Vilande batterier

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hur kommer det sig att batterier "tar igen sig" när dom har fått vila en
stund?
Detta verkar gälla alla typer av batterier, från gamla knappceller till
nyare moderna sorter.

/MickeRe: Vilande batterier
Quoted text here. Click to load it

kemi - att reagera med någonting kräver att ämnena är på rätt plats
inför reaktionen, tex på en yta.

när reaktionen sker så utarmas ingående delar invid ytan
(som blir något annat) och koncentrationen blir lägre, och det
kräver tid för att nya ämnen från omgivningen skall diffudera in
till den utarmade delen - likväl att avfallsämnena skall diffudera
bort för att ge plats där det är tillämpbart.

/TE
¨Site Timeline