Batterier farliga?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej!

Detta är kanske mera en kemi-fråga, men jag provar här i alla fall....

Jag noterar att folk ibland (ja faktiskt ganska ofta) är rädda för alla
typer av batterier.
Senast idag läser jag i DN en artikel om digitala hushållsvågar som
utmålas som "miljöovänliga" beroende på just att dom använder batterier.

Jag är ju inte kemist av facket, men jag tror att de flesta batterier
idag är harmlösa.
Tungmetaller vill vi ju inte ha ut (kadmium, kvicksilver etc), men efter
vad jag vet så är de flesta batterier som säljs idag (både laddbara och
engångs) helt fria från tungmetaller. Eller?

Jag och en jobbarkompis gick en gång förbi en genomskinlig
"batteriholk". Den var full av batterier som folk stoppat i.
Jag frågade min kompis: "Hur många miljöfarliga batterier ser du i
holken"? Hans svar var "flera hundra".
Själv menade jag att rätt svar var noll!
Jag kunde bara se alkaliska samt några kol-zink....
Mina funderingar gäller den "kemiska" farligheten hos batterier, inte
vanlig "nedskräpnings-effekt"
/Johan


Re: Batterier farliga?

Quoted text here. Click to load it

Precis som du antar så är de flesta batterier relativt harmlösa
- det är batterier (även kolzink och akaline) före 1990-talet
innehåller mindre mängder kvicksilver då man amalgerade zinken
så att den inte skulle frätas upp i förtid pga. orenheter i
Zinken och övriga batteriet.

Det var ett jäkla gnöl från batteribranshen inför kvicksilverförbudet,
men när man väl tvingades, så verkade det inte vara någon större
bekymmer, trots allt - så som med mycket annat (tex. blyfri bensin)

Akaline batteriet kan dock vara frätande nyspräckt-nyöppnad då den
innehåller kaliumhydroxid (pottaska) och fräter på hud.

- däremot skall man se upp med NiCd, NiMh och LiIon, de är farliga på
olika sätt - NiCd går under tungmetaller, NiMh innehåller också
en rad olika metaller som inte är så nyttiga, men är ännu inte
farlighetsklassas och LiIon är brandfarliga i vissa situationer
- dom innehåller dessutom kobolt...
/TERe: Batterier farliga?


Quoted text here. Click to load it


Tilläggas så bör också knappcellsbatterier behandlas som riskavfall
även om kvicksilverceller är relativt sällsynta numera, det är när man
river gammal utrustning och däri hittade knappceller som kan klassas
som kvicksilverceller _eller_ NiCd-celler (med polspänning 1.35 Volt),
men även moderna silveroxidknappceller skall återlämnas/slängas
i batteriholken då dom också går under klassen tungmetaller.


/TERe: Batterier farliga?
Quoted text here. Click to load it
Ok, det tycks alltså  vara så här:
För att mamimera chansen att "fånga in" farliga batterier(kadmium,
kvicksilver etc) , så driver man från myndigheternas sida tesen att
*alla* batterier är farliga och måste samlas in.

Detta får (menar jag) som idag effekten att man i DN förklarar att alla
digitalvågar är miljöovänliga därför att dom drivs på batterier.
Min egen våg (Philips) drivs av ett 9V alkaliskt och mitt samvete är
helt rent. Min våg är inte "miljöovänlig"!! (Är dock mottaglig för
överbevisning)


Jag börjar få en déjà vu-känsla här.
Minns hur myndigheterna missionerade om snusets olika skadeverkningar,
men fick backa när det visade sig saknas faktaunderlag.
(snusar inte själv...)

/J


Re: Batterier farliga?


Quoted text here. Click to load it

Just så - detta för att man vill fånga in dom farliga
som annars slinker förbi pga. okunskap och vill på detta
sätt göra så att folk inte ens tvekar vad batterierna
hör hemma dvs. i batteriholken.

/TERe: Batterier farliga?
Quoted text here. Click to load it
Nu är ju inte DN en myndighet (fast nästan...),men jag menar ändå att
det har blivit fel när en journalist tycks vilja övertyga läsekretsen om
att digitala vågar är miljöovänliga (just för att dom drivs av
batterier). För det menar ju inte jag och (väl?) inte heller du att dom är?

Alkaliska batterier kan gott och väl slängas bland hushållsoporna.
Risken är dock att folk i samma svep skulle slänga några
Nicad-batterier. Tycker,

/Johan


Re: Batterier farliga?
says...
Quoted text here. Click to load it
De kanske resonerar ur ett resurs - livscykel perspektiv? Tillverkningen20%
E4%r ju naturligtvis E4%ven den mer eller mindre miljF6%belastande. Att20%
anvE4%nda vanliga batterier fF6%r att driva sina hushE5%llsprodukter kanske
inte E4%r det mest optimala?
20%

mvh
Bengt

Re: Batterier farliga?
Bengt

Quoted text here. Click to load it


Det beror på hur man ser det

En 9V batteri har knappt 2 Wattimmar i sig och räcker åratal
medans en batteriemulator bränner av 0.5 - 2 Wh per timme
bara pga. sina egna förluster. Utslaget på 5 år
så drar batteriemulatorn (0.5 W) 16 KWh
(motsvarande ca 1.7 liter olja), detta i jämförelse med
en liten 9-volts batteri för samma tid.

Ur resurstänkande så tror jag att batteriet vinner klart,
då jag inte tror att det går åt 1.7 liter olja
per tillverkad 9-volts batteri, ens om man räknar med alla
transporter och återvinning.

Och det är så med allting, används batterierna på rätt sätt
och tas om hand på rätt sätt så är det inte någon dålig
lösning.

Det är ju ofta dom små strömtjuvarna (kyl/frysskåp, standby-TV,
standby-dator, stereo, lampor, mobilladdare, batterieliminator)
som står för  största parten av hushållselräkningen - just för att
de är påslagna konstant.


/TERe: Batterier farliga?

Quoted text here. Click to load itDessutom, talar vi om vanliga brunstensbatterier kan man faktiskt
ladda upp dem ett par gånger till innan de blir helkassa. Vilket
ytterligare talar för ditt arguments fördel.

Quoted text here. Click to load it

Nej, det är sant.

Quoted text here. Click to load it

Och hemma hos mig behöver jag aldrig ha radiatorerna på om det inte är
riktigt kallt ute, < -25°C, för maskinerna värmer. Tyvärr får jag ju
betala för elen medan uppvärmingen ingår i månadsavgiften så det är ju
en dålig deal för mig personligen, men för en god vän som har egen
villa så är det inte det "om man ändå skall värma kåken med el kan den
ju gå och dra runt några cykler först".

--
Ichimusai - Tolerated by two cats. http://www.ichimusai.org/ ICQ: 1645566
  4:18pm  up 6 days, 23:59,  2 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.03
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Batterier farliga?
says...
Quoted text here. Click to load it
r20%
Quoted text here. Click to load it

TE4%nkte nog mer pE5% hela processen frE5%n framtagning av materialet
som ingE5%r i batteriet, E5%terstE4%llning av miljF6%n efter produktionen.


Quoted text here. Click to load it

Nej det E4%r nog sant. Man kan ibland bli rE4%tt trF6%tt pE5% F6%verdriven
miljF6% hE4%nsyn. Ta glasE5%tervinning t.ex. Kan inte fatta vinsten med
att F6%dsla en massa energi pE5% att transportera gammalt glas - fF6%r20%
att spara pE5% ev. sand som annars hade gE5%tt E5%t. Vi har ju knappast
brist pE5% sand i detta landet.

mvh
Bengt

Re: Batterier farliga?

Quoted text here. Click to load it


Jag tror batteriet - rätt använt - vinner ändå jämfört med ett
switchat nätaggregat som skall ta ner spänningen till rätt kvalisort.

Quoted text here. Click to load it


Det är väl energin man vill åt kan jag tänka, vilket är helt
missriktat för det går åt mer energi att smälta om gammalt glas än
nytillverkning om jag minns rätt fråm förevisningen i glasbruket när
jag var en tvärhand hög. På den tiden tog man hand om glaset också
innan man började lägga allt på hög i Skåne...

Nu är det ingen som vill ha det. Det är billigare att tillverka nytt
glas så tacka fan för att ingen köper de sönderslagna returflarrorna.

--
Ichimusai - Tolerated by two cats. http://www.ichimusai.org/ ICQ: 1645566
  5:48pm  up 7 days,  1:29,  2 users,  load average: 0.47, 0.20, 0.10
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Batterier farliga?

says...
Quoted text here. Click to load it

Tänkte nog mer på hela processen från framtagning av materialet
som ingår i batteriet, återställning av miljön efter produktionen.


Quoted text here. Click to load it

Nej det är nog sant. Man kan ibland bli rätt trött på överdriven
miljö hänsyn. Ta glasåtervinning t.ex. Kan inte fatta vinsten med
att ödsla en massa energi på att transportera gammalt glas - för
att spara på ev. sand som annars hade gått åt. Vi har ju knappast
brist på sand i detta landet.

mvh
Bengt

Visserligen håller jag med om att det inte är vettigt ur miljösynpunkt att
transportera glas mycket långa sträckor, vilket jag tror att de försöker så
mycket de kan, att begränsa till mer lokala avstånd, typ på orten eller
däromkring. Om inte detta sker idag i stor utsträckning kan det bero på att
det tar tid att förändra. Rom byggdes ju som bekant inte på en enda dag.

Tilläggas bör dock att miljöhänsyn handlar inte bara om att spara när vi har
brist utan det handlar även om att få in ett nytt tänkande/livsstil/synsätt
hos människor, åtminstone den nya generationen, dvs ett nytt tänkande vad
gäller miljöhänsyn innebär att man går från linjärt till cirkulärt tänkande,
dvs att man slutar med att lägga förbrukad material (jordens resurser) på
hög efter hög på enorma sopberg och istället börjar att
återvinna/återanvända förbrukad material så mycket som möjligt. Så att
jordens alla resurser (som vi människor använder och förbrukar) går runt i
ett kretslopp istället för att ständigt läggas på hög som vi har gjort i så
många år tidigare, ja t.o.m. i många deciennier, pga vår naivitet och
okunskap. Man kan med andra ord säga att vi så mycket som möjligt måste
kopiera naturens eget sätt att ta tillvara på jordens egna resurser där allt
går runt i ett kretslopp, det naturliga kretsloppet och inget går till
spillo.

Alltså från linjärt till cirkulärt tänkande!

Men denna förändring av miljösynen måste ske globalt i mycket stor
utsträckning. Det kommer naturligtvis inte ha någon större effekt om det
endast är i ett fåtal länder som denna förändring sker. Det bör även påpekas
i sammanhanget att ordet "miljövänligt" används mycket flitigt av många men
det finns faktiskt ingenting alls som vi människor gör idag eller någonsin
kommer att kunna göra som är helt 100 % miljövänligt. Vi kan kanske göra
mycket för att vår livsstil på jorden ska bli så oskadlig som möjligt för
både människor, djur och växter, ja hela den levande jorden, med minsta
möjliga miljöpåverkan, men vi kommer aldrig att kunna göra så att vår
livstil/levnadssätt kommer att innebära 0 % miljöpåverkan, dvs miljövänligt,
ett ord som många så flitigt använder och missbrukar.

Alltså, det finns ingenting som vi människor gör idag/någonsin kommer att
göra, som är/kommer att vara helt miljövänligt.

Rikard AnderssonRe: Batterier farliga?
Quoted text here. Click to load it
Som sagt beror det på hur man ser det.
Din våg kanske kunde varit mekanisk i stället? Då hade fjädern varit bäst
(eller motvikten) ur miljösynpunkt.

Fast då hade ju vågen inte platsat i denna grupp ;-)
MvhMagnusRe: Batterier farliga?


Quoted text here. Click to load it

Jag tror det är mer "vi tar alla så slipper folk fundera"-perspektiv.
Tyvärr blir det lite nett när man stormförenklar men det får man ju
leva med... All info vi matas med är ju som regel förenklad och
tillrättalagd alltifrån drogpropaganda till miljöaspekter.

--
Ichimusai - Tolerated by two cats. http://www.ichimusai.org/ ICQ: 1645566
  4:17pm  up 6 days, 23:58,  2 users,  load average: 0.15, 0.10, 0.02
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Batterier farliga?
Efter allt prat om batterier blev jag nyfiken.
Vad händer med batterierna när dom tas om hand?

/MickeRe: Batterier farliga?

Quoted text here. Click to load it
Dom lagras i "oljefat" som står på lastpallar. Ett lager fat
på varje lastpall sedan så står lastpallarna på varandra.
Allt lagras i ett lager. Nu har många tunnor börjat att läcka
pga dom syror som läcker ut ur batterierna.

Lagret finns någonstanns i nordvästra småland om jag inte
missminner mig helt å hållet. Dom tog upp det på tv:n
(regonalprogram tror jag) för ett/två år sedan.

Det finns företag i sverige som kan tillverka maskiner
för att ta tillvara på bl.a. kvicksilvret i batterierna,
men svensk lag är sådan att man *INTE* får återanvända
kvicksilvret på något sätt.
Ett världsledande företag i återvinning av bl.a. kvicksilver
är MRT System AB i Karlskrona, www.mrtsystem.com

--
/
Demmpa


Re: Batterier farliga?

Quoted text here. Click to load it

---

När det gäller NiCd-batterier så har SAFT i Oskarshamn
sedan många år tagit hand om uttjänta batterier, både stora
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Batterier farliga?
Jag bor i Skellefteå, och tror mig minnas att jag läste någon rapport
från Rönnskärsverken (ligger i Skelleftehamn intill) att man hade gjort
något försök med att extrahera kvicksilvret ur gamla kvicksilverceller.
Jag tror att det i.o.f.s. gick bra, men man vet ju inte vad man skall
göra med kvicksilvret.
Ute på Rönnskär är man ganska duktiga på att hantera olika typer av
tungmetaller.

Man köper ju in mycket metallskrot ur vilket man raffinerar fr.a. koppar
men även "föroreningar" som guld och silver. I skrotet finns det allt
möjligt...

Rent processtekniskt så är guld en förorening som faller till botten i
det sista steget av koppar-raffineringen som är elektrolys.
Har faktiskt hållit en fullstor guldtacka en gång.
Dom är tunga!....

/Johan


Re: Batterier farliga?

Quoted text here. Click to load it

Men inte lika tunga som dyra...

/MickeSite Timeline