Trådlöst

Hej Jag köpte Avant WT 300 trådlös ljud/bild överföring. Men när jag provade sända ifrån digitalboxen, så fick jag ljud men ingen bild. Då testade jag med en annan TV, och då var där bild men inget ljud.

Hur kan det bli så? Vad kan jag göra? Tacksam för svar.

Spidern

Reply to
Spidern
Loading thread data ...

"Spidern" skrev i meddelandet news:dgbgsr$57p$ snipped-for-privacy@domitilla.aioe.org...

Hur det blir så???? Vet ej. Vad göra? Sätt den ena TV,n på den andra.

Pepe

Reply to
Pepe

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.