Sony kv29x2E

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

100hz som inte vill starta.....
symptom vid start är ett visslande...sen slocknar den..
väntar ett antal min.. provar igen.. samma tjut och svart...
Nätdelen ok.. 135V  finns så felet borde ligga runt hs-
trafo,    IC 1531...

Site Timeline