Linksys WMP54G varning

Köpte en Linksys router och två Linksys wlan 802.11g pci kort. Jag har inte fått korten att fungera tillfredställande.

När man installerar korten installeras också ett program för att mäta signalstyrkan, allt väl. Det underliga är att wlan kortet startar inte om man int kör signalstyrekprogrammet! Detta betyder att wlan kortet inte startar i den normala startup proceduren, utan först när man loggarin! Detta medför att det inte går att anända kortet på min win2k dator som jag bara använder som server och inte brukar logga in på. Detta konfirmeras också genom att när jag tarbort signalstyrkeprogrammet från startuppsekvencen så startar aldrig kortet!

Jag har kontaktat linksys support, fick svaret att jag skulle installeraom...

Köp inte detta kort om du vill använda det på en server.

/Kricke

Reply to
Kricke
Loading thread data ...

"Kricke" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

hur är det tänkt att fungera om man kör ex novell netware login?

/Jimmy Lindström

Reply to
jimmy Linström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.