).

--
/
Demmpa
Reply to
Demmpa

jo, det är nackdelen, och det förunderliga är att snurrskivemätaren faktiskt klarar detta utan en bit kisel till hjälp i beräkningarna.

hmm. rms fungerar på dom flesta kurvformer så länge kvadreraren hänger med frekvensmässigt - men som du säkert vet brukar RMS-kapabla DVM-kretsar ligga i en helt anna prislapp än dito 'standard'.

problemet med RMS är att den förutsätter i beräkningen en resistiv last där U*I följs åt i styrka i tiden och ger en ekvivalent likspänning av kurvformen som motsvarar effektutveklingen i den sagda teoretiska motståndet.

har inte kollat - frågan är hur det blir om man tar RMS-spänniing av spänningen och multiplicerar med RMS-spänningen av strömmen - hur stämmer effektangivelsen då vid icke sinusoid ström??

många skivor har ju desutom en fin lettring i blankt och svart som skulle fungerar på en reflex-optogaffel om man kom tillräkligt nära...

eller trafo av både spänning och en strömtrafo

- sistnämda och dess hantering som var startkottet på min engagemang i den här tråden.

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

Jag har gjort alla misstag som tänkas kan vad gäller mäta olika typer av elkraft så här är några rekommendationer baserat på mina missar:

Använd trafo och väl dimensionerade överspänningskydd samt lågpassfilter ovan samplingsfrekvens. Har sett många blåsta ADC08.. pga dåliga spikskydd. Spikar som överstiger alla beräkningar kommer förr eller senare. Gärna även socklat balanserat buffertsteg typ TL074 för enkelt utbyte. Optokopplare är ofta källa till problem när man ska mäta/överföra analoga signaler pga olinjaritet och svårt att få bra dynamik. Skärma gärna, men anslut inte denna skärm till jord vid mätobjektet då det kan bli ordentliga krypströmmar i mätelektroniken som kanske är jordad på annat håll och skärm och jord är mer eller mindre hopkopplade i mätelektroniken. Det är mycket lätt att göra bort sej här. Även om det bara är 100 mV skillnad mellan kraftjorden och den signaljord det är tänkt att ADC08.. ska se, kan strömmarna orsaka mycket konstiga mätfel.

Annat problem är att om man använder flerkanaligt ADC typ ADC0808 och använder den för mätning av både ström och spänning och kanske tre faser uppstår en tidsdifferens mellan mätvärdena. Inga större problem om det är en frilöpande klocka som styr samplingen, det jämnar ut sej i längden, men klockor har en förmåga att ofta löpa och trigga synkront med 50 Hz och har man otur kommer en av ingångarna onormalt ofta sampla nära nollgenomgång vid kanske var 100 sample och noggranheten blir därefter. Bra skärmning, spänningstabilisering och flerlagerskort i mätelektroniken avhjälper problemet.

Mina mätobjekt är oftast i storleksordningen 100-1000 kW i industrimiljö så problematiken är kanske överdriven vad gäller mäta hushållsel men misstänker att problem trots allt kan uppstå.

/Alf

Reply to
Alf Friman

Började läsa ditt inlägg och tänkte genast på när man för länge sedan kopplade oscilloscop-jorden till chassit på tv:n man skulle mäta och det gick ju bra. Chassit är jord och man fortsätter att mäta i lugn och ro tills man tar ett stadigt tag i "jorden". Att göra samma misstag med 1 GW skrämmer lite. ps. utbildad i "elektronik" inte i kärnkraftverk ds.

Reply to
Dataspider

Jag gjorde precis som du med en gammal tv, samtidigt som jag bekvämt lagt upp en fot mot ett vattenvärmelement som var under arbetsbänken. Det blev mina hitintills enda brännsår pga el. Lödarbete oräknat. Höga effekter är inte farligt. Tror tv:n kan var nog så lömsk och på repverkstad så finns ju gott om jordreferenser att vila andra handen på. I spänningssatt ställverk har man alltid en hand i fickan och gummimatta att stå på när man t.ex. byter kontaktorer "live" så man känner knappast mer än lite kill även om man klantar sej lite. Kanske vore en bra ide med gummimatta i tv-verkstaden, när man byter bildrör "live". :)

/Alf

Reply to
Alf Friman

Har provat med en refexdetektor utan resultat om man kunde komma åt skivan och sätta fast en spegelbit Ska prova med en liten lampa och fototransistor får vi se...

Håkan

Reply to
Håkan Olsson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.