Strålning

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View

http://www.expressen.se/index.jsp?a17%5938

I en ny svensk studie, som publiceras i den vetenskapliga
webbtidningen Medical Science Monitor, pekar hjärnforskaren
Olle Johansson och statistikern Örjan Hallberg på ett
möjligt samband mellan radiovågor och hudcancer.
 

Re: Strålning

Quoted text here. Click to load it
Jag kan inte fackområdet, men noterar (som så ofta) att det står " Det
behövs mer forskning", vilket torde innebära att forskarna ifråga är ute
och söker pengar. Ett bra sätt att åstadkomma detta kan ju vara att
"skrämmas lite". Kopplingen till starten på FM-sändningar känns kanske
inte helt "gjuten"...

1955 slopades motboken i Sverige. Man kanske kunde forska lite på det
också...

Fast det kan vara rocken också. Bill Haley spelade in "Rock around the
clock" 1954, och sedan har det bara ökat!...

/JS

Site Timeline