Hårddiskvideo med nätverksåtkomst

Jag funderar på att köpa en dvd-spelare med inspelning och hårddisk. Jag kan tänka mig att det finns rätt många tillfällen när jag vill redigera filmer som lagrats på hårddisken och då vore det ju trevligt om det gick att komma åt disken direkt från datorn istället för att föra över till en skiva först. T.ex. via ett vanligt nätverk. Finns det spelare med stöd för sådant? Jag är ute efter en "normal" modell och inte en pc förklädd till mediamaskin.

Reply to
Duke
Loading thread data ...

Kolla märket Kiss och affären pc-kungen i gbg.

Reply to
pbdelete

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.